Wikia


Biosdocumenten Edit

10/06/2015 Edit

Begrippen: Harmoniemodel, Loonspanning, Radicale pluraliteit, Moraal, Verantwoordelijkheid in de eerste persoon

Stellingen: Zelfbeeld is een constructie vanuit de omgeving, Individualisering betekent egoistischer, Absurd dat naastenliefde een gebod is, Gelovige wetenschappers zijn volgens het kloofmodel schizofreen

Grote synthesevraag: Resonanties tussen geloof en wetenschap (wat zijn het, welk model, waar zijn we in hoorcolleges stil blijven staan)

Open vragen: 1) DDW pleit voor beetje ongelukkig zijn. Waarom? Wat is er mis met gelukkig zijn? Welke paradox ivm hoe mensen omgaan met geluk en ongeluk? 2) Waarom moeten we iedereen lief hebben alsof ze dood zulen zijn tegen middernacht?

Interpretatievraag: Een fragment over een vrouw die zonder haar man naar een feest gaat en ze kust daar iemand met de argumentatie "ik zag dat hij zou lijden als ik hem niet kustte" (ofzoiets). Schrijf een brief naar haar.

11/06/2014Edit

Begrippen (5):

detraditionalisering, separatie, NOMA-principe, humaniteitsreligie,?

Stellingen (5):

- Kan een open verhaal weerwerk bieden aan een gesloten verhaal.

- De grote moderne verhalen zijn de oorzaak van de modernisering.

- Volgens paul verhaege is meer markt meer vrijheid.

- Integratie van religie en wetenschap resulteert per definitie in conflict. (of iets genuanceerder)

- De parabel van de dauwdruppel geeft weer dat de ware godsdienst over een mysterieuze oeroud principe gaat. (of met iets hoogdravender taalgebruik)

synthese(20):

1. Wat is een alteriteitservaring en welke kenmerken heeft ze. Vergelijk met een ander principe uit het neoliberalisme (kicks?). Verwijs zoveel mogelijk naar het fragment van "Schindler's List".

2. a) Breng 'new age', 'fundamentalisme', 'verhalen van de ontkrachting' en 'verhalen van de afwijzing' met elkaar in verband.

b) Bijbels verhaal over een overspelige die volgens de wet gestenigd moet worden. Jezus spreekt de wijze woorden "wie zonder zonde is werpe de eerste steen". Problem solved, overspelige dame zonder steenschade huiswaarts. Leg uit in het licht van de cursus.


cartoon(10):

aliëns die de planeet in oorlog zien. "Ik denk dat ze vechten over welke religie het meest vredevol is."