BIOS Wiki
Advertisement

Biosdocumenten[]

Update van een student in 2021: Examen wordt afgenomen voor de eigenlijke examen periode. Als je het document met de te kennen soorten goed kent is dit vak geen probleem. Verder dien je ook nog een verslag te schrijven.

Op biosdocumenten staan foto's van alle te kennen soorten (jaar 2015)

Te kennen leerstof voor het examen:

Zowel soorten en ecologie uit de practicumhandleiding/cursus als de uitleg en soorten gezien op de excursies dienen gekend te zijn!!

Niet enkel de lijst met "waargenomen soorten" die meestal pas een week voor het examen op toledo komt.

23/05/2015

Gevraagde dieren en planten:

Oranje tipje (+ waardeplant), eenstijlige meidoorn, grauwe gans, fuut (exoot of inheems?), oeverzwaluw, slobeend(exoot of inheems?), margriet(meerkeuze-opties voor biotoop), blauwe bosbes(meerkeuze-opties voor biotoop), grote lisdodde, dalkruid(meerkeuze-opties voor biotoop), gewone dophei(meerkeuze-opties voor biotoop), wit vetkruid(meerkeuze-opties voor biotoop), gewone brem(meerkeuze-opties voor biotoop), snoek(exoot of inheems?), tongvaren, grootbloemige muur, grote vossenstaart, wilde kamperfoelie, heermoes(meerkeuze-opties voor biotoop) en mannetjesorchis

Openvragen:

Bespreek 2 aanpassingen die planten kunnen hebben in nutriëntarme bodem (voor 8 punten)

successie uitleggen adhv biotopen en soorten uit Viroin (voor 8 punten)

De laatste decennia zijn er drastische (natuur)veranderingen gebeurt, leg er 3 uit en geef een voorbeeld uit de excursie (voor 8 punten)

Advertisement