Wikia


1ste bachelor1ste semester26 juni 2017
2de bachelor2de semester3de bachelor
8 juni 2020Adaptive stress physiologyAdvance aquatic ecology
Advanced Biological Data AnalysisAdvanced Topics in Molecular GeneticsAdvanced and Applied Insect Physiology
Advanced ecologyAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systems
Algemene paleontologieAnalytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaam
Applied aquatic ecology and sustainable developmentBIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOS
BIOS WikiBachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemen
Bio-ethiekBio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemie
Biodiversity and Ecosystem ServicesBiofysicaBiogeografie
Bioinformatica en modelleringBiologische productiesystemenBiosafety and Radioprotection
BoskundeBouw en functie van dierenBouw en functie van planten
Celbiologie en biochemieCelfysiologieComparative and Functional Anatomy of the Chordata
Comparative endocrinologyConservatiebiologieDiversiteit en evolutie van de vaatplanten
Diversiteit van dierenDiversiteit van fungi, wieren en mossenDiversiteit van wieren, schimmels en planten
Diversity of the ChordataDiversity of the InsectsDraagkracht van de aarde
Dynamische biochemieEcofilosofieEcofysiologie
EcologieEntrepreneurship and new business develomentEthology and behavioural ecology
EvolutiebiologieEvolutionaire en functionele morfologie van plantenEvolutionaire psychologie
Evolutionary Ecology and Eco-Evolutionary DynamicsEvolutionary and ecological genomicsExamenvragen
FaunabeheerFreshwater and Marine EcologyFysiologie van dieren
Fysische geografieGenderstudiesGenetica
Genome, Proteome and Metabolome AnalysisGenoom- proteoom en metaboloomanalyseGentechnologie
Geo- and bioarchaeology II: archaezoologyGeografie: interactie mens en aardeGeographic information systems
GeologieGeschiedenis van de biologieGeschiedenis van de wetenschappen
Geïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologieGlobal change, ecosystems and sustainabilityGlobal change and sustainability
GroenbeheerGrondslagen van de chemieHet geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering
HydrogeologieImmunological BiotechnologyInleiding in de archeologie van de pre- en protohistorie
Inleiding in de ecologie en evolutieInleiding tot de algemene ziekteleerInleiding tot de economie
Inleiding tot de sociale en culturele antropologieInterdisciplinair college duurzame ontwikkelingKennisdomein ecologie en natuurbehoud
Kennisdomein evolutiebiologie en diversiteitKennisdomein integratieve fysiologieKennisdomein moleculaire celbiologie
KeuzeKlimatologieLaboratory animal science
LandschapsanalyseMarine ecologyMarketing
MasterMechanisms of Signal Transduction and Cell RegulationMicrobiologie
Microbiële fysiologieMilieu-economieMilieu en gezondheid
MilieuchemieMilieurechtMilieutechnische microbiologie
MineralogieMinor biochemie en biotechnologieMinor biofysica en bio-ingenieurswetenschappen
Minor biometrie en informaticaMinor geografieMinor geologie
Minor humane biologieMinor milieu en duurzame ontwikkelingMinor verbreding
Model Organisms in Biological ResearchMoleculaire biologieMolecular Genetics and Biotechnology of Yeast
Molecular Interactions between Fungi and their HostsMolecular and developmental animal fysiologyMolecular cell biology
Natuurbehoud en –ontwikkelingNeurobiologyOncobiology
Optie onderwijsOsteo archeologiePaleobiologie
PaleontologiePlantPlant Development and Metabolic Regulation
Plant Molecular Biology and BiotechnologyPlant PhysiologyProfessionele optie
PsychologieReligie en ZingevingSedimentologie en sedimentpetrologie
Sociale Demografie (humane biologie)SociologieSpeciation and phylogenetics
Spectroscopie van biomoleculenSpectroscopy of biomoleculesStatistiek & data-analyse
Straling en biofysicaStratigrafie en geologie van België in een West-Europese contextStressecology & ecotoxicology
Terrestrische ecologieToegepaste florakennisTrends in plant physiology and biotechnology
Veredeling en biotechnologieVergelijkende ontwikkelingsbiologieWetenschap van de bewegende mense
Wetenschap van de kosmosWijsbegeerteWiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Knipsel1.PNGBestand:Oefening.png
Bestand:Pas op.pngBestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.png
Bestand:Pas op groen.pngBestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpg
Bestand:Uitgelicht.pngBestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.