BIOS Wiki
Advertisement

16/06/2021[]

 1. aanpassingen van de sprinkhaan aan terrestrische en herbivoren levenswijze.
 2. levencyclus van de haakworm
 3. woordjes:
  1. Amphiblastula larve
  2. clitellata
  3. Chorda dorsalis
  4. Waaiervinnige
  5. Scyphostomastadium
 4. Stellingen:
  1. Cubozoa bevat het portugees oorlogschep. dit is het enige gevaarlijke soort binnen de Cubozoa.
  2. Tot de Holocephali behoren nog maar enkele reptielensoorten in Nieuw-Zeeland
  3. Nematode hebben dorsale en ventrale spieren die zijn verbonden aan dorsale en vertrale zenuwen (respectievelijk) en niet omgekeerd zoals bij hogere dieren.
  4. Porifere hebben een choanoderm aan de buitenkant en een pinacoderm aan de binnenkant, daarstussen ligt een gelatineuse mesohyl
  5. Eikelwormen hebben een dorsale structuur in hun mondholte die niet homoloog is met de notochord van chordata

2/06/2021[]

Vergelijk de werking van het watervatenstelsel en hoe deze past bij de manier van leven en voeden bij de zeesterren (Asteroidea), zee-egels (Echinoidea) en zee-komkommers (Holothuroidea) (4 figuren gegeven)

Vergelijk en bespreek de levenscyclus van de parasitaire runderlintworm en varkenslintworm en duid de stadia aan op het schema, geef ook aan of deze stadia vrijlevend of parasitair zijn. Geef andere voorbeelden vanuit hetzelfde taxon.

epphyra's, pseudocoeloom, vestimentifera, neotenie, kwastvinnigen (crossopterygii)

Badsponzen zijn Demospongiae en zijn leuconoïd, platwormen zijn net zoals de Cnidaria diblasten (fout, zijn acoelomate triblasten); Chilopoda hebben gnatochilarium bestaande uit 2 vergroeide maxillae (fout, zijn Diplopoda); voorouder van de zoogdieren ontstond uit een van deze drie lijnen (fout).


24/08/2020 12u[]

Vergelijk het verteringsstelsel en de manier van voeden onder de Mollusca (Gastropdoda, Cephalopoda en Bivalvia). Structuren aanduiden op prenten (die niet heel duidelijk waren) en taxonomie geven.

Leg de cyclus van de Varkens - en runderslintworm uit. Stadia aanduiden, welke zijn parasitair en welke niet? en taxonomie.

10 definities (Prof Brendonck heeft zich vergist want normaal 5 stellingen en 5 definities)

Niet-gedetermineerde klieving, osphradium, rondedans,calyx, vitellarialarve, Scaphopoda, geintegreerde insectenbestrijding, pinacoderm, dinoflagellata, biradiale symmetrie

19/06/2020 NM[]

Leg de voedselopname en het spijsverteringstelsel bij hemichordaten en protochordaten uit. Alle vermelden structuren aanduiden op tekeningen en taxonomie weergeven.

Vergelijk de cyclus van de zeedraad en de oorkwal. De stadia aanduiden en ook taxonomie geven.

Definities: lorica, ectognatha, plastron, coxale klieren, ancestrula

Stellingen: bijna allemaal nieuwe.

18/06/2020 VM[]

Leg morfologie en structuurtypes uit van sponzen. Geef ook de taxonomie en alle vermelde structuren aanduiden op tekeningen.

Levenscyclus van runderlintworm en varkenslintworm en benoem de stadia. (figuur gegeven)

Definities: Tardigrada, pereion, pedunculus, vachtegel, exopterygota

Stellingen:

 • Naupliuslarve komt voor bij geëvolueerde Crustacea.
 • struisvogelachtige hebben een voorouder die kon vliegen.
 • Demospongiae hebben siliciumspicula met 6 stralen.
 • +2

15/06/2020 NM[]

Leg het watervatenstelsel van zeesterren, zee-egels en zeekomkommers uit i.v.m. de levenswijze. Alle vermelde structuren aanduiden op bijgeleverde tekeningen en geef taxonomie.

Levenscyclus van runderlintworm en varkenslintworm en benoem de stadia. (figuur gegeven)

Definities: epphyra's, pseudocoeloom, neotenie, kwastvinnigen, +1

Stellingen: bijna allemaal nieuwe.

