Wikia


25/05/2018

NM

 1. Wat weet je over de kunga in Mesopotamië? Hoe hebben ze dit achterhaald? (Staat maar 1 keer vermeld in de slides, maar dat is die ezel x onager hybride)
 2. Welke dieren zijn meer dan één keer gedomesticeerd. Leg uit

26/06/2017

VM

 1. Bespreek de naamgeving bij domesticatie en geeft voorbeelden.
 2. Illustreer aan de hand van voorbeelden hoe genetisch onderzoek kan bijdragen bij zooarcheologische vragen.

20/06/2016

VM

 1. Welke tafonomische agenten kunnen optreden in een grot en leg uit hoe je ze herkent.
 2. Met welke biomoleculare en geochemische technieken kan je handelsrelaties onderzoeken. Illustreer met voorbeelden.

NM

 1. Hoe kunnen dierenresten helpen met het aantonen van seizoenaliteit? Bespreek ook de mogelijkheden en limieten van de methodes.
 2. Bespreek de nomenclatuur van domesticatie.

Van de Wiki van Archeologie:

 1. Bespreek domesticatie van de kat. Waar? Wanneer? Hoe?
 2. Bespreek leeftijdsbepaling gestorven zoogdier. Precisie. Interpretatiemogelijkheden.
 3. Welke tafonomische agenten kunnen optreden in een grot en leg uit hoe je ze herkent.
 4. Met welke biomoleculare en geochemische technieken kan je handelsrelaties onderzoeken? Illustreer met voorbeelden.
 5. Hoe kunnen dierenresten helpen met het aantonen van seizoenaliteit? Bespreek ook de mogelijkheden en limieten van de methodes.
 6. Bespreek de nomenclatuur van domesticatie.
 7. Leg in je eigen woorden uit hoe domesticatie tot stand komt. Verklaar de verschillen tussen Huisdier, Gezelschapsdier, Tam dier en Verwilderd dier. Geef van elk een voorbeeld
 8. Welke methodes kunnen gebruikt worden voor leeftijdsbepaling bij zoogdieren? Geef ook de precisie en leg de mogelijkheden tot interpretatie uit.
 9. Hoe kunnen dierenresten bijdragen tot onderzoek naar handel?
 10. Wat weten we over domesticatie van de hond? (Waar, wanneer, hoe te herkennen?)