Wikia


1ste bachelor1ste semester26 juni 2017
2de bachelor2de semester3de bachelor
Adaptive stress physiologyAdvance aquatic ecologyAdvanced Topics in Molecular Genetics
Advanced ecologyAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systems
Algemene paleontologieAnalytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaam
Applied aquatic ecology and sustainable developmentBIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOS
BIOS WikiBachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemen
Bio-ethiekBio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemie
Biodiversity and Ecosystem ServicesBiofysicaBiogeografie
Bioinformatica en modelleringBiologische productiesystemenBiosafety and Radioprotection
BoskundeBouw en functie van dierenBouw en functie van planten
Celbiologie en biochemieCelfysiologieComparative and Functional Anatomy of the Chordata
Comparative endocrinologyConservatiebiologieDiversiteit en evolutie van de vaatplanten
Diversiteit van dierenDiversiteit van fungi, wieren en mossenDiversiteit van wieren, schimmels en planten
Diversity of the ChordataDiversity of the InsectsDraagkracht van de aarde
Dynamische biochemieEcofilosofieEcofysiologie
EcologieEntrepreneurship and new business develomentEthology and behavioural ecology
EvolutiebiologieEvolutionaire en functionele morfologie van plantenEvolutionaire psychologie
Evolutionary Ecology and Eco-Evolutionary DynamicsEvolutionary and ecological genomicsExamenvragen
FaunabeheerFreshwater and Marine EcologyFysiologie van dieren
Fysische geografieGenderstudiesGenetica
Genoom- proteoom en metaboloomanalyseGentechnologieGeo- and bioarchaeology II: archaezoology
Geografie: interactie mens en aardeGeographic information systemsGeologie
Geschiedenis van de biologieGeschiedenis van de wetenschappenGeïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologie
Global change, ecosystems and sustainabilityGlobal change and sustainabilityGroenbeheer
Grondslagen van de chemieHet geneesmiddel: van ontwikkeling tot afleveringHydrogeologie
Immunological BiotechnologyInleiding in de archeologie van de pre- en protohistorieInleiding in de ecologie en evolutie
Inleiding tot de algemene ziekteleerInleiding tot de economieInleiding tot de sociale en culturele antropologie
Interdisciplinair college duurzame ontwikkelingKennisdomein ecologie en natuurbehoudKennisdomein evolutiebiologie en diversiteit
Kennisdomein integratieve fysiologieKennisdomein moleculaire celbiologieKeuze
KlimatologieLaboratory animal scienceLandschapsanalyse
Marine ecologyMarketingMaster
Mechanisms of Signal Transduction and Cell RegulationMicrobiologieMicrobiële fysiologie
Milieu-economieMilieu en gezondheidMilieuchemie
MilieurechtMilieutechnische microbiologieMineralogie
Minor biochemie en biotechnologieMinor biofysica en bio-ingenieurswetenschappenMinor biometrie en informatica
Minor geografieMinor geologieMinor humane biologie
Minor milieu en duurzame ontwikkelingMinor verbredingModel Organisms in Biological Research
Moleculaire biologieMolecular Genetics and Biotechnology of YeastMolecular Interactions between Fungi and their Hosts
Molecular and developmental animal fysiologyMolecular cell biologyNatuurbehoud en –ontwikkeling
NeurobiologyOncobiologyOptie onderwijs
Osteo archeologiePaleobiologiePaleontologie
PlantPlant Development and Metabolic RegulationPlant Molecular Biology and Biotechnology
Plant PhysiologyProfessionele optiePsychologie
Religie en ZingevingSedimentologie en sedimentpetrologieSociologie
Speciation and phylogeneticsSpectroscopie van biomoleculenSpectroscopy of biomolecules
Statistiek & data-analyseStraling en biofysicaStratigrafie en geologie van België in een West-Europese context
Stressecology & ecotoxicologyTerrestrische ecologieToegepaste florakennis
Trends in plant physiology and biotechnologyVeredeling en biotechnologieVergelijkende ontwikkelingsbiologie
Wetenschap van de bewegende menseWetenschap van de kosmosWijsbegeerte
Wiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Oefening.pngBestand:Pas op.png
Bestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.pngBestand:Pas op groen.png
Bestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpgBestand:Uitgelicht.png
Bestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg