Wikia


2019

- What are recombinases, their use and give an example of how they work?

-how would you make an integrated reporter strain in C. elegans

-what are terminator seeds, what is their use and given an example of how they work

- give examples of prokaryotes in biological research and explain their use

2018:

- give examples of prokaryotes in biological research and explain their use

- explain tetrad analysis

- Recombinases and their application in model organisms (give an example of their use)

short question: explain P-elements and give an example of its use in research

-what are terminator seeds, what is their use and given an example of how they work

2017 Name change: Model organisms in biological research

Explain paper in detail.

Explain short question:

Explain the differences between TALEN, Zn finger nuclease and CRISPR-cas9

Older:

Puntenverdeling:

- Presentatie tijdens het jaar (10/20)

- Artikel op het examen (5/20)

- Theoretische vragen op het examen (5/20)

Examen

Eerst leg je het artikel uit. Ze vraagt om dingen te verduidelijken, wat het doel is, hoe je verdere studies zou ondernemen,... (Denk aan het type vragen tijdens de presentaties)

Daarna stelt ze twee theoretische vragen die (waarschijnlijk) gaan over andere MO dan datgene dat je behandeld hebt tijdens het artikel. Vragen die ze stelt:

- Optogenetics

- Balancers

- Polytene chromosomen

- Cre/loxP systeem

- Terminator seeds

- TALEN

- Zinc fingers

- Crispr cas