26/08/2019 VM[]

Gelijkenissen en verschillen Bivalvia en Brachiopoda. Afbeeldingen inwendig helemaal kunnen aanduiden! (Ook mantellobben en mantelholte benoemen, vindt hij heel belangrijk!). Zeker circulatie, spijsvertering en gasuitwisseling bespreken.

Cyclus Necator americanus helemaal uitleggen + symptomen gastheer geven. Welke stadia vrijlevend of parasitair.

Begrippen:

Allantois, Onchocerciasis, Digononta, Opiliones, Gnathochilarium

Stellingen:

Badsponzen behoren tot Demospongiae en zijn Leuconoid. (Bijvraag: wat zijn de andere sponstypen?)

100 miljoen jaar geleden splitsten Reptilia in drie groepen. Uit welke groep ontstonden zoogdieren?

Gnathochilarium is bij duizendpoten een vergroeiing van...

Net zoals Cnidaria hebben Platyhelminthes weefsel dat ontstaat uit 2 kiemlagen en zijn daarom diploblastisch (fout, platyhelminthes zijn triploblastisch)

Polyplacophora zijn mollusca met 8 overlappende platen, vele kieuwenparen en een grote voet. Ze hebben een rudimentaire kop zonder tentakels en zonder ogen. (Juist, bijvraag: welke groep heeft weinig platen: Monoplacophora)

23/08/2019 NM[]

Aanpassingen van sprinkhanen aan terrestrisch en herbivoor leven (met figuren, ook verwante soorten en taxonomie geven).

Figuur gegeven over de recente theorie van het ontstaan van de chordaten en dat volledig uitleggen (o.a. overgang van voeding met tentakels naar voeding met kieuwdarm, neotenie van Ascidiaceae larve, ...). Ook van elke vernoemde groep voorbeelden en taxonomie geven.

Woordjes:

- Echinopluteus larve

- Cladistiek

- Rhizopoda

- Hypostracum

- Koninginnenbrij

Stellingen:

- Octacorallia omvat harde koralen en zeeanemonen (fout, Hexacorallia omvat harde koralen en zeeanemonen, Octocorallia zijn de zeepennen, zeewaaiers en zachte koralen).

- Larven van Echinodermata zijn planktonisch (juist, 3 voorbeelden geven).

- Bij Porifera zijn er zowel zoetwater als mariene sponzen (juist, geef de groep waartoe de zoetwater sponzen behoren => Demospongiae).

- Epitokie, zoals bij Nereis en paloloworm, is een vorm van aseksuele voortplanting (fout, epitokie bij Nereis zijn gewoon morfologische veranderingen).

- De voorouders van de Tetrapoda zijn de Coelacanthen van de kwastvinnigen (fout, de Rhipidista).

26/06/2019 NM[]

Aanpassingen van inktvissen aan predatoriche leefwijze met figuren, hierop alles aanduiden wat nodig is.

Cyclus filaria (elephantiasis en rivierblindheid)

5 definities: schizocoel, opistobranchia, osculum...

5 stellingen: ...

24/06/2019 VM[]

aanpassing van honingbij aan terrestrisch leven/eusociaal leven/nectarvoeding

cyclus zeedraad en oorkwal bespreken en vergelijken (Cnidaria)

5 definities: streptoneurie, sclerocyt, archaea, ...,...

5 stellingen (nieuw!!)

21/06/2019 NM[]

Vergelijk Bivalvia met Brachiopoda. Hele boel tekeningen gegeven.

Cyclus van de Dranunculus medinenis (guineaworm) gegeven en leg uit. Duid aan welke stadia vrijlevend zijn en welke parasitair. Wat zijn de gevolgen voor de gastheer?

Begrippen:

- Eutelie

- Octacorralia

- Teleostei

- Epitokie

- endostyl

stellingen:

- Klassa Malacostraca omvat de bekendste Crustaceae: garnalen, krabben, kreeften en ook de terrestrische pissebedden. (juist)

- Iets over de werking van cnidocyten bij Cnidaria en vroeg dan een schijfkwal die dodelijk is voor de mens

- Neodermata zijn: Cestoda, Digenea en monogenea

- iets met agnaten en vertebraten verschil ertussen

21/06/2019 VM[]

Wat zijn de aanpassingen van de zeeduizendpoot Nereis aan een benthische en omnivore levenswijze? Figuren gegeven, belangrijke zaken aanduiden en verwijzen naar figuren. Ook taxonomie en verwante soorten

