BIOS Wiki
Advertisement

== Biosdocumenten

==
 1. leg het principe uit van een irreversibele antagonist
 2. bespreek farmacofoor? Geef en bespreek de lipinskiregels
 3. leg uit aan de hand van een dosis respons curve: ED50, TD50 en maximale respons
 4. vergelijk uitgebreide, random en high troughput screening op 1 pagina
 5. vergelijk de eigenschappen van neurotransmitters en hormonen
 6. leg het principe uit van hydrofobe interacties
 7. l-dopa schema (p17 les 1) kunnen uitleggen
 8. wat zijn de voor en nadelen van een me-too(therapeutische kopie)
 9. geef een overzicht van de 4 strategieën om een geneesmiddel te bekomen
 10. waarom tabletten omhullen? Wat is een functionele omhulling?
 11. wat is het verschil tussen een emulsie en suspensie? Geef de voordelen van een suspensie
 12. geef de voor en nadelen van een vloeibare toedieningsvorm
 13. geef de voor en nadelen van een tablet
 14. geef de voor en nadelen van een gelule
 15. wat leert ons de verpakking van een geneesmiddel
 16. wat is farmacovigilantie (?) en wordt dit in België toegepast
 17. farmacopee: structuur
 18. principe van de dunne laag chromatografie
 19. verschil tussen officinale en magistrale recepties. Voordelen van magistrale
 20. acute/subacute/chronische intoxicatie
 21. plaats van melk bij vergiftigingen
 22. bio-equivalentie: principe uitleggen
 23. bespreek substitutie
 24. vergelijk de situaties in een officina en een ziekenhuisapotheek
 25. via welke toedieningswegen kan iemand vergiftigd worden
 26. eigenschappen van een goed vergif
 27. wat staat er op een goed voorschrift en geef de 5 j’s (?)
 28. overzicht van wat er te koop is in een apotheek (waarom daar?)
 29. onderliggende oorzaken van een accidentele medicinale vergiftiging + uitleg
 30. actieve kool (?) : hoe werkt het, voorzorgen, gebruik
 31. telefoonnummer antigifcentrum, wat vragen ze daar
 32. wat te doen bij contact van… met de ogen ?
 33. bespreek van de verschillende fasen van de geneesmiddelen registratie. Farmaceutica.be
 34. bespreek competitieve en niet competitieve antagonisten
 35. geef de voor en nadelen van een oplossing als toedieningsvorm
 36. verschil wateroplosbare en wateronoplosbare hormonen
 37. voordelen van de europese farmacopee tov de meerdere nationale farmacopees
 38. Waarom is de kans klein dat magistrale bereidingen zullen verdwijnen in de toekomst? Geef 4 concrete redenen
 39. geef de afkorting en bespreek: ADME, add-on en NOAEL
 40. Bespreek de volgende begrippen kort: siroop, elixir, ovule, pasta
 41. Wat moet er allemaal op een voorschrift staan? Hoe zit het met elektronische voorschriften? Geef de 5 J's
Advertisement