Wikia


  • "Een correcte blootstellingsevaluatie kan alleen correct opgesteld worden aan de hand van blootstellingsbiomerkers." Geef uw mening en beargumenteer.
  • Bespreek de toxiciteit van kwik.
  • Bespreek de 3 parameters (3 D's) die belangrijk zijn voor de gezondheidsgevolgen van asbest (of zoiets)
  • Bespreek de toxiciteit van lood
  • bespreek biomerkers, wat is hun rol in de gezondheidswetenschappen wat zijn hun beperkingen
  • fijn stof is een mythe en de levels dalen, de negatieve gevolgen zijn vooral te wijten aan schadelijke gassen bespreek argumenteer en geef je mening