Wikia


1ste bachelor1ste semester26 juni 2017
2de bachelor2de semester3de bachelor
Adaptive stress physiologyAdvance aquatic ecologyAdvanced Biological Data Analysis
Advanced Topics in Molecular GeneticsAdvanced and Applied Insect PhysiologyAdvanced ecology
Advanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systemsAlgemene paleontologie
Analytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaamApplied aquatic ecology and sustainable development
BIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOSBIOS Wiki
BachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemenBio-ethiek
Bio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemieBiodiversity and Ecosystem Services
BiofysicaBiogeografieBioinformatica en modellering
Biologische productiesystemenBiosafety and RadioprotectionBoskunde
Bouw en functie van dierenBouw en functie van plantenCelbiologie en biochemie
CelfysiologieComparative and Functional Anatomy of the ChordataComparative endocrinology
ConservatiebiologieDiversiteit en evolutie van de vaatplantenDiversiteit van dieren
Diversiteit van fungi, wieren en mossenDiversiteit van wieren, schimmels en plantenDiversity of the Chordata
Diversity of the InsectsDraagkracht van de aardeDynamische biochemie
EcofilosofieEcofysiologieEcologie
Entrepreneurship and new business develomentEthology and behavioural ecologyEvolutiebiologie
Evolutionaire en functionele morfologie van plantenEvolutionaire psychologieEvolutionary Ecology and Eco-Evolutionary Dynamics
Evolutionary and ecological genomicsExamenvragenFaunabeheer
Freshwater and Marine EcologyFysiologie van dierenFysische geografie
GenderstudiesGeneticaGenome, Proteome and Metabolome Analysis
Genoom- proteoom en metaboloomanalyseGentechnologieGeo- and bioarchaeology II: archaezoology
Geografie: interactie mens en aardeGeographic information systemsGeologie
Geschiedenis van de biologieGeschiedenis van de wetenschappenGeïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologie
Global change, ecosystems and sustainabilityGlobal change and sustainabilityGroenbeheer
Grondslagen van de chemieHet geneesmiddel: van ontwikkeling tot afleveringHydrogeologie
Immunological BiotechnologyInleiding in de archeologie van de pre- en protohistorieInleiding in de ecologie en evolutie
Inleiding tot de algemene ziekteleerInleiding tot de economieInleiding tot de sociale en culturele antropologie
Interdisciplinair college duurzame ontwikkelingKennisdomein ecologie en natuurbehoudKennisdomein evolutiebiologie en diversiteit
Kennisdomein integratieve fysiologieKennisdomein moleculaire celbiologieKeuze
KlimatologieLaboratory animal scienceLandschapsanalyse
Marine ecologyMarketingMaster
Mechanisms of Signal Transduction and Cell RegulationMicrobiologieMicrobiële fysiologie
Milieu-economieMilieu en gezondheidMilieuchemie
MilieurechtMilieutechnische microbiologieMineralogie
Minor biochemie en biotechnologieMinor biofysica en bio-ingenieurswetenschappenMinor biometrie en informatica
Minor geografieMinor geologieMinor humane biologie
Minor milieu en duurzame ontwikkelingMinor verbredingModel Organisms in Biological Research
Moleculaire biologieMolecular Genetics and Biotechnology of YeastMolecular Interactions between Fungi and their Hosts
Molecular and developmental animal fysiologyMolecular cell biologyNatuurbehoud en –ontwikkeling
NeurobiologyOncobiologyOptie onderwijs
Osteo archeologiePaleobiologiePaleontologie
PlantPlant Development and Metabolic RegulationPlant Molecular Biology and Biotechnology
Plant PhysiologyProfessionele optiePsychologie
Religie en ZingevingSedimentologie en sedimentpetrologieSociale Demografie (humane biologie)
SociologieSpeciation and phylogeneticsSpectroscopie van biomoleculen
Spectroscopy of biomoleculesStatistiek & data-analyseStraling en biofysica
Stratigrafie en geologie van België in een West-Europese contextStressecology & ecotoxicologyTerrestrische ecologie
Toegepaste florakennisTrends in plant physiology and biotechnologyVeredeling en biotechnologie
Vergelijkende ontwikkelingsbiologieWetenschap van de bewegende menseWetenschap van de kosmos
WijsbegeerteWiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Knipsel1.PNGBestand:Oefening.png
Bestand:Pas op.pngBestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.png
Bestand:Pas op groen.pngBestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpg
Bestand:Uitgelicht.pngBestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.