BIOS Wiki
Advertisement

20 januari 2012[]

Prehistorie:[]

-vergelijk het gedrag van de homo sapiens met de neanderthaler. Betrek hierbij ook de evolutie van beide soorten in. (hoofdstuk 3 van Human Past gebruiken). max 2 p

- Welke veranderingen zorgden voor de grote gedragsveranderingen rond 11.500 jaar geleden? Bespreek de processen. Welke processen zijn gelijkaardig voor de Oude Wereld? (hoofdstuk 4 van Human Past) max 2 p.

West-Europa:[]

-Bespreek het graf van Leubingen. 10 regels

-Bespreek de keramiek van Brons en Ijzertijd. 25 regels

Mediteraans gebied:[]

-Bespreek de opkomst van de paleizen op het Griekse vaste land. Vergelijk met Kreta. Beschrijf ook de functie van beiden. max 3p

-Bespreek de Villanova cultuur. 10 regels

Examen januari 2011[]

Deel prehistorie,

Vraag 1: geef in grote lijnen de migraties van het geslacht Homo, let daarbij op chronologie, soortnamen en tijdsaanduiding. max 2 pagina's

Vraag 2: Bespreek neolithisering in het zuid-west azie en in europa. Let daarbij op chronologie, verbanden en verschillen. max 2 pagina's

Deel Proto-historie west-europa,

Vraag 1: Geef kort de voordelen van het gebruik van metaal. max 10 regels.

Vraag 2: Leg uit hoe de elite begraven werd in de late bronstijd. max 25 regels

Deel Proto-historie mediteraan gebied,

Vraag 1: Vergelijk de vroege bronstijd tussen kreta en het griekse vasteland, probeer zoveel mogelijk maatschappelijke aspecten bij je uitleg te betrekken. max 2 pagina's

Vraag 2: Wat is de Remedello-cultuur? max 1 pagina

Advertisement