Wikia


8/6/2020 Edit

1) Geef de 10 hallmarks

2) Wat is genomic instability en wat is de link met kanker?

3) A) Hoe kunnen kankercellen immuundetectie voorkomen? B) Geef 3 manieren hoe je dit kan gebruiken om kanker te bestrijden

4) Juist/fout:

VEGF is belangrijk voor stalk cellen

Bcl2 inhibitie helpt kankercellen

Inflammatie helpt cancer development

Kankercellen kunnen resistent worden tegen tyrosine kinase inhibitoren

EMT is belangrijk voor metastase.

24/06/2019 NM Edit

Elke vraag staat op 5 punten

1) Geef 10 hallmarks en geef een voorbeeld van een therapie

2) Leg angiogenese uit in het kader van kanker

3) Wat zijn de beperkingen/problemen van tyrosine kinase inhibitoren?

4) Juist/fout en leg uit:

- BAX overexpressie is voordeling voor kankercellen

- CAR T cells helpen tumorgroei

- VEGFD helpt bij metastase

- BRCA1 en BRCA2 helpen bij single strand DNA repair

21/06/2019 Edit

schriftelijk examen!

1) Geef de 10 Hallmarks + leg uit welke van deze voornamelijk belangrijk zijn tijdens de initiële tumorontwikkeling en welke pas later belangrijk worden

2) Genoom instabiliteit. Leg uit + link met kanker

3) Apoptose. Leg uit + link met kanker

4) 4 stellingen:

- Kankercellen kunnen resistent worden aan tyrosine kinase inhibitor

- Kankercellen kunnen geen double stranded breaks hebben

- VEGF is belangrijk in de generatie van stalkcellen

- CAR-T cellen zijn bevorderend voor de groei van tumorcellen

25/06/2018 VM Edit

Mondeling examen werd afgenomen door Charles De Bock. Schriftelijke en nu ook mondelinge vragen worden in het Engels gesteld, maar antwoorden mag in het Nederlands.

Schriftelijk

 • Geef de 10 hallmarks + een voorbeeld van elke hallmark
 • Stellingen
  • Een deletie van BRC2 werkt in het voordeel van de tumor
  • Chromosomale translocaties zorgen voor een afwijkende genexpressie
  • Tyrosine kinase proteïnen kunnen geactiveerd worden door een deletie van enkele aminozuren
  • Kankercellen kunnen glutamine als reservebron gebruiken

Mondeling

 • Wat is apoptose en wat is de link met kanker?
 • Beschrijf het concept van kankerstamcellen

22/06/2018 NM Edit

Schriftelijk:

 • Geef de 10 hallmarks + een voorbeeld van elke hallmark (een soort van beschrijving is ook goed, moet niet veel zijn)
 • 5 stellingen:

- deletie van BCR2 heeft een positief effect voor de tumor - chromosomale translocaties zorgen voor een afwijkende genexpressie ... Mondeling:

 • Geef 3 methodes hoe je VEGF kunt inhiberen en wat de

gevolgen ervan zijn

 • Hoe ontsnapt kanker aan het immuunsysteem (hij zei ook: en geef bvb nog voorbeelden

van behandelingen ertegen)

16/06/2016 NM Edit

Mondeling:

- 4 stellingen:

 • De inactivatie van BCL2 is belangrijk voor kankercellen
 • Voor kankerstamcelonderzoek is het essentieel te werken op immunodeficiente muizen
 • Het Wahrung effect geeft aan dat er meer cytokine wordt geproduceerd
 • PARP-inhibitoren kunnen gebruikt worden tegen alle kankers

- Wat zijn de mogelijke therapieën voor het omzeilde immuunsysteem bij kankers?

Schriftelijk

- Leg angiogenese uit, wat doet kanker hiermee? Wat zijn de mogelijke therapieën?

- Geef de 10 hallmarks + voorbeeld van een mogelijke therapie

16/06/2016 VM Edit

1ste 2 vragen mondeling, andere shriftelijk (elke vraag stond op 5p)

-Leg de link tss apoptose en cellen die het imuunsysteem ontwijken.

-J/F vragen + verklaren

Tyrosine kinasen zijn belangrijk voor angiogenese

CAR-T-cellen zijn belangrijk voor inflammation

kanker wordt veroorzaakt door mutaties in stamcellen

Een IDH1 mutatie heeft een effect op het genoom

-Leg genome instability volledig uit.

-Geef de '10 hallmarks of cancer' met telkens een kort VB

22/06/2015 Edit

-Geef de '10 hallmarks of cancer' met telkens een specifiek voorbeeld (heel kort, voorbeeld in 1 zin)

-Wat weet je over het metabolisme van de cel? Leg de link met kanker.

-Leg uit (in max een halve pagina): BAX, VEGF, hoe kunnen kankercellen het aan het immuunsysteem ontsnappen?

18 juni 2015 Edit

- Geef de 10 hallmarks van kanker en illustreer met een kort voorbeeld.

- Leg hallmark angiogenese uit en hoe kan men dit behandelen in kankers.

- woordjes: p53, FASS, exome sequencing, double stranded breaks

05/06/2015 Edit

- Geef de 10 hallmarks van kanker, en illustreer met een kort voorbeeld

- Leg uit: Tyrosine-kinase en hoe dit meehelpt bij de ontwikkeling van kanker. Geef 2 voorbeelden om tyrosine kinasen te inhiberen

- Deel van de afbeelding van DNA Damage Repair: Leg uit, en hoe kan dit leiden tot de ontwikkeling van kanker

- Verrassingsvraag over een research article op het mondeling zelf: Afbeelding van Collecting Lymphatic Vessels. Leg deze figuur kort uit, hoe hebben we dit besproken in de les, wat heeft het te maken met kankerontwikkeling etc.

16 juni 2014 Edit

- Geef de 10 hallmarks van kanker, illustreer aan de hand van een voorbeeld

- Leg een hallmark volledig uit

- korte bijvraagjes: p53, VEGF, wat is fullgenome secquencing,  hoe repareert het dna een dubbelstrengsbreuk (homologe en niet homologe end-repair, weten da als homologie wegvalt der door niet-homologe dus veel mutaties ontstaan), 5e bennek ff kwijt. hij vroeg mij bij p53 en VEGF specifiek wat voor soort eiwitten en voor VEGF wat voor soort receptor (transcriptiefactor van pro-apoptotische genen dus, en een tyrosinekinase receptor)

==
16 juni 2014 == Algemene structuur.

- Geef de 10 hallmarks van kanker, illustreer aan de hand van een voorbeeld

- Leg een hallmark volledig uit (vb. wat is angiogenese en breng het in verband met kankerontwikkeling)

- Figuur of meer gerichte vraag die je moet uitleggen/beantwoorden

Alle aanwezigen op het examen kregen andere hallmarks en figuren om uit te leggen. Er waren geen twee examens exact hetzelfde.

==
17 juni 2013 == - Geef de 10 hallmarks van kanker, illustreer elke hallmark met een voorbeeld

- juist of fout:

- Door RNA sequencing kan je mutaties in genen en fusiegenen ontdekken

- In een tumor zijn slechts weinig stamcellen aanwezig

- nog2

- tekening van metastase gegeven, uitleggen en gevolgen voor de progressie van de tumor uitleggen.


- Geef de oorzaken van kanker. Illustreer met voorbeelden en geef 2 mogelijke therapieën (proliferatie, angiogenese, apoptose, mutatie-repair systeem beschadigen, ...)

- Leg second generation sequencing uit. Hoe kunnen de resultaten gecontroleerd worden?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.