BIOS Wiki
Advertisement

19/06/2021[]

1. Competitieve inhibitor: hoe kinetiek experimenteel achterhalen, leg mathematisch uit (5/20)

2. (Oei herinner ik me even niet haha)

3. Stikstofflow afbraak AZ, leg schematisch uit. Wat gebeurt er algemeen met het koolstofgedeelte (5/20)

4. Leg uit (5/20)

-ribonucleoreductase (?)

-HER tripeptide, pH 5

- Carnitineshuttle

-verband diabetes en ketonen

2/06/2021 (Corona-examen)[]

1) Leg de algemene werking van een enzym uit a.d.h.v. de begrippen transitietoestand en substraat. Ken je hier een toepassing van?

2) Bespreek allosterie en cooperativiteit aan de hand van hemoglobine en O2 transport.

3) Bespreek in een schema de glucose homeostase en zijn metabolische reacties.

4) Leg uit:

 • Tripeptide W?K
 • Kinesine als motorproteïne
 • Glutaatdehydrogenase
 • tekening van ATP homeostase


14/06/2019[]

1) mondeling: Leg de algemene werking van een enzym uit a.d.h.v. de begrippen transitietoestand en substraat. Ken je hier een toepassing van?

2) schriftelijk: Bespreek de gluconeogenese en waarin deze verschilt met de glycolyse. Leg ook de regulatie ervan in de lever uit.

3) schriftelijk: Bespreek het C1 metabolisme en het verband met de aminozuur- en nucleotidesynthese.

4) mondeling: woordjes uitleggen

- tripeptide KET (ph=6)

-secundair actief transport

-katalytische triade? (serineproteasen)

-figuur ATP homeostase

15/06/2018[]

1) mondeling: een lipide gekregen bestaande uit glycerol met 3 vetzuren. Een van de drie vetzuren heeft twee keer een dubbele binding. Bespreek de volledige metabolische afbraak van het lipide. (5/20)

2) schriftelijk: Bespreek hoe in de praktijk de kinetische parameters van een inhibitor bepaald kunnen worden. Werk mathematisch uit voor een competitieve inhibitor. (5/20)

3) schriftelijk: Hoe kunnen sommige AZ omgezet worden tot glucose en onder welke fysiologische omstandigheden gebeurd dit? (5/20)

4) mondeling 4 woordjes uitleggen: KPI bij pH=8, kinesine, gefaciliteerd transport, grafiek van ATP, ADP en AMP verhouding (5/20)

23/06/2017[]

1) (mondeling) Hoe zijn proteïnen gebonden/geassocieerd met celmembraan? (Bijvraag: Hoe zit myristoyl er uit? (C14) Waarom nooit een enkele Beta-sheet als transmembraan domein, enkel als Beta-barrel? (Doordat carbonyl en amine groep geen H-bruggen kunnen vormen onderling: geeft ongewild polair karakter in hydrofobe ruimte. Alpha helix kan dit wel dus vandaar wel TSS.))

2) (schriftelijk) Synthese cholesterol: Leg schematisch uit. En hoe wordt het gereguleerd?(mondeling)

3) (schriftelijk) Wat is het C1 metabolisme? Wat heeft dit te maken met de nucleotide synthese?

4) (kleine mondelinge vragen) - Tripeptide KYV (pH 8)

- Actine

- Citraat-malaat-pyruvaat shuttle (bijvraag: netto-efflux van acetyl-CoA uit mitochondrium naar cytosol)

- Creatinefosfaat (tekening gegeven) (bijvraag: hoe geeft dit snel energie? (Directe ATP synthese) Welke aminozuren herken je hier in? (Arg en Gly))

17-06-17 []

1) Allosterie en cooperativiteit hemoglobine

(Bijvraag: grafiek allosterie zuurstof+Hb, hoe bindt Hb met zuurstof, haem-ring, Hill-coëfficiënt (+grafiek))

2) Afbraak vertakt vetzuur adhv fytaanzuur (molecule gegeven)

3) N-Flow afbraak aminozuren, wat met koolstofskelet?

