BIOS Wiki
Advertisement

20 augustus 2018[]

Vergunningsplicht, meldingsplicht, vrijstellig, schema + uitleg + voorbeeld geven

Leg uit wat in het Materiaaldecreet ?materiaalverantwoordelijkheid? is

Leg uit wat milieubeleidsovereenkomsten zijn

Leg uit wat complexe projecten zijn

Woordjes: signaalgebied, Natura 2000, Proportiebeginsel, risicogrond

Examen 26 januari 2018

1. Bespreek het recht van voorkoop. Maak hierbij gebruik van het voorbeeld van het voorkooprecht in de wijk Antwerpen-Noord ((https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/detail/voorkooprecht-in-de-wijk-antwerpen-noord); Wat is een recht van voorkoop? Met welk doel is het gevestigd? En in uitvoering van welk RUP? Hoe lang is het geldig? Wie is de begunstigde van het voorkooprecht ? Wat betekend het voorkooprecht voor eigenaars in het gebied?)

2. Bespreek de bevoegdheidsverdeling voor het verlenen van omgevingsvergunningen.

3. Bespreek de bedrijfsinterne milieuplanning.

4. Bespreek de toepassing van de watertoets in Vlaanderen.

5. Bespreek: - Brownfieldconvenanten - VEN (Vlaams ecologisch netwerk) - subsidiariteitsbeginsel op Europees vlak - Circulaire economie

Examen 27 januari 2017

1. Wat zijn de doelstellingen van het Europees milieubeleid en welke principes ondersteunen het bereiken van deze doelstellingen? Licht deze principes toe.

2. Bespreek RUP's. Op welk bestuursniveau worden ze opgemaakt? Voor welk grondgebied? Wat is hun inhoud? Hoe verhouden ze zich onderling (planhiërarchie)? Hoe lang zijn ze geldig? Wat is hun juridische bindingskracht? Wat is het belang van het openbaar onderzoek tijdens de opmaak van een RUP?

3. Tijdens de procedure inzake de complexe projecten zijn 3 beslismomenten. Bespreek.

4. Bespreek de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

5. Verklaar de volgende begrippen: - Watertoets - Regularisatievergunning - VEN (vlaams ecologisch netwerk) - Bestuurlijke lus

Advertisement