Wikia


Examenvragen tot 2010 zijn overgenomen van het GEOS-forum

2012 excursies + quartairEdit

1. waren er in het quartair mariene/kustafzettingen? zoja, som ze op en koppel ze aan de paleogeografie

2. Leg aan de hand van de sectie aan de citadel van Namen uit hoe we aanwijzingen van een variscische deformatie kunnen zien in het Namuriaan.

3. Leg uit hoe de travertijnen van Annevoie werden gevormd, in welke periode deze gevormd werden en welke vorm de afzonderlijke componenten hadden.

2011Edit

1. Toon aan met bewijzen wat de juiste datering is van de caledonische plooiing.

2.Paleogeografie van Condroz

3. Schets het Jura

4. Toon aan met bewijzen dat het Ypresiaan-Landeliaan een tektonisch actieve periode was.

2010Edit

- Beschrijf de elementen waaruit je het afzettingsmilieu kon afleiden bij volgende stops : Hautrange en Bierbeek

- geef belangrijke geologische elementen voor het plaatsen van de dam in ( ben de naam kwijt). Zie voorlaatste excursie laatste stop (met kalkstenen en schiefers)

- Samson vallei ... Plaats in de geologische context van ons land (vooral waarom gebroken en niet geplooid)

2009Edit

1) Stel je vor dat je gevraagd wordt door buitenlands bedrijf geologie van Brabant Massief uit te leggen. Bondige en schematische samenvatting van de geschiedenis met nodige principeschetsen geven (maar wel geen enkele stap vergeten!). En aandacht besteden aan alle componenten van de geologie zoals sedimentatie, diagenese & metamorfisme, tektoniek, magmatisme, erosie, ...

2) Wanneer en hoe ontstond de Nederrijn slenk ? Zijn er sporen van deze tektonische eenheid te vinden in het Paleozoïcum (ge moet 3 voorlopers geven...)

3) Hoe vergelijkbaar zijn de Krijtlagen van het Mons bekken, van de kust en van de Kempen met elkaar?

4) Was er enige economische motivatie om diepe verkenningsboringen uit te voeren in de Condroz(Havelange) en noord-frankrijk(epinoy)? Leg uit aan de hand van schetsen van de geologische opbouw van het gebied...
Leg ook uit welke nieuwe informatie de boring van Havelange opleverde. (men veronderstelde vooraf twee hypothese en ge moet dan zeggen welke als oplossing naar voren kwam uit interpretatie van boring..)

2008Edit

We moesten het deel Quartair nog leren. We hadden hiervan geen examen in januari:

Theorie:
1. Hoe wijzigen rivieren hun werking onder invloed van klimaatsvariaties tijdens het Quartair? Kan je hier voorbeelden van geven?

Excursie:
2.Bespreek het afzettingsmilieu in het Weald facies in Hautrage (excursie 6 dus) in het kader van de lokale geologie en de regionale geologie. Met andere woorden: waarom rijden we naar daar en kunnen we niet dichter bij op excursie gaan?

3. Groeve van de Zanden van Egem. Bespreek de paleogeografie van het onder Eoceen tot het midden Eoceen in functie van deze excursie.

Werkje:
4.Als het werkje goed is, overloopt hij gewoon kleine stuff die ge geschreven hebt in uw werkje en geeft hij kleine tips enzo. Als uw werkje een flater bevat, vraagt hij hoe ge daar aan komt etc en moet ge da uitleggen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.