BIOS Wiki
Advertisement

Biosdocumenten[]

Examenverloop:[]

- You prepare 6 questions (written) (2 questions/prof)
- Oral defense (usually 2/3 profs)

03/02/2022[]

1) Main steps of the Calvin-Benson cycle + how is it regulated by light?

2) Phloem transport (loading, unloading)

3) Which hormone? (GA) Describe its synthesis

4) Ethylene signaling (+ picture of mutant, explain)

5) leaf identity, complexity, polarity

18/01/2021[]

Corona: alles schriftelijk + het volledige vak werd gegeven door prof Rolland!

5 vragen, elk op 4 punten

1) Bespreek sucrose synthese en de regulatie ervan

2) Phloem loading/unloading/transport

3) Welk hormoon is gegeven? (cytokinin) Precursor is afgeleid van welke pathway? Zijn er nog andere hormonen die daarvan afgeleid zijn? (2) Invloed van auxine en cytokinine op RAM en SAM (2)

4) Geef de belangrijkste stappen en mechanismen in de GA signaling pathway + 3 soorten response mutants + hoe gebruiken voor epistasis analyse? + Verband GA en celwandstructuur

5) Bespreek leaf identity, complexity & polarity

24/01/2020[]

Van den Ende (schriftelijk)

 • Verschil dieren en planten bij respiratie. Hoe passen deze aanpassingen bij hun levensstijl?
 • Starch degradation and synthesis in source leaves. Rol fructose 2,6bp en verschil dag en nacht.

Rolland (mondeling)

 • Which hormone is this (GA), from which biosynthetic pathway is it produced? Which other plant hormones have similar precursors?
 • Discuss the role of auxin and cytokinin in meristem formation and maintenance. Why are WUS and STM TF important for maintaining the meristem?
 • Ethylene signaling pathway. In what way different/similar from other plant hormone signaling pathways. Which mechanism is conserved. Photo of Arabisopsis wild type seedlings and a mutant. Describe the phenotypes and explain why the mutant has this phenotype. What effect does ethylene have on cell wall structure?

Geuten (mondeling)

 • Floral organ identity genes on genetic and molecular level
 • overgang van dormantie naar germinatie op moleculair niveau

23/01/2020[]

Van den Ende (schriftelijk)

 • Phloem loading and unloading, what is polymer trapping?
 • Discuss the differences & similarities between respiration, photosynthesis and photorespiration

Rolland (mondeling)

 • Which hormone is this (GA), from which biosynthetic pathway is it produced? Which other plant hormones have similar precursors?
 • Discuss the role of auxin and cytokinin in meristem formation and maintenance. Why are WUS and STM TF important for maintaining the meristem?
 • Ethylene signaling pathway. In what way different/similar from other plant hormone signaling pathways. Which mechanism is conserved. Photo of Arabisopsis wild type seedlings and a mutant (ctr1). Describe the phenotypes and explain why the mutant has this phenotype. What effect does ethylene have on cell wall structure?

Geuten (mondeling)

 • Discuss how gravitropy is regulated on a molecular level
 • Development of adaxial and abaxial side of leaves.

20/01/2020[]

VDE:

 • Bespreek starch degradation. Why is it important that this is strictly regulated?
 • Explain the light reactions by drawing the Z-scheme. How many photons are needed per O2 produced? Link this to this figure. (figuur quantum yield, woorden invullen)

Rolland:

 • Which hormone is this (GA), from which biosynthetic pathway is it produced? Which other plant hormones have similar precursors?
 • Discuss the role of auxin and cytokinin in meristem formation and maintenance. Why are WUS and STM TF important?
 • Ethylene signalling pathway. In what way different/similar from other plant hormone signalling pathways. Which mechanism is conserved. Photo of Arabisopsis wild type seedlings and a mutant. Describe the phenotypes and explain why the mutant has this phenotype. What effect has ethylene on cell wall structure (longitudinal or lateral )?

Geuten

 • Compare root hair and thrichome formation.
 • How is dormancy and germination regulated on a molecular level?

17/01/2020[]

Geuten (mondeling):

 • Explain which genes are both necessary and sufficient to determine the flora organ identity (class E genes). Also explain how they work. (Ik heb het Quartet model uitgelegd en ook het ABC-model gegeven. Bijvraag over wat er gebeurt als de A-genen gemuteerd worden)
 • Explain how the adaxial and abaxial fate in leaves is determined. (Bijvraag over de YABBY genes, blade outgrowth en rol van WOX-genes hierin. Wat is een microRNA?)

Rolland (mondeling):

 • Which hormone is this (ABA)? From which biosynthetic pathway is it produced? Which other hormones also have an early precursor in this pathway? (Bijvraag: welke hormonen worden dan niet in deze pathway geproduceerd?)
 • Explain the role of auxin and cytokinin in the formation and maintenance of SAM and RAM + role of WUS and STM.
 • Explain the signaling pathway of GA. What are the three main response mutants and how do they use these for epistasis? (uitleggen aan de hand van de mutaties, zeggen hoe het fenotype er dan uitziet, of het recessief of dominant is en dan zeggen hoe ze dan aan de hand van die mutaties kunnen bepalen wat er eerst komt in de signaling pathway).
 • What is the effect of GA in cell elongation? (Bijvragen over cellulose-oriëntatie en -synthese, hoe de richting van de celluloseproductie bepaald wordt, ...)

Van den Ende (schriftelijk):

 • Explain the role of rubisco activase and how the Calvin Benson enzymes are regulated by light.
 • Sucrose, RFO and fructans metabolisms and how do they interlink?

