Wikia


17 januari 2020 Edit

Kennisvragen Edit

-In 2014 bedroeg het TVC in Vlaanderen 1,74. Geef de juiste interpretatie van dit cijfer.

-Leg het demografische verschil tussen een asielzoeker en vluchteling uit

-Perinatale sterfte is de som van:

A miskraam en mortinataliteit

B neonatale sterfte en postneonatale sterfte

C eerste week sterfte en neonatale sterfte

D mortinataliteit en eerste weeksterfte (juist)

E miskraam en postneonatele sterfte

-Leg uit hoe een stijgende levensverwachting tot een verjonging van de bevolking kan veroorzaken.

Inzicht Edit

-Leg het verband uit tussen volgende demografische termen: Demografische inertie, populatiemomentum, netto reproductiecijfer en vruchtbaarheid op het vervangingsniveau.

-Geef pro's en/of contra's voor de volgende stelling. De enige effectieve manier om de migratiedruk van Afrika naar Europa te verminderen is om de economische ontwikkeling van Afrika te stimuleren. Want minder armoede in het zuiden zorgt er voor dat er geen migratie naar het noorden plaatsvindt

Essay Edit

Ronny Lestaeghe stelt in zijn werk dat sinds 1960 er genzinsvormingen en ontbindingen plaats vinden die leidde tot een "tweede demografische transitie". Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de transitie en waarom is het een "tweede demografische transitie".

Oefenzitting Edit

Bevolkingspiramide opstellen van een gemeente en prognoses maken over hoe de gemeente gaat evolueren de komende 10 jaar. Dit is een project waaraan je mag werken gedurende het hele semester. Het telt mee voor 5 van de 20 punten van je examen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.