Wikia


Maandag 16 juni 2015 voormiddag Edit

Tatjana:

  1. H-NMR en infrarood gegeven van C11H14O2. Je moet de structuur tekenen.
  2. Zijn H-nuclei in een magnetisch veld gelijk verdeeld over twee energie-niveau's? Leg uit. Hoe kan men aan de hand van de verdeling over de energieniveau's de gevoeligheid van NMR verbeteren? Bereken de frequentie die nodig is om een NMR spectrum te maken van een H-nucleus bij een magnetisch veld van 1 tesla (gamma, h en pi zijn gegeven).
  3. Bespreek hoe je met 1D en 2D NMR de binding tussen een proteïne en een ligand kunt bestuderen en wat de voor- en nadelen van beide technieken zijn. Kun je op deze manier de evenwichtsconstante van de complexreactie berekenen? Kun je ook de actieve site van het proteïne lokaliseren? Leg uit.

Hofkens:

  1. Een denkvraag over excimeren.
  2. Op welke manieren kan men de fluorescentie-leeftijd experimenteel bepalen? Geef ook de mogelijke problemen die kunnen optreden.
  3. Leg uit: Limiting anisiotropy, statische quenching, inner filter effect, cotton effect.