Bespreek dit hypothetische schema van het ontstaan van de Chordata (figuur gegeven van schema met onderaan filtervoeder met tentakels en bovenaan lancetvisje en ostracodermi). geef ook taxonomie en verwante soorten

Begrippen:

- Biradiale symmetrie

- calyx

- osphradium

- dinoflagellata

- rondedans

Stellingen juist/fout:

Polyplacophora zijn mollusca met 8 overlappende platen, vele kieuwenparen en een grote voet. (juist)

Reptielen splitsten op een bepaald moment op in 3 groepen: .. weet niet meer welke en uit de puntjepuntje ontstonden de zoogdieren

Net zoals Cnidaria hebben Platyhelminthes weefsel dat ontstaat uit 2 kiemlagen en zijn daarom diploblastisch (fout, platyhelminthes zijn triploblastisch)

De badspons behoort tot de Demospongiae en heeft een leuconoid bouwplan (juist, bijvraag: wat is het eenvoudigste bouwplan: asconoid)

17/06/2019 NM[]

Wat zijn de aanpassingen van de witte haai aan levenswijze als predator? Je krijgt een hoop afbeeldingen waarop je relevante structuren moet aanduiden. Vergeet de taxonomie niet.

Cyclus van zeedraad (obelia) en oorkwal (aurelia) bespreken en met elkaar vergelijken (afbeeldingen cyci gegeven). Vergeet de taxonomie niet.

Begrippen:

Cladistiek

Rhizopoda

Hypostracum

(echino)pluteus larve

Koninginnensubstantie

Stellingen:

Sponzen zijn meercellige dieren (Metazoa) maar hebben geen echte weefsels en worden daarom tot de Parazoa gerekend.

De vachtegel, vogelbekdier en aardvarken zijn nog de enige overlevende eierleggende zoogdieren

De Onculatrema Hippopotami is een parasitaire worm behorend tot de digenea die de ogen van nijlpaarden infecteert

De rotifera en de nematoda zijn beiden pseudocoelomaten. De rotifera worden echter bij de Lophotrochozoa gerekend, en de nematoda bij de Ecdysozoa.  

24 augustus 2018[]

1) Bespreek torsie bij de Gastropoda, voor- en nadelen + taxonomie en verwante soorten.

2) Geef de voortplantingscyclus van de Ascidiaceae. (Je krijgt een prentje van de volwassen zakpijp, de larve & torsie/metamorfose bij de net gevestigde zakpijp)

Termen:

-cryptobiose

-oncomiracidium

-nematocyst

-trofosoom

- ...

Stellingen:

- Spinnen zijn niet de enige met zijdeklieren (Juist, vb. zijderups, hij verwacht wel meer voorbeelden dan 1)

- Tot de Neodermata behoren de Monogenea, digenea en cestoda (Juist)

- Het vogelbekdier, de vachtegel en het aardvarken zijn de enige levende eierleggende zoogdieren. (Fout, mierenegel ipv aardvarken)

- De Onculatrema Hippopotami is een parasitaire worm behorend tot de digenea die de ogen van nijlpaarden infecteert (Fout, behoort tot de monogenea)

- ...

25 juni 2018[]

1)Aanpassingen van inktvissen aan predatoriche leefwijze met figuren, hierop alles aanduiden wat nodig is. (Vroeg ook vanalles over Nautilus en de verschillen tussen de verschillende Chephalopoden en begon ook ineens over de spijsvertring)

2) Leverbot cyclus en aanpassingen aan parasitaire levenswijze, gevolgen voor gastheer, taxonomie, verwante soorten, verschillen met Schistosoma (je moet heel de figuur kunnen aanvullen, alle stadia benoemen, stappen uitleggen, belangrijke structuren aanduiden, zeggen of ze vrijlevend of parasitair zijn)

stellingen: (veel nieuwe)

Eikelwormen hebben een dorsale structuur in hun mondholte die niet homoloog is met de notochord van chordata (juist is buccaal diverticulum, vraagt waartoe eikelwormen behoren, hemichordata, en of deze hele groep zo'n structuur heeft, ja)

slijmprikken hebben geen kaken, geen duidelijke schedel en geen gedifferentieerde wervels, daarom behoren ze tot de Acrania (fout, ze hebben geen kaken (Agnatha), geen schedel en wel wervals dus ze behorden tot de Craniata of gewervelden, bijvraag: zijn het vertebraten)