29/08/2019[]

VDE (mondeling):

 • Schema van glycolyse gegeven met lege plaatsen. Vul de processen en stoffen aan. Wat gebeurt er overdag en wat 's nachts. Welke enzymes worden er gebruikt? Is dit ook bij dieren?

Rolland (Schriftelijk):

 • Welk hormoon is gegeven?(GA); Van welke pathway wordt het gesynthetiseerd? Welke hormonen worden nog van deze pathway gesynthetiseerd?
 • Ethylene signalling pathway. In what way different from other plant hormone signalling pathways. Which mechanism is conserverd. Photo of Arabisopsis wild type seedlings and a mutant. Describe the phenotypes and explain why the mutant has this phenotype. What effect has ethylene on cell wall structure (longitudinal or lateral )?
 • Rol van auxine en cytokinine in RAM en SAM. Wat is de rol van WUS?

Geuten (mondeling):

 • Floral organ identity genes on genetic and molecular level
 • Explain gravitropy in shoot and root

28/01/2019 (NM)[]

VDE (mondeling):

 • Schema van glycolyse gegeven met lege plaatsen. Vul de processen en stoffen aan. Wat gebeurt er overdag en wat 's nachts. Welke enzymes worden er gebruikt? Is dit ook bij dieren? (Bijvragen over fructanen, zetmeel)

Rolland (Schriftelijk):

 • Welk hormoon is gegeven? (GA); Van welke pathway wordt het gesynthetiseerd? Welke hormonen worden nog van deze pathway gesynthetiseerd?
 • Photoreceptoren in planten en hoe ze licht kunnen opvangen en bestaan er specifieke responses.
 • Cytokinine signaling pathway mechanisme uitleggen en ontwikkeling bespreken (prokaryotische 2-component system). Waarom is deze pathway zo atypisch voor planten?

Geuten (mondeling):

 • Floral organ identity genes
 • Development of adaxial and abaxial side of leaves.

25/01/2019 (NM)[]

VDE:

 • Rubisco activase and ferredoxin thioredoxin
 • Fructans rfo sucrose

Rolland:

 • Welk hormoon is gegeven? (ABA); Van welke pathway wordt het gesynthetiseerd? Welke hormonen worden nog van deze pathway gesynthetiseerd?
 • Rol van auxine en cytokinine in RAM en SAM. Wat is de rol van WUS?

Geuten:

 • overgang van dormantie naar germinatie op moleculair niveau
 • Juveniel-adult transitie

25/01/2019 (VM)[]

VDE:

 • Schema van glycolyse gegeven met lege plaatsen. Vul de processen en stoffen aan. Wat gebeurt er overdag en wat 's nachts. Welke enzymes worden er gebruikt? Is dit ook bij dieren? (Bijvragen over fructanen, zetmeel)

Rolland:

 • Welk hormoon is gegeven? (GA); Van welke pathway wordt het gesynthetiseerd? Welke hormonen worden nog van deze pathway gesynthetiseerd?
 • Cytokinine signaling pathway mechanisme uitleggen en ontwikkeling bespreken (prokaryotische 2-component system). Waarom is deze pathway zo atypisch voor planten?

Geuten:

 • How are flowering time signals intergrated at the molecular level? (Bijvraag: where are they integrated?)
 • Compare the differences and similarities of root hair and trichome formation

24/01/2019[]

VDE:

 • CAM vs C4 vs C3 uitleggen
 • bespreek zetmeel synthese en degradatie in de chloroplast. Hoe kun je dit linken aan kleine suikers in het cytoplasma tijdens de nacht en tijdens de dag

Rolland:

 • Which hormone is this? (ABA) (enkel terpenoid pathway uitleggen) & welke moleculen zijn nog zo afgeleid.
 • Rol van auxine en cytokinine in RAM en SAM. Wat is de rol van WUS?
 • GA signaling, what is different/similar to other other pathways?
 • What are the three main response mutants and how do they use these for epistasis?

Geuten (schriftelijk)

 • Explain stomatal development and spacing on a molecular level.
 • How is floral organ identity regulated on molecular level.

18/01/2019[]

VDE:

 • Schema van F1,6BP aanvullen. Bespreek wat er gebeurt in een source leaf tijdens dag en nacht. Welke enzymen komen ook voor in dieren. Bijvragen: waarom top-down in dieren en bottom-up in plante (wat is het verschil), meeste sucrose export uit source tijdens dag of nacht, hoe wordt de fructans bron gebruikt?

Rolland:

 • Structure of GA, biosynthesis pathway + which hormones use the same biosynthetic pathway? Role cytokinin and auxin in SAM and RAM devolopment + WUS
 • Ethylene signalling pathway. In what way different from other plant hormone signalling pathways. Which mechanism is conserverd. Photo of Arabisopsis wild type seedlings and a mutant. Describe the phenotypes and explain why the mutant has this phenotype. Cell wall structure (longitudinal of .. )?

Geuten:

 • Juveniel-adult transitie (miRNA). Bijvraag: zijn de verschillende fases zichtbaar en wat is dan het verschil, bv verschillende blaadjes bij Arabidopsis).
 • Uitleggen hoe "exogenous cues" zoals vernalisatie en daglengte "flowering time" beïnvloeden. Hij wilt ook dat je uitlegt hoe FT en FLC dan juist invloed hebben op de flowering (zoals HB 6e editie, p611, Fig 20.19)

14/01/2019[]

VDE:

 • Phloem loading and unloading, what is polymer trapping?
 • Discuss the differences & similarities between respiration, photosynthesis and photorespiration

Rolland:

 • Structure of ABA, which hormones are use the same biosynthetic pathway? Role cytokinin and auxin in SAM and RAM devolopment + WUS
 • GA signalling pathway. Discuss the different types of mutants + epistasis (double mutants).

