Wikia


25 juni 2018 VM Edit

  1. Welke bewaarvis werd geconsumeerd en verhandeld in de Lage Landen? Leg uit hoe bewaarvis op archeologische wijze herkend kan worden.
  2. Kunnen gedomesticeerde dieren helpen bij de reconstructie van de vroegere omgeving?

26 juni 2017 NM Edit

  1. Leg in je eigen woorden uit hoe domesticatie verloopt. Leg ook volgende begrippen uit: Huisdier, Tam Dier, Gezelschapsdier, verwilderd dier. Geef voorbeelden, leg de verschillen uit.
  2. Hoe kan de sterfteleeftijd bij zoogdieren benaderd worden? Welke methoden, geef een indicatie van de precisie van deze methoden (limitaties). Bespreek de interpretatiemogelijkheden van sterfteleeftijd in archeologische context (dus voorbeelden geven uit de cursus).

26 juni 2017 VM Edit

  1. Geeft de naamgeving van domesticatie + vb ( bijvraag: welke delen moeten schuin gedrukt)
  2. Hoe kan genetisch onderzoek bijdragen aan het oplossen van archeozoologische vragen?

20 juni 2016 NM Edit

  1. Hoe kunnen dierenresten helpen met het aantonen van seizoenaliteit? Bespreek ook de mogelijkheden en limieten van de methodes.
  2. Bespreek de nomenclatuur van domesticatie.

20 juni 2016 VM Edit

  1. Tafonomische agenten in grotten geven en op welke manier je deze kunt herkennen.
  2. Geochemische en biomoleculaire technieken geven (adhv voorbeelden) om handelsrelaties te reconstrueren.

Juli 2015 (Via Alfa) Edit

Vraag 1: Bespreek domesticatie van de kat. Waar? Wanneer? Hoe?

Vraag 2: Bespreek leeftijdsbepaling gestorven zoogdier. Precisie. Interpretatiemogelijkheden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.