Wikia


Wanneer je binnengaat in het examenlokaal moet iedereen een blad van een stapeltje pakken, iedereen heeft andere vragen, maar deze trekken steeds hard op de vragen van "vorige jaren" vanonder op deze pagina.

21 juni 2018 Edit

Hoe wordt hepatitis B veroorzaakt en geef alle mogelijke gevolgen Bespreek CVA en alle gevolgen Wat is adenopathie? Hoe wordt een adenopathie veroorzaakt en hoe kan met de oorzaak hiervan proberen te achterhalen Man van 68 jaar komt binnen met opgezwollen buik, na punctie van het vocht blijkt dat hij ascites heeft. Wat zijn de mogelijke gevolgen, moet dit verder onderzocht worden?

15 juni 2018 Edit

Geef en bespreek drie levensbedreigende gevolgen van portale hypertensie bij cirrose

Wat is osteoporose? Geef de symptomen, diagnose en de behandeling.

Hoe kan een tekort aan vitamine K het gevolg zijn van ziekten van meerdere organen?

CASUS: Een 65 jarige patiënte ziet jou als lid van het oncologische support team. Ze wordt opgevolgd na een succesvol behandeld borstcarcinoom. Het valt je op dat ze een heel bleke huidskleur heeft. Waar kan dit op wijzen en wat zijn de oorzaken ervan? Is het nodig om dit verder te onderzoeken?

13 juni 2018 Edit

Bespreek PBC en PSC. Wat zijn de oorzaken, complicaties, behandelingen,...

Aan welke criteria moet een goede screeningstest voldoen?

Hoe ontstaat Icterus (geelzucht) in kader van een pancreasziekte? Hoe wordt dit voorkomen en behandeld?

CASUS: Een oudere man van 85 jaar heeft in het verleden al enkele malen een longontsteking gehad door aspiratie van drank en voeding. De patiënt heeft pijn wanneer hem gevraagd wordt een glas water te drinken en zal hierbij ook telkens hoesten. hoe wordt dit veroorzaakt en wat zijn de behandelingen?

9 juni 2017 Edit

Bespreek chronische pancreatitis

Bespreek chronisch nierfalen

Bespreek hartdecompensatie

Bespreek kort alfa1-antitrypsine

Casus: 65 jarige man heeft een veranderd stoelgangspatroon, valse stoelgansnood, en een bloedtest wijst lage hemoglobine en ijzerwaardes aan (bloedarmoede). Hij heeft ook een grote, harde lever. Wat heeft hij, welke verdere onderzoeken zou je toepassen. (Coloncarcinoom met occult bloedverlies + levermetastasen)

6 juni 2016 Edit

Bespreek ziekte van wilson en hemachromatose + verwerk de rol van hepticidine uit in je verhaal.

Bespreek pancreascarcinoom

Wat is atherosclerose en het gevolg hiervan op de coronaire bloedvaten? (ook atheroomplaten uitleggen!)

Bespreek de ziekte van Cushing en de werking van zijn ?stoffen?

Bespreek osteoperose

3 juni 2016 Edit

1) Bespreek het de Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Vermeld een aantal gelijkenissen en verschillen.

2) Bespreek chronische hepatitis.

3) Bespreek longembool.

4) Bespreek de Ziekte van Addison (zowel acuut als chronisch).

5) Jonge patiënt - vermoeid - nachtzweten - anaemie - veel WBC (99% blasten) -> acute leukemie

8 juni 2015Edit

1) Geef de circulatie van de lever. Wat is portale hypertensie en ascitis + de invloed op de circulatie?

2) Wat is arterioslerose en geef de invloed op de niet-coronaire bloedvaten.

3) Geef de belangrijkste bijnierschorsaandoeningen.

4) Reuma uitleggen.

5) casus: vrouw van 45 jaar met familiale problemen heeft pijn in de linkeronderbuik, de pijn verbeterd bij stoelgang maken, laatste tijd ook bloedverlies in stoelgang en na bloedonderzoek blijkt er ook een laag ijzergehalte te zijn. Wat kan de oorzaak zijn? Welk zijn verder mogelijke onderzoeken? (GERD + colondiverticulose)

5 juni 2015 Edit

1) Bespreek de problematiek van de dikdarmkankers (en poliepen).

2) Bespreek hartfalen.

3) Leg het proces van veroudering uit en verklaar waarom de mens 'superieurder' is en langer leeft dan andere dieren.

4) Bespreek kort aids.

