Wikia


13 juni 2016 Edit

Theorie (schriftelijk): Edit

1. a) Geef era's en perioden Fanerozoïcum, en jaartallen

b) Situeer de 5 grote massa-extincties

c) Waarom wordt K/T-extinctie wel als massa-extinctie beschouwd en PETM niet?

d) Geef argumenten tegen theorie dat dino's uitstierven voor K/T-extinctie, niet door impact

2. a) Wat is een GSSP?

b) Waarom GSSP belangrijk?

c) Wat bepaalt grens Precambrium-Cambrium?

d) Eerste trilobieten en small shelly fossils bespreken in verband met overgang Precambrium-Cambrium

3. a) Geef voorbeeld van paleogemeenschap

b) Waarom taxonomisch uniformitarianisme belangrijk bij reconstructie paleogemeenschap?

4. a) Hoe wordt levensgemeenschap een grafgemeenschap?

b) Wat is belangrijk voor goede bewaring van zachte delen organisme?

5. a) Wat zijn ostracoda?

b) Waar leven ostracoda? Wat zijn kenmerken van ostracoda per habitat?

c) Hoe schelp ostracoda onderscheiden van schelp juveniele bivalve?

Practicum (mondeling): Edit

Graptoliet, rudist, bentische foraminifeer

18 juni 2014Edit

Het eerste jaar dat dit vak gegeven wordt, door Robert Speijer (zelfde prof als Geologie). Hiervoor waren het twee vakken: algemene paleontologie en paleobiologie.

Het zijn redelijk grote vragen en het schriftelijk examen kan dus wel meer dan 2u duren. Vermits hij maar 1 examen moet opstellen voor heel de blok is het dus van alles wel wat, maar redelijk voorspelbaare/ begrijpelijke vragen.

DEEL 1: SchriftelijkEdit

1) Geef de periodes van het Paleozoicum + tijdsschaal van elke periode. Wat is biostratigrafie. Wat zijn gidsfossielen en zet voor elke periode welke gidsfossielen hiervoor gebruikt worden, je moet ook minstens 5 verschillende gidsfossielen gebruiken in die tabel, maar het kan dus zijn dat dezelfde voor meerdere perioden gebruikt worden. Wat zijn eventuele problemen bij sommige van deze fossielen.

2) Wat is tafonomie en geef de verschillende soorten processen die hierbij horen. Verklaar waarom, in een mergellaag, ammonieten als steen worden teruggevonden en brachiopoden redelijk intact, een redeneervraagje dus joepie.

3) Geef de indeling van de Gastropoda en geef uitleg bij elke onderverdeling. Leg uit hoe men aan de hand van de schaal van Gastropoda bepaalde mileu-aspecten kan afleiden (temperatuur en stuff).

4) Wat zijn foraminiferen (geen indeling geven, gewoon de basis uitleggen)? Geef 2 redenen waarom het maatschappelijk nut van foraminiferen niet onderschat mag worden.

5) Massa-extincties beïnvloeden de aarde heel hard, maar omgekeerd kan ook: geef 2 voorbeelden waarbij aardse processen de massa-extincties beïnvloedden.

6) Hoe verschillen de Cambrische riffen van de Devonische riffen (qua samenstelling maar ook qua interacties enz)? Teken een schets van de doorsnede met daarop kust - lagune - rif - basin. Teken een gelijkaardige schets maar als de kustlijn naar het binnenland gaat. Leg op basis hiervan uit wat diachronie is.

DEEL 2: Mondeling, handstukkenEdit

Iedereen krijgt een tijdstip waarop je om de beurt naar zijn lokaal moet gaan en dan een aantal handstukken en een microscopisch organisme moet herkennen. Hierbij stelt hij wat bijvraagjes over de periodes waarin deze organismen leefden en een beetje classificatie ook. Hij vraagt bijvraagjes ook al heb je handstuk juist, dus ni direct denken da ge slecht bezig zijt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.