Geuten:

 • Discuss how gravitropy is regulated on a molecular level
 • Development of adaxial and abaxial side of leaves.

06/09/2018[]

VDE:

 • Phloem loading and unloading, what is polymer trapping?
 • Discuss the differences between respiration, photosynthesis and photorespiration

Roland:

 • Structure of cytkynin, which hormones are use the same biosynthetic pathway?
 • Discuss the different types of mutants?

Geuten:

 • Discuss how gravitropy and phototropy is regulated on a molecular level
 • Development of adaxial and abaxial side of leaves.

../08/2018[]

VDE:

 • Fructans rfo sucrose
 • Rubisco activase and ferredoxin thioredoxin

Rolland

 • Identifying ABA and other hormones in the terpenoid pathway
 • Gibberellin signal transduction + epistasis

Geuten

 • Phase transitions
 • Floral development scheme

1/2/2018 (VM)[]

Rolland

 • Foto ABA gegeven: Leg biosynthese uit en welke andere hormonen hebben dezelfde precursor?
 • Rol cytokinine en auxine in behoud en formatie van meristemen. Rol van WUS TF op de grootte van een meristeem
 • GA signaling geven en welk mechanisme ook voorkomt bij andere hormonen. De 3 respons mutanten geven en hoe ze te gebruiken voor epistatische analyse?

Geuten

 • Flower organ identity moleculair
 • Juveniel-adult transitie (miRNA)

VDE

 • Rubisco activase en andere licht gereguleerde pathway (ferredoxin-thioredoxin)
 • Glucose, FRO en fructans metabolisme en hoe verbonden?

26/01/2018 (VM)[]

Van Den Ende (schriftelijk)

 • Verschillen en gelijkenissen tussen C3, C4 en CAM metabolisme
 • Bespreek zetmeel synthese en degradatie in de chloroplast. Hoe kun je dit linken aan kleine suikers in het cytoplasma tijdens de nacht en tijdens de dag

Rolland (mondeling)

 • Welk hormoon is dit (GA foto). Leg biosynthese uit en welke andere hormonen hebben dezelfde precursor? Wat zijn de functionele groepen?
 • Rol cytokinine en auxine in behoud en formatie van meristemen. Rol van WUS TF op de grootte van een meristeem. -Bijvraag STM uitleggen in verband met het behoud van meristemen.
 • Ethylene signaling geven en welk mechanisme ook voorkomt bij andere hormonen. Ctr mutant herkennen + uitleggen. Verband met de celwand opbouw geven (microtubuli).

Geuten (mondeling)

 • Floral organ identity genes
 • Gravitropie uitleggen

25/01/2018 (NM)[]

Alle proffen mondeling

Van Den Ende

 • Schema met F26BP aanvullen en uitleggen voor dag en nacht. Geef ook alle enzymen en vertel of ze ook bij dieren aanwezig zijn.

Rolland

 • Welk hormoon is dit (ABA foto). Leg biosynthese uit en welke andere hormonen hebben dezelfde precursor?
 • Rol cytokinine en auxine in behoud en formatie van meristemen. Rol van WUS TF op de grootte van een meristeem. -Bijvraag STM uitleggen in verband met het behoud van meristemen.
 • GA signaling geven en welk mechanisme ook voorkomt bij andere hormonen. De 3 respons mutanten geven en hoe ze te gebruiken voor epistatische analyse?

Geuten

 • Moleculaire weg hoe reservestoffen worden vrijgezet in een kiemend zaad.
 • Uitleggen hoe "exogenous cues" zoals vernalisatie en daglengte "flowering time" beïnvloeden.

19/01/2018 (VM)[]

Van Den Ende

 • Z-schema van lichtreactie geven. Aantal photonen nodig voor productie 1 O2 (of 2 NADPH)? In verband brengen met Yields-grafiek (lege vakjes invullen).

Rolland

 • Welke hormoon is dit (GA)? b. synthese weg. c. functionele groepen op hormoon? d. andere hormonen met dezelfde vroege precursoren.
 • Ethyleen signaling pathway uitleggen. Verschillen met andere hormonale pathways? b. Welk mutant wordt getoond op foto (ctr1) en wat leidt tot mutatie?
 • Werking van WUS TF uitleggen.

Geuten

 • Moleculaire uitleg van floral organ identity.
 • Moleculaire uitleg van gravitropie in shoot and root.

15/01/2018 (VM)[]

VDE

 • Schema met F26BP aanvullen en uitleggen voor dag en nacht. Geef ook alle enzymen en vertel of ze ook bij dieren aanwezig zijn.

ROLLAND

 • Welk hormoon is dit (ABA foto). Leg synthese uit en welke andere hormonen hebben dezelfde precursor?
 • Rol cytokinine en auxine in behoud en formatie van meristemen.
 • GA signaling: mechanisme vergelijken met andere hormonen + 3 respons mutanten en hoe ze te gebruiken voor epistatische analyse?