5) casus: man van 67 jaar oud met een pijnloze geelzucht, jeuk en is de laatste tijd hard vermagerd.

Antwoord: pancreascarcinoom.

- bespreek chronische longaandoening en emfyseem

- wat is diabetes mellitus, volledige uitleg geven

- casus: oude vrouw van voorbij de 60, licht obees en 3 kleinkinderen heeft een tijdje geleden keelpijn gehad. Deze nacht werd ze wakker met rilkoorts en pijn in de onderbuik, uitstralend naar de schouders. 's Morgens zag haar urine roodbruin. Wat zou ze hebben?

- Wat zijn de verwikkelingen bij cirrose?

- Bespreek Dysfagie

vorige jaren: Edit

-Bespreek hemochromatose en de ziekte van Wilson
-Bespreek pancreascarcinoom
-Bespreek de ziekte van Cushing
-Een 53 jaar oude man heeft herhaaldelijk pijn aan zijn dikke teen die rood ziet en gezwollen is, bespreek
-Bespreek de oorzaken, klinische tekens en de symptomen van levercirrose.
-Wat is arteriosclerose en het gevolg hiervan op de coronaire bloedvaten?
-Geef de oorzaken, symptomen en therapie van een maag- en bulbaire ulcura en geef de belangrijkste verwikkelingen.
-Wat is arthrose?
-Geef de interstitiele nieraandoening.
-Bespreek cholestase en icterus.
-Bespreek euthyroide compensatoire goiter en hypothyroidie.
-Vergelijk angina pectoris met neurocirculaire asthenie.
-Wat gebeurt er als de cellen in het rode beenmerg uitvallen? Wat kunnen daarvan de oorzaken zijn?
-Vrouw van 45 jaar, heeft al jaren last van zure oprispingen. Sinds enkele maanden heeft ze last bij het slikken. De last is vooral bij het eten van brood en vlees. Beredeneer.
-Bespreek de normale spijsvertering en aan de hand daarvan de problematiek van maldigestie en malabsorptie.
-Bespreek het probleem chronische pancreatitis
-Bespreek de normale werking als ook de aandoeningen van de adenohypofyse
-Bespreek bronchiaal astma
-Een patiënte van 45 jaar heeft problemen op het werk. De laatste weken slaakt ze regelmatig diepe zuchten en vertoont af en toe stekende pijn op de borstkas. Beredeneer.
-Bespreek de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Geef de overeenkomsten en verschillen. Wat zijn de mogelijke medische en heelkundige behandelingen?
-Bespreek chronische hepatitis
-Geef de structuren van het hart, de arteriële en veneuze structuren en de structuur van de longen. Wat is een longembool? Hoe komt deze tot stand, in welke omstandigheden, symptomen en behandeling.
-Wat is de ziekte van Addison?
-Een jonge patient is de laatste dagen erg moe, vertoont nachtelijk zweten. Bij een bloedonderzoek is er bloedarmoede en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Er zijn veel witte bloedcellen in het bloed. 99% Blasten. Beredeneer.
-Bespreek de chronische obstructieve longaandoeningen (COPD).
-Bespreek hyperthyroidie.
-Bespreek osteoporose.
-Een vrouw van 45 is al een paar jaar vermoeid. In haar bloed is verhoogd kreatinine gevonden en in haar urine rode bloedcellen en bilirubine. Vroeger heeft zij een forse keelontsteking gehad die gevolgd werd door een ziekteperiode met koorts en bruinrode urine. Bespreek de problematiek.
-Bespreek goedaardige en kwaadaardige darmgezwellen.
-Bespreek aids en hiv.
-Bespreek arteriosclerose en tuberculose.
-Bespreek de werking en functie van de longen.
-Bespreek de vormen van diabetescoma (hyperglycemisch en hypoglycemisch)
-Wat is hartdecompensatie.
-Bespreek de aandoeningen van de aders
-Bespreek de functies van de nier en de symptomen van acute nierinsufficiëntie
-Bespreek acute hepatitis.
-Bespreek acute nierinsufficiëntie
-Bespreek angina pectoris
-Bespreek diabetes mellitus
-Een man van 63 heeft sinds kort last van onverklaarbare hoest. Soms heeft hij fluimen met bloed. Beredeneer. Geef aan wat volgend onderzoek is.

2.Bijvragen :
Wat zorgt voor bronchoconstrictie in longen?
Parasympatisch en orthosympatisch zs?
Iets vertellen over : Koorts, jicht, oedeem
Nefrotisch sydroom ( albumine!)