Wikia


13/01/2020 NM Edit

1) Bespreek levenscyclus van Vespinae en Apis

2) Genus/soort gegeven: geef voedingswijze + monddelen

 • Forficula
 • Periplaneta
 • Pieris
 • Triatomis infestans
 • Drosophila

3) Juist/Fout + 2 zinnen uitleg

zelfde als 15/01/2018

4) Definieer de termen in max. 2 zinnen:

 • iets met bom?
 • gesloten tracheënstelsel
 • oligopode larve
 • tentorium

13/01/2020 VM Edit

1) Bespreek reproductive capacity van insecten en leg uit over verschillende aspecten ervan bijv. morfologie, fysiologie, ecologie, enz. Gebruik zoveel taxa als voorbeelden als je kunt.

2) Genus/soort gegeven: geef voedingswijze + soort monddelen:

- Forficula

- Periplaneta

- Dyticus

- Pieris

- Anax

3) Juist/foutstellingen, verdedig keuze in max. 2 zinnen:

zelfde als 15/01/2018

4) Definieer de termen in max. 2 zinnen:

- acron

- diastole

- trophallaxis

- Ambrosius kevers

-

15/01/2018 VM (1ste maal prof Brendonck) Edit

1) HOOFVRAAG

Bespreek phytophagy bij lepidoptera (bladrolles, mineerders, ...)

2) GENUS (genus gegeven -- > geef voedingswijze + soort monddelen)

- Forficula

- Periplaneta

- Musca

- Pieris

- Anopheles

3)JUIST/FOUT

- Hommels zijn goede bestuifers

-Trichoptera hebben predatorische aquatische larven

- Attini hebben bacterien nodig voor goede kolonie werking

- de larven van de miereleeuw en de adulte mieren eter zijn beiden entomophaag

-

4)DEFENITIES

- trophallaxis

- parasitoid

- tentorium

- oligopod larvae

-

13/06/2016 NM Edit

1) Bespreek de Myriapoda

2) Bespreek de aquatische insecten en situeer taxonomisch

3) Situeer "Berlese-trechter"

4) Situeer "Saltatoria"

5) Bespreek het endoskelet bij insecten

6) Juist of fout? - Cheliceriformes en chelicerata zijn hetzelfde. - Parasolmieren leven in symbiose met bacteriën. - Aquatische insecten kunnen niet verdrinken. - Hemiptera kunnen striduleren met hun voorvleugels.

7) Geef de orde: Gryllotalpa, Tipula, Megachile, Machilis, Myrmeleon, Atta, ...

8) Afgevuurde woordjes: EAG, Opilliones, funiculus, ...

13/06/2016 Edit

1) Bespreek fytofagie bij de Lepidoptera (1p.)

2) Bespreek de Rhynchota (1p.)

3) Bespreek de moeilijkheden bij het bestrijden van de amerikaanse vuurmieren (1/3p.)

4) Bespreek de Onychophora (1/3p.)

5) Bespreek Maculinea (1/3p.)

6) stellingen (W/WN)

Insecten kunnen op het plafond lopen (W).

Insecta=Hexapoda (NW).

Darren paren met meerdere koninginnen (NW).

pereopoda zijn aanhangsels van abdomen (NW).

7) genera

Phthirius, Limulus, Glossina, Artemia, campodea, periplenata, (dik aantal stond nog niet op de wiki fyi. Hij heeft misschien zijn selectie een update gegeven, of dat waren juist degene die vorige jaren ook niet op de wiki zijn gezet)

van op zijn blaadje tijdens het mondeling:

PTTH, Anthrenus, nervus recurrens, eindapparaat, gaster, Utricularia, Tineidea, meroistisch,...

10/06/2016 Edit

1) Bespreek en beschrijf alle Arthropoda groepen die de naam luizen bevatten (vergeet visluizen niet) (1p.)

2) Bespreek de exocriene klieren (1p.)

3) Verklaar:

a) Pycnogonida (1/3e p.)

b) Autonoom zenuwstelsel (1/3e p.)

c) Zegelen en ontzegelen bij honingbijen: wie doet wat en wanneer? (1/3e p.)