GEUTEN

 • Coincidence model uitleggen
 • Ontwikkeling trichomen en wortelhaartjes vergelijken

22/08/2017[]

Van den Ende

 • Rubisco activase belang + belang licht voor enzyme-activatie
 • Glucose, FRO en fructans

Rolland

 • Geef de signaaltransductieweg van gibberlines. Welke mechanismen/principes zijn behouden in andere signaalwegen + vbn?
 • Wat is de functie/het belang van Auxin en Cytokinin in het SAM en RAM. Wat is de functie van WUS TF?

Geuten

 • Ontwikkeling adaxiale en abaxiale zijde blad. Oriëntering. Welke factoren?
 • Floral identity alles

30/01/2017[]

Van den Ende

 • Verschil dieren en planten bij glycolyse en respiratie
 • Figuur van floeem lading (via diffusie, via polymer trapping, apoplastisch)

Rolland

 • GA syntheseweg + andere hormonen die via deze weg gemaakt worden (terpenoide bisynthese pathway)
 • Ethyleen signalering + ein mutant + verband celwand (longitudinaal)

Geuten

 • Moleculaire mechanismen voor juveniel - adult transitite (miRNA)
 • Flowering bij LDP bij lange dagen (coincidence model) en na de winter (vernalisatie)

26/01/2017 (nm)[]

VDE

 • Figuur overzicht van wat er met glucose, fructose, sucrose, ... gebeurt en de enzymes (PFK1, PFK2, ...) bij hoofdstuk respiratie. Er ontbreken enkele processen en intermediairen. Vul aan, welke enzymes zijn betrokken en komen deze ook bij dieren voor? Leg de cyclus uit voor dag en nacht.

Geuten

 • Stomata ontwikkeling en patterning
 • hoe wordt reservestoffen vrijgezet in een kiemend zaad

Rolland

 • synthese van GA (GA hormoon gegeven) (Terpenoid pathway bespreken)
 • Hoe zorgen auxine en cytokinine voor het ontstaan en behouden van de meristemen en wat is de rol van STM en WUS
 • Ethyleen pathway met foto van CRT mutant gegeven

26/01/2017 (nm)[]

VDE

 • overzichtsslide werking fructose 1,6 biP

Rolland

 • Syntheseweg ABA
 • Functie cytokinine en auxine in meristeem + STM en WUS
 • Signalling pathway ethyleen

Geuten

 • Vrijzetting van reservestoffzn tijdens germination op moleculair niveau
 • Stomataontwikkeling op moleculair niveau

16/01/2017 (vm)[]

VDE

 • Werking van Rubisco uitleggen
 • synthese van fructan en sucrose

Geuten

 • overgang van skotomorphogenesis naar photomorphogenesis uitleggen
 • Coincidence model uitleggen

Rolland

 • ABA structuur gegeven. Zeggen welke hormonen er nog op deze manier gevormd worden.
 • Signaal transductie pathway van GA, welke hormonen maken nog gebruik van deze mechanismen (-feedback, -repressor inactivation, ubiquitination, ...)

20/01/2017 (vm)[]

VdE

 • Mechanismen voor phloem (un)loading uitleggen. Welke cellen komen hierbij te pas en wat is polymer trapping.
 • Discuss the differences and similarities between respiration, photosynthesis and photorespiration

Rolland

 • Welk hormoon is dit? (ABA structuurformule gegeven). Bespreek biosynthese en welke hormonen dezelfde vroege precursoren delen.
 • Wat zijn de belangrijkste fotoreceptoren en hoe kunnen deze licht waarnemen? Hoe kan men een specifieke respons attribueren aan een specifieke fotoreceptor?
 • Cytokinine signaling pathway mechanisme uitleggen en ontwikkeling bespreken (prokaryotische 2-component system). Waarom is deze pathway zo atypisch voor planten?

Geuten

 • Bespreek ontwikkeling van bladprimordia, bladpolariteit, blad rand vorming en blad complexiteit
 • Bespreek de genetische en biochemische aspecten bij floral organ identity development

19/08/2016 (vm)[]

Van den enden ( Tip op youtube zoek “BIOPL3420” prof Thomas Owens en zie lecture 8 tot en met 13)

 • Vergelijk de metabolismen van sucrose en fructans en hoe die op elkaar zijn afgestemd.\
 • De werking van rubisco activase en hoe licht andere enzymen in de Calvin Benson cyclus regelt

Rolland

 • Welk hormoon is dit (Afbeelding van ABA), leg de syntheseweg uit + andere hormonen.
 • Photoreceptors +werking uitleggen (action spectrum van LOV domein met absorption spectrum “3 vingers”)
 • Cytokinine signaling pathway + hoe verschilt deze signaling pathway van andere plant hormonen. Rol van cytokinine voor SAM.

Geuten

 • Bespreek de regulatie en functie van Flowering
 • Bespreek de kanalisering van Auxin

16/08/2016 (nm)[]

Van den Ende

 • Leg phloem loading en unloading uit en wat is polymer trapping
 • geef de verschillen en gelijkenissen tussen fotosynthese, fotorespiratie en respiratie

Rolland

 • Cytokinine structuur gegeven (uitleg over de precursor, welke andere hormonen)+ auxin en cytokinine werking in het meristeem en wat is dan de functie van WUS?
 • GA signaling + 3 meest voorkomende mutanten

Geuten

 • verandering juveniel naar adult bij Arabidopsis (hij wou dat van miRNA weten)
 • Stomata ontwikkeling en patterning

28/01/2016 (vm)[]

Van den Ende

 • Leg de Z reactie uit in de lichtreacties (dus de 2 fotosystemen en de elektronentransfer) + wat is cyclische elektronen transport en wat voor nut heeft het.

