Wikia


16/01/2020 (1 PM) Edit

Same questions as already described underneath :)

17/01/2019 (1 PM) Edit

- COP/DET Edit
- regulation G1/S and S/M transition. Edit
- Explain briefly: (a) sweet priming Edit
(b) polarity in Fucus Edit
(c) explain the figure: WOX Edit

17/01/2019 (AM) Edit

- Apical dominance: fill in scheme + explain Edit
- roothair formation Edit
Smaller questions: Edit
- coincidence model in Ara and rice Edit
- sweet immunity Edit
- influence of miRNA and sugar on stress and development Edit

2016-2017: Plant development and metabolic regulation

20/01/17:

  • Vorming en regulatie wortelhaartjes
  • schema apical dominance van lothier aanvullen plus uitleggen
  • mini vraagjes:
  • coincidence model
  • miRnas en sugars en hun invloed op ontwikkeling en stress
  • sweet immunity
  • colonal analysis

Geen datum:

  • Vorming van wortelhaartjes
  • Processen tijdens vroege embryogenese in Arabidopsis (polaire as fixatie...)

5-tal woordjes (o.a. namen van mutanten)

16/05/15:

-Bespreek hoe de COP en DET mutanten hebben bijgedragen in het ontrafelen van fotomorfogenese. Bespreek volledig met de nodige regulatorische mechanismen.

-Bespreek de positie, groei, regulatie van wortelhaar vorming in detail.

-4 begrippen beknopt uitleggen:

-twin mutant

-rol van suikers en en miR's in de ontwikkeling van vegetatief naar generatief + link met stress

-bespreek kort het coincidence model in arabidopsis en rijst (CO en FT/Fd3a en Fd1)

-sweet immunity

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.