Honingbijen, zowel mannetjes als vrouwtjes, kunnen maar 1 keer in hun leven paren (fout, vrouwtjes kunnen meerdere keren paren maar slagen veel sperma op, bijvraag: wat gebeurt er met de mannetjes)

Koraalslangen, mamba's en pofadders zijn de gevaarlijkste, ze hebben permanent opgerichte tanden. (fout, corbra's ipv pofadders)

Klauwen, geen borstkam en homodont gebit zijn typische repielenkenmerken van Archaeopterix. (juist, geef vogelkenmerken)

woordjes: (ook veel nieuwe)

corona

cnidocyl

fylogenetische systematiek (vermeld het woord cladistiek en evolutie)

uterus simplex

papulae

22/06/2018[]

1) Honingbij: aanpassingen voor zijn eusociaal gedrag en pollen en nectar verzameling. + taxonomie en verwante soorten

2) Mensenspoelworm en aarsmade: vergelijk de cycli, en geef de symptomen. + taxonomie en verwante soorten

3) Definities

Urostyl

Placoïde schubben

Buccaal diverticulum

Osphradium

Pleion

4) Stellingen

Spinnen zijn niet de enigen met zijdeklieren (juist, geef andere voorbeelden)

Binnen de Neodermata zijn de groepen Monogenea, Digenea en Cestoda

Koala's behoren tot de subklasse Prototheria van de Mammalia (fout)

Tot de Holocephali behoren nog maar enkele reptielensoorten in Nieuw-Zeeland (fout, dat zijn kraakbeenvissen)

De voorouders van de tetrapoda zijn de Coelacanthen van de kwastvinnigen (fout, de rhipidisten van de kwastvinnigen)

18/06/2018 NM[]

1) Wat zijn de aanpassingen van de Porifera aan hun benthische en filtervoedende levenswijze? Bespreek de morfologie, anatomie, gedrag, ... Geef ook de fylogenie en nog andere voorbeelden. (bundel met allemaal afbeeldingen die je in het antwoord moet verwerken, zit er ook een van de cnidaria bij dus oppassen) (10p)

2) Levenscyclus van de haakworm Necator americanus (vraagt goed door, in welke omgeving de vrijlevende larves leven, wat ze dan eten,.. etc) (10p)

3) Leg de volgende begrippen uit

Klieren van Morren

Plastron

Odontofoor

Planula

Endostyl

4) Juist/fout

Epitokie is een vorm van aseksuele voortplanting (juist)

De larven van de Echinodermata zijn vooral planktonisch (juist + vraagt mondeling 3 voorbeelden)

Wormsalamanders horen bij de pootloze hagedissen (fout)

Bij insecten kan er veel tijd zitten tussen copulatie en bevruchting (juist + hij vraagt waarom)

Tweekleppigen hebben geen radula (juist + vraagt hoe ze dan wel eten)

18/06/2018 VM[]

1) Wat zijn de aanpassingen van de witte haai aan levenswijze als predator (vraagt sterk door over hoe al die aanpassingen precies werken enzo)

2) Vergelijk en bespreek cyclus van aarsmade en mensenspoelworm en geef gevolgen voor de gastheer (cyclus is gegeven, zelf aanvullen)

3) Taendia, eutelie, trochozoa, buccaal diverticulum +1

4) Oog van cephalopoda en mens is homoloog(fout, analoog voor coleoidea), monogonea digenea en cestoda behoren tot taxon Nematoda (fout, platyhelminthes), amphibia behoren tot de amnioten (fout, amnioot ei pas vanaf reptielen) +2

29 juni 2017[]

1) Bespreek de sperma-overdracht bij terrestrische Arthropoda.

2) Bespreek de aanpassingen van de witte haai aan zijn predatorische levenswijze.

3) nematocyst, bipinnaria, coeloom, +2

4) Het vogelbekdier, de vachtegel en het aardvarken zijn de enige drie eierleggende zoogdieren.

Chelapoda zijn sneller dan Decapoda

Bdelloidea zijn ancient asexuals wat ook te zien is in hun genoom +2

26 juni 2017[]

1)Bespreek de aanpassingen van de honingbij aan een terrestrische, eusociale en nectar- en pollenverzamelende levenswijze.