+ Hoeveel photons zijn er nodig om voldoende reducerend vermogen te hebben om 1 CO2 te fixeren?

 • Gegeven is die Yield-grafiek (met saturatie): vul verder aan. + Wat is de link met de vorige vraag?

Rolland

 • Welk hormoon is dit (Afbeelding van Gibberellines), leg de syntheseweg uit + andere hormonen. Duid ook de delen aan die de activiteit bepalen (hydrofiele zijde, hydrofobe zijde...)
 • Wat is de functie/het belang van Auxin en Cytokinin in het SAM. Wat is de functie van WUS en STM
 • Signaling pathway van ethyleen; foto van mutant (welke is dit? ctr-mutant). Geef van welk systeem deze is afgeleid. Leg uit hoe in dit proces de compositie en structuur van de celwand veranderd.

Geuten

 • Bespreek de regulatie en functie van Flowering Locus T
 • Bespreek de kanalisering van Auxin + geef het experiment waarmee dit is aangetoond.

25/01/2016 (vm)[]

Van den Ende

 • Schema van glycoloyse is deels gegeven, vul verder aan en geef verschillen tussen plant en dier

Rolland (schriftelijk)

 • ABA structuur gegeven, welke andere planthormonen worden op de zelfde manier aangemaakt
 • Photoreceptors + werking uitleggen
 • Cytokinine signaling pathway + hoe verschilt deze signaling pathway van andere plant hormonen. Rol van cytokinine voor SAM.

Geuten

 • Stomatal development
 • Overgang van juveniel naar adult stadium, mechanisme en regulatie

22/01/2016[]

Van den Ende

 • Schema van glycoloyse is deels gegeven, vul verder aan en geef verschillen tussen plant en dier.

Rolland

 • Synthese van GA
 • Hoe zorgen auxine en cytokinine voor het ontstaan en behouden van de meristemen en wat is de rol van STM en WUS
 • (Hoofdvraag) Ethyleen pathway met foto van EIN mutant gegeven

Geuten

 • Leg bladpolariteit uit
 • Hoe wordt reservestoffen vrijgezet in een kiemend zaad (ABA vs GA)

15/01/2016[]

Van den Ende

 • De verschillende mechanismen van floeem lading en ontlading uitleggen + polymer trapping.
 • Leg de gelijkenissen en verschillen uit tussen fotosynthese, fotorespiratie en respiratie.

Rolland

 • Tekening van abscicinezuur: biosynthese weg + welke andere hormonen maken nog gebruik van dit soort biosynthese weg.
 • Hoe zorgen auxine en cytokinine voor het ontstaan en behouden van de meristemen en wat heeft WUS TF als rol (SAM èn RAM behoud kort uitleggen)
 • Signaleringsweg van brassinosteroiden geven, uitleggen wat er behouden wordt in andere hormoon signaalwegen

Geuten

 • Trichome ontwikkeling en root hair identity (nieuwe vraag)
 • Organ floral identity uitleggen

11/01/2016[]

Van den Ende

 • Foto van tip-to-base bladeren en van die vaten bij bladeren die gaan over sink-source transitie: leg uit
 • Fotorespiratie: wat, hoe, waar, waarom?

Rolland

 • Afbeelding van Cytokinine: welk hormoon is dit? Hoe wordt het gesynthetiseerd en welke hormonen komen nog uit deze syntheseweg?
 • Welke fotoreceptoren bestaan er en hoe geven die hun signalen door? En hoe kan je bepaalde responsen toeschrijven aan een receptor? (iets in die aard)
 • Geef de signaaltransductieweg van gibberlines. Welke mechanismen/principes zijn behouden in andere signaalwegen + vbn?

Geuten

 • Stomata differentatiation and patterning
 • Coincidence model Arabidopsis en Rijst uitleggen

17/08/2015 (NM)[]

Van Den Ende

 • Vergelijk de metabolismen van sucrose en zetmeel en hoe die op elkaar zijn afgestemd
 • Hoe verschilt fotorespiratie van fotosynthese en respiratie. Welke enzymen spelen een rol. Waarom voordeel bij sommige planten. Op welke manier kunnen bepaalde planten dit omzeilen?

Rolland

 • Welk hormoon is dit? (abscisinezuur gegeven) Van welke soort moleculen is het afgeleid en welke hormonen zijn nog zo afgeleid en gesynthetiseerd?
 • De 3 reponsmutanten adhv GA uitleggen + epistatische analyse
 • Geef de signaaltransductieweg van cytokinine van receptor tot respons. Welke mechanismen/principes zijn behouden in andere signaalwegen?

Geuten

 • Hoe zit de regeling in elkaar van stamcellen en hun niches? Hoe werkt het en wat zijn de voornaamste genen die hier een belangrijke rol spelen?
 • Is de ontwikkeling van een jonge plantembryo plastidisch of longinaal gerangschikt? Aan de hand van welk soort experimenten heeft men dit kunnen achterhalen?

30/01/2015 (VM)[]

Van Den Ende

1. Waarin verschillen planten en dieren op vlak van metabolisme (gluconeogenese, glycolyse) en op vlak van respiratie? Hoe passen deze aanpassingen bij hun levensstijl?

2. Wat betekent deze afbeelding en leg het ganse concept uit (floeemlading + ontlading)

Geuten

1. Hoe zit de regeling in elkaar van stamcellen en hun niches? Hoe werkt het en wat zijn de voornaamste genen die hier een belangrijke rol spelen?

