Wikia


  • "Een correcte blootstellingsevaluatie kan alleen correct opgesteld worden aan de hand van blootstellingsbiomerkers." Geef uw mening en beargumenteer.
  • Bespreek de toxiciteit van kwik.
  • Bespreek de 3 parameters (3 D's) die belangrijk zijn voor de gezondheidsgevolgen van asbest (of zoiets)
  • Bespreek de toxiciteit van lood
  • bespreek biomerkers, wat is hun rol in de gezondheidswetenschappen wat zijn hun beperkingen
  • fijn stof is een mythe en de levels dalen, de negatieve gevolgen zijn vooral te wijten aan schadelijke gassen bespreek argumenteer en geef je mening
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.