2)Cylcus van Schistosoma: Geef aan of de stadia vrijlevend of parasitair zijn, waar ze voorkomen (ook welke weefsels), hoe ze overgaan naar het volgende stadia en wat de gevolgen voor de gastheer zijn.

3)Definities:

trofosoom

streptoneurie

autozoid

ammocoete

madrepoorplaat

koninginnebrij

4)Stellingen:

Reptielenkenmerken bij Archaeopterix

Nematoden kunnen enkel dorsoventraal slingerbewegingen maken

Verschillende stadia bij een kwal: staan ze in de juiste volgorde

Kieuwen bij poelslak (posthoornslak) en stammen die af van een mariene voorouder

...

23 juni 2017 - 8u[]

1) Bespreek en vergelijk gasuitwisseling en circulatiestelsel bij Bivalvia, Scaphopoda en Cephalopoda + toepassen op levenswijze. 3 voorbeelden geven van Bivalvia en Cephalopoda. (4p)

2) Bespreek en vergelijk de levenscyclus van de mensenspoelworm en de aarsmade. Fylum, klasse en orde werden gevraagd. Benoem de levensstadia, waar ze voorkomen en de effecten op de gastheer. (4p)

3)Definities: (3p)

mastax

klieren van Morren

endostyl

odontofoor

choanocyt

osphradium

4)Stellingen: (3p)

Eutelie is bij rotifera en bij alle nematoda

Wormsalamanders horen bij de pootloze hagedissen

Epitokie is een vorm van aseksuele voortplanting

Bij insecten kan er veel tijd zitten tussen copulatie en bevruchting

De larven van echinodermata zijn vooral planktonisch

Tweekleppigen hebben geen radula

23 Juni 2016 VM[]

- Bespreek de aanpassingen van de sprinkhaan aan een terrestrische levenswijze als kauwende/bijtende herbivoor.

- Cyclus van fasciola hepatica gegeven: leg uit en zeg in welke stadia de leverbot zich bevindt. (vrijlevend, gastheer). Geef ook de namen van de larven en geef uitleg over de ziekte bij de mens.

- Definities:

Amnion

Mastax

Urostyl

Endostyl

Buisje van Malphigi

- Juist/fout met verbetering:

Amfibieën behoren tot de amniote vertebraten. (Fout, anamnioot)

Het vogelbekdier, de vachtegel en het aardvarken zijn de enige drie eierleggende zoogdieren.

Vlooien zijn holometabole insecten. (Juist, gevolgd door een serie andere ordes die ook geplaatst moeten worden)

?

?

21 juni 2016 VM (zelfde als 24 juni 2014)[]

- Bespreek de aanpassingen van de regenworm aan het terrestrische leven (Je krijgt een hoop tekeningen waar je alles wat je vermeld in je uitleg op moet aanduiden)

-Cyclus van fasciola hepatica gegeven: leg uit en zeg in welke stadia de leverbot zich bevindt. (vrijlevend, gastheer). Geef ook de namen van de larven en geef uitleg over de ziekte bij de mens.

Amnion

ctenoïde schubben

mastrax

endostyl

Capitulum

-de vlo is holomethabool (juist) luis ook?(neen) Kever? Vlieg? sprinkhaan? Steekmug? soort vlieg?

- steuren hebben net als haaien een bovenkaak die los staat van hun schedel, kraakbenig skelet en een kiewdeksel dat de kieuwspleten bedekt. (fout, kieuwdeksel enkel bij steuren)(welke groep behoren ze?)

- spinnen ademen door middel van boekkieuwen (fout, door middel boeklongen en tracheeën) Bijvraag: Welke dieren ademen dan wel met behulp van boekkieuwen?of Er is een soort of klasse ofzo die wel boekkieuwen heeft, welke?

- de Nematoda moeten vervellen om te kunnen groeien

- De excretieorganen van lancetvisje draineren niet het coeloom zoals bij alle invertebraten, maar bloedsomloop zoals bij alle vertebraten (of zo iets) Bijvraag: welke structuur draineert het bloed bij de mens -> nieren

20 juni 2016 VM[]

- geef de evolutie van de voedingswijzen en de spijsverteringsstelsels van de hemichordata naar de chordata. (maar echt alles!! van enteropneusta tot reptilia, adhv prenten: enteropneuste, zakpijp, lancetvisjes, prikken, slijmprikken, ...) nadruk leggen op rode draad kieuwspeleten en hun functie (bijvraag: hoe zijn kaken ontstaan en wanneer gebeurde dit?)


