Wikia


28 juni 2018 Namiddag Edit

1) Bespreek : welke gestalte kreeg het begrip biologie in de 19de eeuw?

2)Welke kritiek kreeg de climax theorie in de 20ste eeuw voor ecologie?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

28 juni 2017 Edit

1) Beschrijf hoe het laboratorium een centrale plaats verwierf in de academische wetenschap.

2) Hoe kan je verklaren dat Mendel bij zijn eerste publicatie slechts weinig respons teweeg bracht, terwijl bij de tweede ontdekking het omschreven werd als een revolutionaire ontdekking.

22 juni 2016 NM Edit

- Bespreek de verschillen tussen 'museum' biologie en en laboratorium biologie. Waarin verschillen ze, noem voor beide voorbeelden en bespreek

-Hoe kan je verklaren dat Mendel bij zijn eerste publicatie slechts weinig respons teweeg bracht, terwijl bij de tweede ontdekking het omschreven werd als een revolutionaire ontdekking

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.