BIOS Wiki

8 juni 2012 (VOORMIDDAG)

1 hoofdvraag: Bespreek de lezing van Jeroen Stevens. (excursie)

=> link leggen naar alle teksten

veel bijvragen:

-Latijnse naam Bonobo

-Vanwaar komt komt deze scheiding (chimp-bonobo) + (mens-mensaap)

-Is het nog nuttig om fossielen op te graven in orde om een beter begrip van de mens te bekomen? Wat zei Richard Leakey hiervan?

..