2. Is de ontwikkeling van een jonge plantembryo plastidisch of longinaal gerangschikt? Aan de hand van welk soort experimenten heeft men dit kunnen achterhalen?

Rolland

1. Wat is "anion trap" en hoe zit het in elkaar met betrekking tot ABA?

2. Welk hormoon is dit? (cytokine gegeven) Van welke soort moleculen is het afgeleid en welke hormonen zijn nog zo afgeleid en gesynthetiseerd?

3. Leg de signalisering pathway uit voor gibberlines. Waar kunnen mogelijke mutanten optreden en hoe uit zich dit?

29/01/2015 (VM)[]

-Floeemlading en ontlading + polymeer trapping

-werking cytochroom b6f complex

cytokinine signalering + verschillen met andere pathways

- aba gegeven en synthese kort zeggen + vgl met andere

- 3 type hormoon respons mutanten

- wat bepaalt het onderscheid tussen de 2 zijden van het blad

- flowering locus

26/01/2015 (VM)[]

Van den Ende:

Figuur overzicht van wat er met glucose, fructose, sucrose, ... gebeurt en de enzymes (PFK1, PFK2, ...) bij hoofdstuk respiratie. Er ontbreken enkele processen en intermediairen. Vul aan, welke enzymes zijn betrokken en komen deze ook bij dieren voor? Leg de cyclus uit voor dag en nacht.

Geuten:

i.v.m. cellulose synthese in de celwand:

- Hoe worden de constitutieve glucose bouwstenen voorzien?

- Hoe wordt de reactie energetisch aangedreven?

- Welk molecule dient als initiator?

- Welke enzymes zijn betrokken?

Tweede vraag:

- Welke mechanismen dragen bij tot de oscillaties van het circadiaanse ritme?

Rolland:

- Foto van een ein mutant, welk is de mutant en welke het wt? Hoe ontstaan de fenotypes?

- Afbeelding van ABA: welk hormoon is dit? Hoe wordt het gesynthetiseerd en welke hormonen komen nog uit deze syntheseweg?

- Geef de signaaltransductieweg van brassinosteroiden (namen van proteinen gegeven) van receptor tot respons. Welke mechanismen/principes zijn behouden in andere signaalwegen?

23/01/2015[]

Van den ende:

- Foto van tip-to-base bladeren en van die vaten bij bladeren die gaan over sink-source transitie: leg uit

- Fotorespiratie, wie, wat, hoe, waar, waarom, wanneer

Geuten:

- Stomata opening oiv blauw licht

- SOC1, FT en leg hiermee flowering uit (dus dat schematje vooral he, met Locus C ook uitleggen)

Rolland:

- ABA gegeven, leg synthese uit en welke stoffen nog uit IPP ontstaan.

- De 3 reponsmutanten adhv GA uitleggen + epistatische analyse

- Signalling pathway van BR geven (maar enkele stoffen staan al in de vraag gegeven)

19/01/2015[]

Van den Ende:

- Bespreek sweet immunity en mogelijke praktische aspecten.

- Die ene foto in de slides van die nutrient deficiency symptomes, die beschrijvingen per blad invullen en leg in de context uit.

Geuten:

- Aan de hand van welk experiment kan men zien dat het cytoskelet verantwoordelijk is voor de oriëntatie van de microfibrillen.

- iets van homeo-boxen en epidermis-identity

Rolland:

Structuur van Cytokinin is gegeven. Van waaruit gesynthetiseerd en welke hormonen worden nog via deze weg gesysnthetiseerd?

- Welke zijn de drie types responsmutanten bij signaaltransductiewegen en hoe kunnen ze gebruikt worden bij een epistatische analyse? Illustreer met GA signaling pathway

- Bespreek de signalering van BR van receptor tot gen. Vergelijk met andere hormonen Welke mechanismen zijn belangrijk...

16/01/2015[]

VDE:

- De werking van rubisco activase en hoe licht andere enzymen in de Calvin Benson cyclus regelt

- Vergelijk de metabolismen van sucrose, zetmeel en fructans

Geuten:

- SHR en SCR

- Het ABC model van floral identity genes

Rolland

- Leg de anion trap uit aan de hand van ABA

- Tekening van cytokinine, wat is dit, biosynthese, en zijn er nog hormonen die deze biosynthese pathway gebruiken

- Leg de signaalweg van giberellines uit, het algemeen principe (negatieve regulatie van een repressor) en geef nog andere voorbeelden waarbij dit principe gebruikt wordt

Examenvragen 12/01/2015[]

Van den Ende:

 • Partieel gegeven schema van de glycolysereactie waarbij je verschillende metabolieten en processen zelf dient in te vullen en de enzymen

te bespreken. Vervolgens het schema uitleggen bij licht- en donkercyclus.

Rolland:

 • De rol van GA bij plant reproductie en propagatie
 • tekening van ABA gegeven, uitleggen welke biosynthese pathway deze heeft en zeggen welke andere hormonen dezelfde pathway gebruiken.
 • Signalling pathway van brassinosteroiden geven (enkele proteinen zijn gegeven, BRI1, BSU1, BAK) en zeggen welke mechanismen/principes algemeen bij planten voorkomen.

Geuten:

 • structuur en functie van de plant cell wall
 • Phytochroom functie uitleggen

Examenvragen 29/08/2014[]

Van den Ende

 • Floëemlading en Floëemontlading + polymeer-trapping.
 • Wat is de rol van RUBISCO-activasen + welke mechanismen van de Calvin-cyclus worden door licht geäctiveerd?

