Wikia


29/08/2012 (NAMIDDAG)

1) De milieuproblematiek wordt gedomineerd door de wetenschap, wat is hier problematisch aan?

2) Wat is volgens Tom Lemaire het probleem aan de natuurbeleving?

3) René Ten Bos zegt dat de natuur (dieren) oproept tot onvrede, wat bedoelt hij hiermee?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.