Wikia


29/01/2016 Honnay: 1. Bespreek de overgang van mariene algen naar landplanten aan de hand van de levenscyclus van marchantia. Geef de functionele en morfologische wijzigingen van mariene algen naar mossen, en van mossen naar primitieve landplanten. 2. Woordjes: chylotrofie - B. dendrobatidis - ericoïde mycorrhiza - microsporidia Muylaert: 3. Welke algen zijn toxisch in zoet/zout water voor mens/dier? Geef fylogenetische plaats zo gedetailleerd mogelijk. 4. Woordje: Glaucophyta

12/01/16 DEEL HONNAY -De taxonomie van de Eumycota is flink veranderd de voorbije 5 jaar. Wat zijn de grootste veranderingen? /5 -Hyaliene cellen/ chlorophyloze cellen -Matrofie -Lage gisting/Hoge gisting -... DEEL MUYLAERT -Algemene cyclus Rhodofyten + Illustreer adv cyclus waarom het zolang duurde voordat Porphyra gekweekt kon worden? - "Rappemonaden"

31/01/'14

-Vraag 1: De overgang van aquatische algen naar het land ging gepaard met verschillende morfologische en functionele veranderingen. Bespreek deze wijzigingen aan de hand van de soort Marchantia. Welke ontwikkelingen traden verder nog op in de ontwikkeling tot de vaatplanten? /5

Vraag 2: De taxonomie van de Eumycota is flink veranderd de voorbije 5 jaar. Wat zijn de grootste veranderingen? /5

Vraag 3: Bespreek/definieer/verklaar: (5x /2)

-Microsporidia

-Chylotrofie

-Batrachochytrium dendrobatidis

-Caulerpa

-Cyanellen


14/01/'14

-Geef 3 voorbeelden van stadia die gevormd worden wanneer het minder goed gaat bij fungi, zeg hoe ze gevormd worden en situeer ze in de levenscyclus + ze moeten uit 3 verschillende afdelingen komen vanuit de fungi met kleine letter

-Matrotrofie

-Lage/hoge gisting

-Hyalien

-Chlorofylloos

Muylaert:

-Geef zoveel mogelijk microwieren en algen die toxisch zijn, situeer ze fylogenetisch en zeg waar ze voorkomen (zoet/zout) en hoe ze mens of dier kunnen schaden

-Ulva en stromatoliet


17-01-2012


- Vraag 1: Onder suboptimale omstandigheden gaan bepaalde organismen over in een ander stadia of stopt de reproductie. Verklaar hoe dit gebeurt bij: Myxomycota, Saprolegnia en Puccinia graminis (5ptn)

- Vraag 2: Woordjes verklaren: Unitunicaat-inoperculaat; Marchantia; Lage, hoge en spontane gisting en Ericoide mycorrhiza (4*2 ptn)

- Vraag 3: (Muylaert) Wat maakt de levenscycli van de diatomeeën zo uniek tegenover andere eencellige algen? Wat zijn de implicaties voor de teelt van diatomeeën? (5ptn)

- Vraag 4: (Muylaert) Verklaar: Corralineuze algen. (2 ptn)


Examen 3 februari 2012 (alleen prof. Honnay):

Vraag 1: Belangrijkste verschillen in levenscycli tussen bryofyten en varens? Verschil tussen mossen/varens en algen? (staat letterlijk in de cursus).

Vraag 2: De taxonomie van de fungi (met kleine f) is flink veranderd de voorbije 5 jaar. Wat zijn de grootste veranderingen? (klassieke taxonomie en nieuwe taxonomie vergelijken voor de Eumycota, slijmzwammen en waterschimmels)

Vraag 3:

5 woordjes uitleggen/beschrijven:

- Puccinia graminis

- Microsporidia

- Plasmopara viticola

- Stromatoliet

- Caulerpa