Wikia


Juni 2016 5 termen en 3 vragen bij elke prof. Elk op 2.5 punten. Termen (10): immunocontraceptie, nekton, inteelt depressie, CPU, bijzondere jacht, ... - Bespreek de visie van het beheer van natuurparken oven de jaren. Geef een voorbeeld uit de les en een voorbeeld van België. - Geef redenen waarom modelleren niet altijd goed is - Bespreek de figuur van competitie tussen 2 soorten (die met het stabiel evenwicht). - Case study waarbij je zelf moet zeggen hoe je de absolute verandering in populatiegrootte van reeën en muizen zou opvolgen als je jacht gestopt wordt. - Bespreek de figuur waarop K beïnvloed wordt door densiteitsafhankelijke en onafhankelijke factoren. - Bespreek hoe parasieten een invloed kunnen hebben op de regulering van gastheerpopulaties. Geef voorbeelden uit de les en eigen voorbeelden.


2015 -Vijf termen bespreken (max 30 woorden, 5 punten in totaal): Genetische drift, immunocontraceptie, vlagzalmzone, distance sampling, wildschadebesluit

-Bespreek het nut/de rol van onderkaken in de monitoring van het beheer van reepopulaties. (4p)

-Bespreek onderstaande figuur in verband met de wolf-rendierpopulaties in British Columbia (figuur van totale-responsdestabilisatie (rate of increase tgo populatiegrootte)). (4p)

-Bespreek onderstaande figuren in verband met effecten van beheer (niet echt zo, gewoon figuur en relevantie ervan bespreken) (figuren met population growth rate uitgezet tgo verschillende parameters (adult fertility, egg survival en zo)). (4p)

-Bespreek onderstaande figuur in verband met het beheer van de bever in Massachusetts) (figuren van populatiegrootte tgo harvest, populatiegrootte tgo complaints en de cyclus van bescherming - pestsoort). (3p)