-cyclus runderlintworm en varkenslintworm

definities:

-ancestrula

-axiale sinus

-metagenese

-periostracum -pereion

juist/fout

-de prototheria bevatten de marsupialia. Fout: de metatheria. Wat zit dan wel in de prototheria: monotremata. Geef dan nog 2 monotremata (vogelbekdier, vachtegel)

-de dino's zijn uitgestorven in het cambrium , en dat heeft de radiatie van dieren veroorzaakt (niet in cambrium dus)

-duizendpoten hebben gifklauwen, milioenpoten niet (juist)

- radardiertjes behoren tot de pseudocoelomata (juist) Nog een andere pseudocoelomaat benoemen.

- Naupliuslarve komt enkel voor bij de meest geevolueerde crustacea. Fout: minst geevolueerde. Geef dan ook een voorbeeld van een crustacee met naupliuslarve.

17 juni 2016 NM[]

 1. Hoe is de mensenhaai aangepast aan een predatorische voedingswijze. Geef morfologische, anatomische, fysiologische en gedragsaanpassingen.
 2. Mensenspoelworm vs Aarsmade

Voor de rest helemaal hetzelfde als 28 augustus 2015

17 juni 2016 VM[]

1. hoe zijn inktvissen aangepast aan een predatorische levenswijze. Geef morfologische, anatomische, fysiologische en gedragsaanpassingen.

(tekeningen van inwendige structuur van nautilus en loligo zijn gegeven, een tekening van sepia en octopus, doorsnede van een oog van coleoidea en een doorsnede van een bivalv (niet van toepassing) en ge moet daar bij uw verhaal op aanduiden.)

2. Cycli van runder- en varkenslintworm (ook extra soort van de cestoda geven, symptomen,...)

Begrippen:

- Pineaal oog

- Placoïde schubben

- Cloaca

- Ammocoete

- Tunica

Stellingen:

- Dinosauriers uitgestorven in Cambrium, zorgde voor radiatie zoogdieren

- Placentalia is een orde binnen de Theria

- Iets met sarcopterygii, kwastvinnigen, eerste beenvissen en waaiervormige vinnen.

- Cobra's, mamba's en koraalslangen zijn de gevaarlijkste soorten, kunnen giftanden inklappen wanneer ze niet gebruikt worden

- Lagomorpha (orde van hazen en konijnen) hebben een uterus duplex, dit zijn 2 hoorns die in een gemeenschappelijke vagina samenkomen.

28 augustus 2015 VM (zelfde examen als 23/06 en 19/06)[]

Hoe is de witte haai aangepast aan een predatorische levenswijze (alles bespreken ook voortbeweging en ingewanden) Bespreek de taxonomie en geef nog soorten haaien.

Geef de cyclus van de mensenspoelworm en de aarsmade (ook hele taxonomie en geef nog soorten uit het fylum)

Begrippen:

-Buisjes van Malpighi

-Amnioot

-endostyl

-Mastrax

-Megalops larve

Juist of fout:

-marsupialia zijn prototheria (fout)

-schorpioenen hebben kenmerkende schaarvormige cheliceren (fout)

-De vachtegel, vogelbekdier en aardvarken zijn eierleggende zoogdieren (fout)

-de vlo is holomethabool (juist) luis ook?(neen)

-Amfibieën zijn amniote vertebraten (fout)

20 augustus 2015[]

Bespreek de aanpassingen van de honingbij aan een terrestrische, eusociale en nectar- en pollenverzamelende levenswijze.

 1. levenscyclus van schistosoma

- wielorgaan

-urostyl

-homocercaal

-ammocoete

-uterus simplex

- marsupialia zijn prototheria

-...zijn vogelachtige kenmerken van archaeopterix

-vachtegel, vogelbekdier en aardvarken zijn monotremata

-struisvogels stammen af van vliegende voorouders

-...