4) W/NW:

a) de monddelen van rupsen om te zijde te maken zijn homoloog met die van de volwassen vlinder om te zuigen (NW)

b) termieten en mieren hebben een bruidsvlucht (NW)

c) de overdracht van de ziekten door vlooien gebeurt via speeksel (NW)

d) onychophora en tardigrada horen niet bij de arthropoda om wille van hun poten (W)

5) Systematiek geven (op orde niveau):

Pharnacia - Melipona - Stylops - Panorpa - Peripatus - Forficula - Triops - Maculinea - ...

6) Improvisatiewoordjes tijdens het mondeling:

Cordyceps - Geometridae - Asilidae - Berlesetrechter - Fertilisatieductus - Scolopendra - TIV - Collophoor - Menotaxis - Autotomie

Maandag, 15/06/2015 Edit

- Bespreek larven van Holometabola.

- Bespreek zoöfagie bij insecten.

- Leg uit: Pycnogonida, Hypermetabolie, vuilbroed

- Waar/vals-vragen (bijenkoninginnen verlaten hun nest, Cheliceriformes hebben alleen indirecte voortplanting,...)

- 8 genera taxonomisch onderbrengen (Limulus, Aphis, Lycaenidae, Anopheles, Argulus...)

- Aantal begrippen tijdens mondeling (fertilisatieductus, PTTH, Tineoidea, nervus recurrens,...)

Vrijdag VM, 12/06/2015

-Bespreek myriapoda (1pagina)

-Geef oorsprong, structuur en voorkomen van angel (1p.)

-Situeer fertilisatieductus (1/3p) -blanco gelaten wegens woord wat ik ni kende (1/3)

-vleugelsynchronisatie(1/3) (dit zijn de verschillende vormen van vleugelkoppeling)

- 5x juist/fout en je moest je verklaren in max 2 regels (honingbijen hebben steeds parallelle raten, insecten in tropen zijn groter, gewone krab en heremietkrab is te onderscheiden aan antennen en poten,...)

-8 latijnse namen taxonomisch onderbrengen (lygaeus, artemia, forcipula,...)

-dan tijdens mondeling examen neemt hij opeens een papiertje en leest hij woorden die je moet verklaren (EAG,...)

Maandag voormiddag, 16/06/2014

Open vragen

1. Bespreek Myriapoda

2. Bespreek de aquatisch levende insecten en situeer systematisch

3. Bespreek de vleugelsynchronisatie

4. Bespreek de zijdeproductie bij insecten

5. Bespreek: 'wespentaille'

Juist of fout en leg uit in max 2 regels:

1. Parasolmieren hebben bacterien nodig

2. Maxillipoden zijn aanhangsels van het kopsegment

3. Sperma-overdracht bij Cheliceriformes is steeds indirect

4. De honingbijen hebben meerdere parallelle wasraten

Geef hoger taxonomisch niveau (boven (sub)familie):

1. Boreus

2. Tipula

3. Coleophora

4. Xylocopa

5. Limulus

6. Tetranychus

7. Periplaneta

8. Peripatus

Woordjes die hij afvuurt tijdens het mondeling:

1. Waarvoor staat SPME?

2. B...-trechter (wordt gebruikt voor het vangen van insecten of zo)

3. Opiliones

4. Eindaparaat

5. Funiculus

6. Hoplocarida

7. Pingui... (vetplant)

8. Cerambycidae

Vrijdag voormiddag, 13/06/2014

Open vragen

1.        Solidariteit buiten insecten

2.        Fytofagie bij Lepideptera

3.        Visceraal zenuwstelsel

4.        Onychophora

5.        Hypermetabola

Juist/Fout

1.       Acari bloed-zuigende ectoparasieten bij vertebraten à Fout, Acari= teken en mijten, vb. Stofmijt zuigt geen bloed

2.       Muscardine-ziekte bij insecten wordt veroorzaakt door schimmels à Juist, Beauveria bassiana (witte) en Metharhizium anisopliae (groene), overwoekering door mycelium, vruchtlichamen vormen sporen

3.       Pereopoden zijn aanhangels van het abdomen à Fout, van het pereon (= thorax – maxillipoden) bij de Crustacea

4.       Mieren, nesten geörienteerd obv magnetisme à Fout, brede kant loodrecht met zonsopgang en –ondergang en smalle kant loodrecht ’s middags en namiddag

Soorten (8 soorten, geef orde of ander hoger taxonomisch niveau (niet familie))

1.       Pharnacia = Phasmida

2.       Maculinea = Lepidoptera

3.       Lomechusa = Coleoptera

4.       Scolopendra = Chilopoda     

Woordjes (10 woordjes)

