Wikia


Leren en onderwijzen

Onderwijs, opvoeding en samenleving 1ste semester

Onderwijs, opvoeding en samenleving 2de semester

Pedagogisch-didactisch seminarie: wiskunde, technologie, natuurwetenschappen

Didactiek natuurwetenschappen met concretisering: biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde

Concretisering thema’s vakdidactiek: Biologie

Concretisering thema’s vakdidactiek: chemie

Concretisering thema’s vakdidactiek: fysica

Concretisering thema’s vakdidactiek: aardrijkskunde

Probleemgedrag en delinquentie in het onderwijs

Burgerschapsvorming

Psychologie van leren en studeren

Facilitating learning in adult education and professional training & development

Filosoferen met kinderen en adolescenten

Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs

Psychologie van de adolescentie en de jongvolwassenheid

Leer- en gedragsmoeilijkheiden op school

Onderwijs en gezondheid

Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan

Onderwijseconomie

Onderwijssociologie

Vakdidactiek economie

Vakdidactiek gedragswetenschappen

Vakdidactiek maatschappijwetenschappen en filosofie

Concretisering thema’s vakdidactiek: filosofie

Concretisering thema’s vakdidactiek: biologie

Concretisering thema’s vakdidactiek: chemie

Concretisering thema’s vakdidactiek: fysica

Concretisering thema’s vakdidactiek: aardrijkskunde

Tweede vakdidactiek: gezondheidswetenschappen

Tweede vakdidactiek: geschiedenis

Concretisering thema’s vakdidactiek: wiskunde en statistiek

Tweede vakdidactiek: natuurwetenschappen

Concretisering thema’s vakdidactiek: informatica

Concretisering thema’s vakdidactiek: techniek

History and epistemology of geography

Opzetten van demonstratie- en practicumexperimenten gericht op het onderwijs van de natuurkunde

Reflectie en ontwikkeling van natuurwetenschappenonderwijs: fysica, chemie, biologie, geografie

Geschiedenis van de biologie

Geschiedenis van de chemie

Historical and social aspects of physics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.