BIOS Wiki
Advertisement

27 juni 2013, namiddag

Hoe verandert de ratio perimeter/areaal bij het at random wegkappen van bos. Ecologische betekenis. (Hij wou een verhaal horen met 3 grote delen; nul randeffecten -> grootste deel randeffecten -> open)

Bocage: Nut, ontstaan en voorbeelden.

Verschil parametrische en holistische manier om een kaart op te stellen. Voor & nadelen beide geven.

Orthofotoplan bespreken. Ik een kaart met veel bos, de term opkomend groen was precies belangrijk.


27 juni 2013, namiddag

-Geef enkele termen waarmee men een visuele analyse van de verrommeling van de stadsranden kan uitvoeren.

-Beschrijf het water doorheen het landschap volgens de topische en chorische benadering. (plus geen een ecologische toepassing)

-Geef een voorbeeld van lijnbemonstering door een vlak

-Orhtofotoplan bespreken (eerst de afzonderlijke lagen bespreken (bv groen bos, netwerken, verkaveling,...) dan de interactie tussen deze (bv bos met netwerk enz) en dan pas een concusie maken, vind hij heel belangrijk!!)


22 juni 2012, voormiddag

- Riviertypologie van Rosgen uitleggen (met schema=figuur) en nut verklaren

- Welke bemonsteringstechniek zou je gebruiken om kwantitatieve informatie over de verschillen van historische perceelstructuren van twee gebieden te verkrijgen?

- Welke principes worden gebruik in het landschapsbeleid van Vlaanderen? (Opmerking: hadden we dit jaar niet gezien, was nog een vraag van vorig jaar, toch maar iets opgeschreven om niet blanco naar voor te moeten, ipv die vraag heb ik nu Kaplan en Kaplan principe moeten uitleggen)

- Orthofotoplan van Saint-Hubert bespreken: structuren, historische fasen, evolutie


-Bespreek de evolutie van het landgebruik en het landschap in de alluviale vlaktes van onze streken (neem evt. Doode Bemde als voorbeeld)

-Bespreek de evolutie van tuinen en parken met gebruik van de begrippen uit de expertenbenadering

-Geef een voorbeeld van lijnbemonstering voor lijnelementen

-Orthofotoplan van Temse bespreken: structuren, historische fasen, evolutie-Teken convexe horizontaliteit met concave verticaliteit.

-Waar zou je GEE grotN bebouwing zetten?

-Wat is choriotopisch?

-Kaart bespreken


Namiddag:


-Wat is de essentie van "Open fields"

- Geef de morfometrische parameters van het riviermodel van ...

- Geef de methodes om de impact van de bouw van een autostrade op het landschap te bepalen

-Kaart westerlo bespreken

Advertisement