BIOS Wiki
Advertisement


28 mei 2021[]

allemaal meerkeuzenvragen, (meestal hier hoofdvraag, soms opties)

- wat vraag meer primaire enegerie: batterij auto of op H2 rijden?

- welke ggo gaat eutrofiering tegen (minder mest nodig, minder water nodig, meer opbrengst, ...)

- zijn GGO's genoeg om de voedselgap te dichten

- vraag over klimaatakkoord van parijs ( de pacifische eilanden drongen aan omdat ze kwetsbaar zijn, het IPPC deed het onderzoek, ...)

- allemaal vragen over covid en afrika: over het aanzien van dokter, moeten de scholen terug open, hoe gaat de ongelijkheid veranderen hierdoor,

- effect in afrika van covid (meer doden want slechte ziekenhuizen, minder en minder mensen sterven aan ziektes zoals malarie, ...)

- wat gebeurt er met een bevolking als ze meer eten krijgen en hierdoor voor alle leeftijd de mortaliteit daalt en dit het enige is wat veranderd.

- crisper cas is (ggo in Europa, niet onderscheidbaar van natuurlijke mutaties,...)

- hoe veranderde het aantal kilometers vrachtvervoer en de CO2 uitstoot per kilometerton.

- welke prijzen gaan het snelste stijgen en welke traagst (steeds uit een combinatie kiezen van basismetalen, tech zoals iridium, moderne metalen zoals aluminium)

- wat maakt duurzame gedragsverandering zo moeilijk (context die veranderd, sexuele drangen, ...)

-welke uitspraak over de biodiversiteitscrisis is juist (1/9 is al uitgestorven, vergelijkbaar met vorige masse-exctincties, net zoals voor klimaatsverandering planetary boundary overschreden.

Advertisement