4)

- Tripeptide FYD (bij pH = 7)

- ribunocleotidereductase

- katalytische efficiëntie

- Afbeelding Ramachandran plot

17-06-16[]

1) Synthese cholesterol, hoe wordt het vervoerd in het lichaam (figuur), en hoe wordt het gereguleerd (schema)(mondeling)

2) Bespreek glucogene en ketogene az'en, en geef voorbeelden, wat is hun fysiologisch belang

3) bespreek allosterie en coöperativiteit bij hemoglobine

4) verduidelijk:(mondeling)

 • HECC, pH=7, O2
 • Thymidilaat synthase
 • carnitine shuttle
 • afbeelding van ATP synthase

10/06/16[]

- bespreek allosterie en cooperativiteit aan de hand van hemoglobine en O2 transport (modeling)

- leg schematisch de B-oxidatie van een vertakt vetzuur uit

- geef schematisch het metabolsime van de hersenen in goed gevoede staat en bij vasten. Welke rol spelen lever en vetweefsel

- Bespreek (ook mondeling):

 • tripeptide HIP bij pH 8
 • ribunocleotidereductase
 • katalytische effiecientie
 • structuur van carbamoylfosfaat (een structuur uit de ureumcyclus)

23/06/15[]

- Bespreek via een schema de synthese en export van vetten in de lever

- Wat is het C1 metabolisme? Wat heeft dit te maken met de nucleotide synthese?

- reactie met enzyme gegeven, Km, kcat, concentratie substraat en enzyme zijn gegeven

a) wat is Vmax

b) wat is v

c) wat is de katalytische efficiëntie

d) bereikt het enzyme de katalytische perfectie?

- bespreek: tripeptide SIQ, transaminatie, PEPCK, tekening van anker vetzuren

12/06/15 VM[]

- Bespreek de enzymatische regulatie van glycogeenfosforylase en geef de fysiologische context (mondeling).

- Geef schematisch het metabolisme van de hersenen in goed gevoede staat en bij vasten. Welke rol spelen de lever en het vetweefsel? (schriftelijk)

- Geef schematisch de N-flux die voorkomt bij de afbraak van aminozuren. Wat gebeurt er met de koolstof? (schriftelijk)

- Bespreek (allemaal mondeling):

 • tripeptide: DIP (pH=7)
 • ATP-synthetase
 • Hill-coëfficiënt
 • tekening van rNDP reductase

01/09/14 VM[]

- Glycogen Phosphate: enzymatische regulering en metabolische condities

- Wat zijn Ketone aminozuren en wanneer zijn ze van belang

- Metabolisme lever en spieren bij rust en langdurige (aerobe)inspanning. Wat is de functie van de lever?

- Bespreek:

 • tripeptide: KAT
 • Bohr effect
 • Malonyl-Coa
 • nucleotide dehydrogenase afbeelding

26/06/14 NM[]

-hoe zou je in de praktijk en theoretisch de kinetische parameters van een inhibitor kunnen onderzoeken bij een enzymatische reactie

- c1 metabolisme en link naar nucleotide

- overzicht tekenen van spier en lever in rust en bij inspanning (aeroob), en wat is de functie van de lever

-Bespreek:

 • tripeptide : RAT
 • glycogeen fosforylase
 • bohr effect
 • tekeningske van ATP syntase

13/06/2014 VM[]

- Walvisvet en kameelvet zijn aanpassingen van deze dieren om te overleven in omstandigheden met een limitatie van zoet water. Verklaar.

- Coöperativiteit en allosterie zijn belangrijk in de werking van hemoglobine bij zuurstoftransport. Licht toe en leg uit. (bijvraag: Hill coëfficiënt)

- Leg uit wat ketogene aminozuren zijn en hoe ze van fysiologisch belang (bij de mens) kunnen zijn. 

- Bespreek

 • KAT (tripeptide, bij pH=7)
 • kinesine
 • tekening van collageen
 • thymidylate synthase

Datum onbekend[]

-Leg de werking van een enzyme uit adhv de transitietoestand. bijvraag: abzymen

-Bespreek de regulatie van de vetzuursynthese

-Bespreek:

 • grafiek van competitieve inhibitie
 • ribulose 5 fosfaat
 • glutamaat dehydrogenase
 • secundair actief transport
Advertisement