23 juni 2015 NM[]

Watervatenstelsel bij zeesterren, zee-egels en zeekomkommers bespreken en vergelijken. Zowel opbouw als functies

Cyclus van zeedraad (obelia) en oorkwal (aurelia) bespreken en met elkaar vergelijken (afbeelding cyci gegeven)

begrippen:

- Maxila

- Atriale holte

- Mastax

- Amplexus

- Eusociaal gedrag

juist/fout:

- Enteropneusten ondergaan een drastische verandering tijdens de regeneratieve fase, dit proces noemt met epitokie

- Lophoforaten worden gekenmerkt door een radiale klieving

- Wormsalamanders (Gymnophiona) behoren tot de pootloze hagedissen

- De garnalen (Asticidea) behoren tot de klasse van de Decapoda. (Fout, garnalen zijn Caridea)

- Krokodillen zijn nauwer verwant met vogels dan met andere Reptilia

23 juni 2015 VM (zelfde examen als 19/06 VM)[]

Hoe is de witte haai aangepast aan een predatorische levenswijze (alles bespreken ook voortbeweging en ingewanden) Bespreek de taxonomie en geef nog soorten haaien.

Geef de cyclus van de mensenspoelworm en de aarsmade (ook hele taxonomie en geef nog soorten uit het fylum)

Begrippen:

-Buisjes van Malpighi

-Amnioot

-endostyl

-Mastrax

-Megalops larve

Juist of fout:

-marsupialia zijn prototheria (fout)

-schorpioenen hebben kenmerkende schaarvormige cheliceren (fout)

-De vachtegel, vogelbekdier en aardvarken zijn eierleggende zoogdieren (fout)

-de vlo is holomethabool (juist) luis ook?(neen)

-Amfibieën zijn amniote vertebraten (fout)

22 juni 2015 8-9u[]

 1. Hoe zijn platwormen aangepast aan een parasitaire levenswijze?
 2. Leg uit en vergelijk: cyclus van mensenspoelworm en aarsmade
 3. begrippen en juist/fout identiek aan 19 juni 2015 voormiddag.

19 juni 2015 13u[]

hoofdvragen (elk op 10 punten)

1. hoe zijn inktvissen aangepast aan een predatorische levenswijze. Geef morfologische, anatomische, fysiologische en gedragsaanpassingen.[]

(tekeningen van inwendige structuur van nautilus en loligo zijn gegeven, een tekening van sepia en octopus, doorsnede van een oog van coleoidea en een doorsnede van een bivalv (niet van toepassing) en ge moet daar bij uw verhaal op aanduiden.)

2. Cyclus van fasciola hepatica gegeven: leg uit en zeg waar de stadia zich begeven (vrijlevend, gastheer). Geef ook uitleg over de ziekte.[]

volgende onderdelen worden ook snel mondeling overlopen, punten van practica worden gegeven op het einde.

begrippen (5 punten)

 1. ammocoete (larve prik)
 2. placoïde schubben (zie chondrichthyes)
 3. pineaal oog (zie tuatara)
 4. tunica (zie ascidiacea)
 5. cloaca

stellingen (5 punten)

 1. cobra's, waterslangen,... hebben openklapbare giftanden (fout: adderfamilie)
 2. de theria bevatten de orde placentalia (fout: placentalia is geen orde, theria is groep waaronder eutheria: placentalia)
 3. Hazen en konijnen bevatten een uterus bicornis (fout: duplex)
 4. iets van: klasse sarcopterygii, de kwastvinnigen bevatten beenderen in basis van vinnen (fout: klasse sarcopterygii zijn waaiervinnigen waaronder de subklasse crossopterygii: de kwastvinnigen met vlezige, bebeende basis aan vinnen)
 5. De dinosauriërs zijn uitgestorven aan het einde van het Cambrium wat zorgde voor een radiatie van de zoogdieren. (Fout, dinosauriërs zijn aan het einde van het Krijt uitgestorven)

19 juni 2015 VM[]

Hoe is de witte haai aangepast aan een predatorische levenswijze (alles bespreken ook voortbeweging en ingewanden) Bespreek de taxonomie en geef nog soorten haaien.