1.       TIV = Tipula Iridescent Virus

2.       Vasa seminalis

3.       Fertilisatieductus

4.       Collephoor = ventrale tubus bij Collembola

5.       Gaster

6.       Symphalla = Subphylum bij Myriapoda

7.       Utricularia  = Blaasjeskruid

8.       Anthrenus = Coleoptera

9.     Het organ van Johnston = in pedicel van antenne

 

Vrijdag 15 juni 2012 VM

Hoofdvragen


4 stellingen (Juist/Fout en waarom):


8 namen (hoger taxonomisch niveau geven, orde mag)

(Hint, kijk in uw collectie, ge weet nooit of uw beestjes in de lijst staan)


12 termen tijdens het mondeling op u "afgevuurd"

e.g. Geometridae, menotaxis, collophoor, gaster, panoistisch, ...Vrijdag 17 juni 2011

Hij is super vriendelijk tijdens het mondeling. Het duurt wel erg lang, iedereen zit zo'n 30-45 minuten bij hem.

Hoofdvragen: 4 stellingen (Juist/Fout en waarom):


Systematiek: 10 namen van geslachten waarvan je dan een hoger taxonomisch niveau moet geven.


- Lepisma - Coccinella - Argulus - Stylops - Notonecta - Peripatus
Begrippen: Tijdens het mondeling krijg je 10 woordjes die je moet uitleggen, vb. vlekmijn, gaster, Tinidae, pupa libera, ...

  1. Bespreek sociaal gedrag bij arthropoda BUITEN de insecten (Hint: maak onderscheid tussen Eu- en subsociaal)
  2. Bespreek fytofagie bij Rhynchota
  3. Bespreek onychophora
  4. Bespreek autonoom zenuwstelsel (= visceraal zs, vraag 8, 2011)
  5. Situeer Fertilisatieductus (= vraag 5, 2011)
  6. Door viviparie behoren bladluizen tot de cryptometabolen (F, paurometabolen)
  7. SPME is een niet destructieve techniek om arthropoda te onderzoeken (J)
  8. Bij hommels komt het competitiepunt voor het omslagpunt in de kolonie (J)
  9. Maxillopoda zijn aanhangsels van de kop (F, thorax)
  10. Phthirus (foute spelling volgens wiki, hij past ze zo toe)
  11. Forficula
  12. Limulus
  13. Anthrenus
  14. Myrmeleon
  15. Pharnacia
  16. ...
  17. Bespreek Myriapoda.
  18. Bespreek de vormen van fytofagie die voorkomen bij de Hymenoptera.
  19. Bespreek de Pycnogonida.
  20. Bespreek neometabolie.
  21. Wat is een fertilisatiebuis?
  22. Bespreek de oorsprong, de structuur en het voorkomen van de angel bij de insecten.
  23. Bespreek de 'directe vliegspieren'.
  24. Bespreek het visceraal zenuwstelsel bij de insecten.
  25. Bespreek de Onychophora.
  26. Situeer de Onychophora.
  27. Bespreek Neuroptera.
  28. Bespreek zoöfagie.
  29. Situeer Maculinea.
  30. Bespreek de anatomie van zijde-productie bij insecten.
  31. Vergelijk luizen en vlooien.
  32. Situeer oligopode larven.
  33. Situeer Pleiopoden.
  34. Bij de Pseudoscorpionides bevindt de opening van de gifklier zich op het puntje van het telson.
  35. Het primaire geslachtspaar bij de Termieten verliest vleugels na eerste paring.
  36. De koningin bij de bijen verlaat haar kolonie in de winter (ofzoiets).
  37. Rhynchota striduleren met behulp van hun voorvleugels. (F, ze striduleren door met hun snavel over de borstplaat te wrijven ofzoiets.)
  38. Het dieet van Lepidoptera is niet altijd van plantaardige oorsprong. (J, zie Maculinea.)
  39. Krabben en heremietkrabben kunnen onderscheiden worden op basis van poten en antennen. J
  40. Trilobitomorpha, Onychophora en Tartigrada vormen samen de Panarthropoda. F
  41. Mierenleeuwen en rupsen hebben dezelfde soort cocon. F
  42. Chelicerata en cheliceriformes zijn geen synoniemen.
 • - Cataglyphis- Limulus
 • - Aphis
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.