Geuten

 • Welke mechanismen zijn essentieel voor het functioneren van een oscillator bij de circadiane klok? (negatieve feedback-loop)
 • Welke homeo-eiwitten spelen een rol in de ontwikkeling van de epidermis?

Rolland

 • Structuur van ABA is gegeven. Van waaruit gesynthetiseerd en welke hormonen worden nog via deze weg gesysnthetiseerd?
 • Welke zijn de drie types responsmutanten bij signaaltransductiewegen en hoe kunnen ze gebruikt worden bij een epistatische analyse?
 • Bespreek de signalering van Auxine van receptor tot gen. Vergelijk met andere hormonen en wat is er plantspecifiek aan deze signaaltransductieweg?

Examenvragen 24/01/2014[]

Van den Ende

 • Lichtreacties in detail uitleggen + red drop en enhancement effect
 • Waarin verschillen planten met dieren op het vlak van glycolyse/gluconeogenese en respiratie? 

Geuten

 • Aan de hand van welk experiment kan men zien dat het cytoskelet verantwoordelijk is voor de orientatie van de microfibrillen.
 • Coincidence model

Rolland

 • Aniontrap adhv ABA
 • Structuur cytokinine, uit wat gesynthetiseerd en welke hormonen nog uit deze syntheseweg
 • Signalering GA en wat heeft deze signalering gemeen met andere hormoonsignaalwegen (ik dacht negatieve regulatoren)

Examenvragen 17/01/14 (voormiddag)[]

Van den Ende:

 • Hoe doet een 100 m hoge sequoia aan watertransport?
 • Fotorespiratie. Wat, waar, hoe, waarom?

Geuten:

 • Hoe onderhoudt de stengel zijn stamcelpopulatie. (dat is dat van WUS, STM, CUC en CLV3)
 • Mechanismen fytochroom

Rolland:

 • Structuur (cytokinine). Van wat is deze structuur afgeleid?
 • Foto wild type - mutanten (triple respons): wat is het wild type/mutant? 
 • Signalering van GA. Welke mechanismen zijn belangrijk? Overeenkomsten met andere hormonen? Welke mutanten?

Examenvragen 13/01/14[]

Deel Van Den Ende (2 hoofdvragen)

 • Leg het principe van floeemlading en -ontlading uit. Wat betekent polymeer trapping? 
 • Leg de rol van rubisco activasen in detail uit! Haal ook aan hoe licht andere enzymen uit de calvincyclus reguleert.

Deel Geuten (2 hoofdvragen)

 • Regulatie van FLOWERING LOCUS C
 • Wat is de rol van blauwlicht in opening en sluiting van stomata?

Deel Rolland (2 kleine vragen en één hoofdvraag)

 • Tot welke hormonenklasse behoort dit molecule (cytokinines). Leg kort de synthese uit (IPT enzyme van groot belang) 
 • Hoe zorgt gibberlline voor reproductie en zaadverspreiding. (hier moet je uitleggen hoe de gibberllines alfa-amylase voorzien in zetmeelsynthese en hoe bij de pollen het effect op pollenwand)
 • signalering van receptor tot gen van brassinosteroiden (de namen van receptor en fosfatasen en kinasen zijn in de vraag gegeven)

Examenvragen 21/01/13[]

1. Floeemlading: mechanismen. Welk mechanisme gebeurt in bomen?

2. Leg uit: guttatie en cavitatie

3. Grafiek van sucrose opnamesnelheid in cel gegeven zonder x-as en y-as. X-as en Y-gas geven en zeggen waarvoor lijnen staan.

4. Morfogene functie van auxine.

5. Welk zijn de verschillende componenten van de celwand. Wat zijn hun functies en waaruit zijn ze opgebouwd?

6. Coincidence model uitleggen.

7. Welke zijn de 3 types hormoonresponsmutanten die geïsoleerd kunnen worden in signaaltransductiewegen? Hoe kan men deze gebruiken in een epistatische analyse (bv. voor gibberellines) ?

8. Structuur cytokininen gegeven. Welke groep hormonen? Structuur afgeleid van? Welke hormonen nog van die structur afgeleid?

9.Auxine respons, van receptor tot genregulatie. Wat verschillend met meeste andere hormonen?

Examenvragen 18/01/13[]

Deel Van Den Ende


Situeer de context en leg bondig uit:

- enhancement en red drop effecten

- Bespreek hoe proline uit sucrose gevormd kan worden

Hoe evolueert de waterpotentiaal van een cel in evenwicht met zuiver water al er stelselmatig opgeloste stoffen worden toegevoegd. Leg dit uit aan de hand van een overzichtelijk schema waarin de waterpotentiaal (en zijn componenten) weergegeven zijn in verschillende kleuren. Beschrijf stap voor stap wat er gebeurt. Is het effect van 1M keukenzout hetzelfde als dat van 1 M mannitol?


Deel Geuten

Antwoord kort en schematisch

- Leg het SHR-SCR systeem uit en hoe dit bijdraagt tot wortelorganisatie

- Geef schematisch de embryo ontwikkeling van arabidopsis

In verband met de cellulose synthese in de celwand

- In welke energie moleculen zijn de glucose-bouwstenen opgeslagen in de cel?

- Geef de initiator (primer) waarop de celluloseketen wordt verlengd

- Op welke manier wordt deze enzymatische reactie energetisch aangedreven?

- Welke enzymen zijn betrokken en hoe functioneren deze?

-In welke hogere orde configuratie zijn de moleculen opgebouwd?


