BIOS Wiki
Advertisement

Biosdocumenten[]

05/09/2019[]

Deze vragen waren ook van de vervanger

 1. Wat is netto-vruchtbaarheid (R0) en waar is het toepasbaar
 2. Leg toevallige distributie uit
 3. Leg het verschil tussen biodiversiteit op eilanden en vaste land uit. Hoe komt dit en waarom.
 4. Geef 4 gevolgen van de hoge C:N ratio van planten
 5. Geef het verschil tussen exploitatieconcurrentie en interferentieconcurrentie met een voorbeeld van elk
 6. Wat is panmixis uit
 7. Wat is coprofragie, waarom gebeurt het en welke dieren doen het?

24 januari 2019 (wij hadden wel een vervanger en die had eigen slides gemaakt)[]

Open vragen op 15 punten:

1 Wat zijn complementaire voedselbronnen en illustreer met een voorbeeld.

2 Geef de wiskunde afleiding voor het logistische groeimodel en geef bij elke parameter telkens de ecologische betekenis.

3 Voor welke discipline legde Wallace de basis en wat bedoelde men met de Wallace-lijn?

4 Waarom heeft prooi-predatie op een populatie niet zo een eenduidige betekenis? Geef drie redenen.

5 Wat zijn ruilfunties en geef 2 voorbeelden.

En dan nog meerkeuzevragen op 5 punten

25 januari 2018

Meerkeuzevragen: ongeveer dezelfde onderwerpen als hieronder vermeld.

Open vragen: 1) wat is netto recrutering + illustreer met grafiek. 2) wat zijn ruilfuncties, wat is het ecologische en evolutionaire belang ervan + 2 voorbeelden planten en dieren. 3) bespreek interspecifieke concurrentie en leid Lotka volterra af (vertrekkend van logistische groeimodel). 4) Wat is natuurlijke selectie?

26 januari 2016

meerkeuze:

vragen over

-primaire productie

-C:N verhouding

-niches

-ruilfuncties etc

open vragen

- Definieer keystone species en geef 2 voorbeelden

-Bespreek de 6 belangrijke stappen voor evolutie (schematisch)

-Nettorecrutering toegepast op duurzame exploitatie

22 januari 2015[]

1. Stellingen en meerkeuzevragen

Vragen over (sommige letterlijk uit de proeftoets 2014-2015) :

 • Evolutie (optie: invloed van toevalsfactoren)
 • IJstijd (optie: nunataks en hun belang in europa)
 • Ecosystemen (optie: energie verlies bij elk trofische niveau)
 • Primaire productie en productie toevoer
 • Fotosynthesesnelheid (optie synoniem primaire productie, netto fotosythesesnelheid)
 • Overlapping in populatie

2. Open vragen:

 • Wat is natuurlijke selectie?
 • Wat is interspecifieke-competitie? Geef 2 voorbeelden?
 • Wat zijn ruilfunctie? Waarom is het belangrijk voor de ecologie en evolutie? Geef een voorbeeld bij planten en een voorbeeld bij dieren?
 • Duurzaam oogsten en netto-recruiting. 1. Wat is netto-recruiting? Teken een grafiek hiervan en leg uit wat er in de grafiek is verwerkt. 3. Wat is duurzaam oogsten? 4. Hoe kan je netto-recruiting toepassen bij duurzaam oogsten.

23 januari 2014[]

1. Stellingen en meerkeuzevragen (10punten: +1,0,-0,3)

Vragen over:

 • Fundamentele en gerealiseerde niche
 • Gastheer-parasiet interacties
 • Evolutie door natuurlijke selectie
 • Modulaire organismen
 • Ramets en Genets
 • Proximale en ultieme verklaring bij predator-geïnduceerde verdedigingsmechanismen
 • C:N Verhouding
 • Primaire productie
 • Lichtcompensatiepunt

2. Open vragen (10 punten)

 • Wat zijn Keystone species? (+2 voorbeelden)
 • Netto rekrutering uitleggen (met grafiek) en duurzame ontwikkeling
 • Geef kort een schema van het ontstaan van het leven en de evolutionaire transities (+ kort uitleggen)

24 januari 2013 (schriftelijk)[]

1. Stellingen en meerkeuzevragen (10punten: +1,0,-0,3)

Vragen over:

 • C:N verhoudingen
 • Netto fotosynthesesnelheid
 • enkele die letterlijk uit het proefexamen van november kwamen

2) Open vragen (10punten):

 • Wat is een trade off en wat is het evolutionair belang ervan geef 2 voorbeelden (1 bij planten, 1 bij dieren)
 • Lotka volterra grafisch afleiden
 • Netto recrutering uitleggen + grafisch
 • Natuurlijke selectie uitleggen

3) Uw essay en uw excursieverslag die samen voor iets tussen -1,5 en 1,5 meetellen.

29 juni 2011 (voormiddag)[]

 1. Stellingen
  • iets over duurzame exploitatie
  • iets over netto vruchtbaarheid
 2. leg uit:
  • netto vruchtbaarheid
  • ecologisch rendement + figuur
  • ruilfunctie + 3 voorbeelden
 3. verschil tussen dieren als voedsel en planten als voedsel uitleggen.

29 juni 2011 (namiddag)[]

 1. stellingen; waar of onwaar?
  • Eiland is belangrijk voor de globale diversiteit
  • stelling over de aangroeisnelheid van populaties
 2. leg uit:
  • bottom-up/top-down
  • essentiële en complementaire voedingsbronnen
 3. Wat zijn de voor- en nadelen van endothermie?

21 juni 2011[]

 1. 2 stellingen
 2. Waarom is de kwaliteit van plantaardig voedsel geringer dan deze van dierlijk voedsel, situeer en leg uit.
 3. In Scandinavië komen vooral meren met een granietstenen bodem voor, leg uit hoe dit een snelle verzuring in de hand kan werken. (+ reacties)
 4. Leg uit:
  • Formule van biodiversiteit geven
  • Conccurrentie coëfficiënt
 5. Wat zijn de voor en nadelen van zwermvorming en hoe kan je aggregatie meten?

22 juni 2011[]

 1. stellingen; waar of onwaar?
  • Op eilanden komen weinig soorten voor, ze hebben dan ook geen belang bij globale diversiteit.
  • iets over een ultieme verklaring
 2. leg uit:
  • Fitness
  • top-down/bottom-up
  • omnivoor (schijnt niet gewoon alleseter te zijn) (= soort die zich voedt doorheen verschillende energieniveau's)
 3. Log vergelijking afleiden en ruilfunctie tussen r en K uitleggen aan de hand van een tekening.
Advertisement