Wikia


21 juni 2016

Darras:

- Veel vissen en walvissen migreren van warme naar koudere zeeën om zich daar te voederen. Dit brengt echter problemen met zich mee. Bespreek deze en wat doen dieren tegen deze problemen?

- Bespreek schematisch de circadiane klok bij zoogdieren en de belangrijkste proteïnen. Zelfs onder DD condities blijft er een ritme lopen, hoe kan dit verklaard worden?

Rolland:

Bespreek koudestress/vriesstress. Welke problemen doen er zich voor en hoe verdedigen planten zich hiertegen

Welk effect heeft een overstroming op het metabolisme van een plant

Structuur anthocyanine herkennen, hoe gevormd? functie?

9 juni 2016

Darras:

- Waarom en hoe komt het dat een zoogdier dat op het land leeft beter kan omgaan met een plotse temperatuurstijging dan een vis die in het water leeft? Maakt het uit of ze groot of klein zijn?

- Leg het mechanisme van de circadiane klok van Drosophila uit. Welke rol speelt licht hier en verklaar waarom het een zeitgeber is.

Rolland:

- Bespreek de effecten van Hittestress en de al dan niet constitutieve aanpassingen die hiermee gepaard gaan.

- Bespreek het effect van een te veel aan water (vb overstroming) op het metabolisme van planten. Welke hormonen spelen hierbij dan een rol?

- Figuur van saponines gegeven. Welke structuur is dit, geef de algemene syntheseweg en wat zijn de functies?

7 juni 2016

Darras:

- Je doet een microarray bij een muis van de DD en LL cyclus. Je ziet dat er een bepaald gen, waarvan de functie geheel onbekend is, aanwezig is, in deze microarray. Je wil weten of dit gen deel uit maakt van de endogene centrale circadiane klok. Hoe ga je dit testen? Stel 3 hypotheses op en leg uit.

- Het zeewater warmt langzaam op door de klimaatsverandering. Bespreek de problemen en mogelijke aanpassingen bij een garnaal.

Rolland:

Vriesstress

Biotische stress (pathogenen) en co-evolutie van plant en bacteriën. Relatie met dierlijke systeem bespreken.

Anthocyanine-structuur

9 juni 2015

Darras:

- hagedis uit Zuid Frankrijk verplaats naar de Alpen: wat zijn de aanpassingen gerelateerd aan temperatuur

- Zeedieren vertonen sterk uiteenlopende ritmes, bespreken en uitleggen hoe je zou testen of het echt om bioritmes gaat.

Rolland:

Vriesstress

Biotische stress (pathogenen) en co-evolutie van plant en bacteriën. Relatie met dierlijke systeem bespreken.

Anthocyanine-structuur

13 juni 2013 µ

Darras:

- hagedis uit Zuid Frankrijk verplaats naar de Alpen: wat zijn de aanpassingen gerelateerd aan temperatuur

- Zeedieren vertonen sterk uiteenlopende ritmes, bespreken en uitleggen hoe je zou testen of het echt om bioritmes gaat.

Rolland:

- Hittestress

- Vriesstress

- Structuurformule: Welke stof is dit (Lignine) en waarvoor dient het.


Darras: (2 vragen)
- Een tropische vis kan al sterven bij +10 °C, terwijl een polaire vis nog goed kan functioneren bij -1 °C. Hoe kan dit?
- Je doet een microarray bij een muis van de DD en LL cyclus. Je ziet dat er een bepaald gen, waarvan de functie geheel onbekend is, aanwezig is, in deze microarray. Je wil weten of dit gen deel uit maakt van de endogene centrale circadiane klok. Hoe ga je dit testen? Stel 3 hypotheses op en leg uit.


- De temperatuur daalt van 25°C tot 15°C, hoe passen ratten en vissen zich hieraan aan?

- Ratten worden verplaatst van ruimte met temperatuur 25°C naar ruimte met temperatuur 35°C, hoe passen ze zich hieraan aan?

- Een bioritme heeft verschillende kenmerken. Beschrijf deze. En hoe kan je testen of het om een pendulumtype gaat?


- Waarom en hoe komt het dat landdierenbeter kunnen omgaan met temperatuurschommelingen dan waterdieren? Maakt het uit of ze groot of klein zijn?

- Leg het mechanisme van de circadiane klok van Drosophila uit.

- Vraag rond dieren onderworpen aan die maanfasen. + 3 voorbeelden geven. En hoe kan je testen of het om bioritmes gaat?


Rolland: (2 vragen)
- Bespreek alle aanpassingen van een plant bij watertekort.
- Bespreek de metabolische aanpassingen bij een teveel aan water (bv. bij flooding).

- Geef een bondig overzicht van de belangrijkste secundaire metabolische pathways en secundaire metabolieten die een plant gebruikt in de strijd tegen pathogenen en herbivoren.

- Hittestress: welke effecten veroorzaakt dit + welke aanpassingen bij planten?

- Bespreek aanpassingen aan vriesstress.


14-06-12 :

Darras : Waarom en hoe kan een zoogdier op het land beter tegen temperatuursstijgingen dan een vis ? En maakt grootte van het dier iets uit ?

Darras : Leg de werking van het circadiane ritme bij de fruitvlieg uit en geef aan welke rol licht als zeitgeber speelt.

Rolland : Geef bondig de aanpassingen van planten voor waterstress en welke hormonen spelen hierbij een rol ?

Rolland : Geef bondig de aanpassingen die nodig zijn bij teveel water (zoals een overstroming) en de bijhorende hormonale regeling.

22-06

-Temperatuur warmt op door climate change. Bespreek aanpassingen van garnalen in de noordzee

-Hoe zorg je dat je patatten niet aanbakken?