Deel Rolland

- Tot welke groep van plantenhormonen behoord het onderstaande molecule (auxine). Wat is de afkomst van die molecule? Wat zijn de structurele eisen voor zijn activiteit?

- Welke zijn de 3 types hormoonresponsmutanten die geïsoleerd kunnen worden in signaaltransductiewegen? Hoe kan men deze gebruiken in een epistatische analyse?

- Bespreek de signalering van auxine van receptor tot genen. Vergelijk deze signaleringsweg met die van andere hormoonsignaalwegen.

Examenvragen 17/01/13[]

1. Floeemlading en -ontlading: mechanismen

2. Rol van ATP bij watertransport

3. Nod en flavonoiden bij symbiose Rhizobium en vlinderbloemigen: aangemaakt door?, mechanismen... Eindproducten bij deze symbiose? Biochemische reacties? Voordeel in de landbouw?

4. Rol van homeotische eiwitten bij epidermis. Fenotype, mechanisme,...

5. Verschillende evolutie signaaltransductie dieren en planten. Twee dingen geven waarin planten verschillen.

6. Welke genen houden sam in stand?

7. Hormonen die bladval controleren. Hoe gekoppeld?

8. Structuur brassinosteroiden gegeven. Welke groep hormonen? Structuur afgeleid van? Welke hormonen nog van die structur afgeleid?

9.Cytokinine respons, van receptor tot genregulatie. Wat verschillend met meeste andere hormonen?

Examen vragen 15/01/13[]

1. wat is de relatie tussen de structuur van fytochroom en de perceptie van licht.

2. ABA gegeven, herkennen plus biosyntheseweg bespreken. Welke hormonen worden nog via deze biosyntheseweg gevormd?

3. Bespreek transport auxine, plus regulatie (ontwikkeling, omgeving)

4. Bespreek fotorespiratie, C4 en CAM

5. Wat is er belangrijk aan een receptor. (saturatie, specificiteit, snelle en reversibele binding)

6. Leg uit: allelopathie

7. rest vergeten

Examen vragen 14/01/13[]

1. blad bemesting: mogelijkheden en beperkingen

2. FACE experimenten: wat en waarom

3. fotorespiratie: wat waar waarom...

4. welke transcriptiefactoren zijn verantwoordelijk voor de bilaterale symmetrie van het blad en bladachtige organen (carpellen)

5. Aan de hand van welke observatie kan je afleiden dat de organisatie van het cytoskylet verband houdt met celwandsynthese (iets in deze aard)

6. hoe wordt flowering locus C gereguleerd en wat is zijn effect. gebruik kennis uit 2 hoofdstukken

7. hoe werkt anion trap. Leg uit mbv abscissinezuur

8. welk fenotype is hier afgebeeld. (triple respons en mutant)

9. signalisatieweg van gibberelline. gelijkenissen met andere hormonen


Examenverloop:[]

- je bereidt 7 vragen voor op papier (vaak adhv een prent of grafiek)
- de prof bekijkt je oplossingen snel en stelt dan bijvragen die vaak wat meer inzicht in de leerstof vereisen

Typische examenvragen Prof Geuns (pas op: binnenkort nieuwe prof!!):[]

1. Bespreek de verschillende ATPasen en hun functie bij ionentransport. Bespreek en vervolledig de figuur.

2. Bepreek in grote lijnen de 2 verschillende biosynthesewegen van isoprenoïden en producten die op deze wijze worden gevormd

3. is transport van een plantenhormoon belangrijk? gebeurt het altijd op dezelfde wijze?

4. Waarom moeten de prikkels van plantenhormonen versterkt worden? geeft minstens 2 signaaltransductiewegen

5. Wat is fytochroom? wat is actiespectrum en absorptiespectrum en hoe ga je te werk op deze te bepalen? bespreek LFR en VLFR. Hoe kan je actief fytochroom uit planten verwijderen? Ken je een voorbeeld?

6. Bespreek de wateroxiderende klok en de fotosystemen aan de hand van de 2 figuren.

7. bespreek de componenten van de waterpotentiaal. Hoe komt het dat planten water kunnen opnemen? is de waterpotentiaal hetzelfde als de osmotische potentiaal? bespreek figuren over bodem-water-lucht en zee-mangrove-atmosfeer.

8. Geef het verschil tussen C3, C4, CAM planten (figuur van cyclus C4 gegeven) Wat is het eventuele voordeel van C4 planten? bespreek grafieken van CO2 flux en H2O transpiratiesnelheid van CAM

9. bespreek de opname van mineralen (absorptie, membranen, actief, passief). Tabel met verschillende waarden van Ci en C0 gegeven. Hoe bereken je de verwachtte Ci? Wat doet Ca2+?

10. Geef voldoende argumenten voor de koppeling van hormooneffect en hormoonconcentratie.

11. Structuren van hormonen herkennen + voornaamste functies en eigenschappen van het betreffende hormoon geven.

12. Wat is groei? hoe beïnvloed auxine de celgroei? signaaltransductie van auxine bespreken

13. Bespreek florigeen + grafieken uit artikel

14. bespreek transpiratie en wateropname. Is de waterpotentiaal hierin belangrijk?

15. Vetten en oliën: biosynthese, functie, b-oxidatie, de figuur van b-oxidatie tot sucrose gegeven.

16. Bespreek het ABCmodel

17. bespreek de functie van sterolen en afgeleide producten in planten

18. geef zoveel mogelijk feiten voor het belang van chloroplasten (plastiden) op het dierenleven

Advertisement