Geef de cyclus van de mensenspoelworm en de aarsmade (ook hele taxonomie en geef nog soorten uit het fylum)

Begrippen:

-Buisjes van Malpighi

-Amnioot

-endostyl

-Mastrax

-Megalops larve

Juist of fout:

-marsupialia zijn prototheria (fout)

-schorpioenen hebben kenmerkende schaarvormige cheliceren (fout)

-De vachtegel, vogelbekdier en aardvarken zijn eierleggende zoogdieren (fout)

-de vlo is holomethabool (juist) luis ook?(neen)

-Amfibieën zijn amniote vertebraten (fout)

4 september 2014[]

(juist hetzelfde examen als 2 september)

1) bespreek de aanpassingen van de verschillende sponstypes aan een bentische levenswijze met filtervoeding. (hoop tekeningen, vertellen over structuren, voortplanting en classificatie met soorten)

2) Cylcus van de haakworm necator americanus, cycli gegeven, + geef nog een soort van die orde (mijnworm)

3) Definities:

- ancestrula

- endostyl

- Plastron

- buccaal diverticulum

- axiale sinus

4) Stellingen:

- Koraalslangen, cobra's en mamba's zijn de gevaarlijkste slangen. Ze hebben giftanden die naar achter geklapt zijn, wanneer ze niet worden gebruikt.

- Meerdere staartwervels, klauwen aan de voorpoten en de afwezigheid van een borstkam zijn drie hagedisachtige kenmerken van Archaeopterix. (Bijvraag: drie vogelachtige kenmerken geven)

- het vogelbekdier, aardarken en vachtegel zijn de enige zoogdieren die eieren kunnen leggen (bijvraag, over aardvarken waar komt het voor waar is het ontstaan)

- Struisvogelachtigen stammen af van vliegende voorouders. (Bijvraag: som 4 struisvogelachtigen en geef van elke soort de geografische verspreiding.)

-De Prototheria omvat de orde van de Marsupialia.

2 september 2014[]

1) bespreek de aanpassingen van de verschillende sponstypes aan een bentische levenswijze met filtervoeding. (hoop tekeningen, vertellen over structuren, voortplanting en classificatie met soorten)

2) Cylcus van de haakworm necator americanus, cycli gegeven, + geef nog een soort van die ord (mijnworm)

3) Definities:

- ancestrula

- endostyl

- Plastron

- buccaal diverticulum

- axiale sinus

4) Stellingen:

- Koraalslangen, cobra's en mamba's zijn de gevaarlijkste slangen. Ze hebben giftanden die naar achter geklapt zijn, wanneer ze niet worden gebruikt.

- Meerdere staartwervels, klauwen aan de voorpoten en de afwezigheid van een borstkam zijn drie hagedisachtige kenmerken van Archaeopterix. (Bijvraag: drie vogelachtige kenmerken geven

- het vogelbekdier, aardarken en vachtegel zijn de enige zoogdieren die eieren kunnen leggen

- Struisvogelachtigen stammen af van vliegende voorouders. (Bijvraag: som 4 struisvogelachtigen en geef van elke soort de geografische verspreiding.)

-De Prototheria omvat de orde van de Marsupialia.


22 augustus 2014[]

1) Bespreek de aanpassingen van de bij aan een terrestrische, eusociale en nectar- en pollenverzamelende levenswijze.

2) Cylcus van Schistosoma: Geef aan of de stadia vrijlevend of parasitair zijn, waar ze voorkomen (ook welke weefsels), hoe ze overgaan naar het volgende stadia en wat de gevolgen voor de gastheer zijn.

3) Definities:

- Wielorgaan

- Ammocoete

- Plastron

- Notochord

- Neotenie

4) Stellingen:

- Koraalslangen, cobra's en mamba's zijn de gevaarlijkste slangen. Ze hebben giftanden die naar achter geklapt zijn, wanneer ze niet worden gebruikt.

- Meerdere staartwervels, klauwen aan de voorpoten en de afwezigheid van een borstkam zijn drie hagedisachtige kenmerken van Archaeopterix. (Bijvraag: drie vogelachtige kenmerken geven

- De Sarcopterigii vormen de oudste nog levende klasse vissen en zijn genoemd naar hun kwastvormige vinnden met vlezige basis.

- Struisvogelachtigen stammen af van vliegende voorouders. (Bijvraag: som 4 struisvogelachtigen en geef van elke soort de geografische verspreiding.)

-De Prototheria omvat de orde van de Marsupialia.

25 juni 2014[]

Weer watervatenstelsel en cyclus van obelia en aurelia vergelijken. Sommige vragen kunnen wel degelijk twee keer gevraagd worden binnen één examenperiode blijkbaar.

24 juni 2014 (voormiddag)[]

1) bespreek de aanpassingen van de regenworm aan het terrestrische leven (ne hoop tekeningen waar ge zoveel mogelijk op moest benoemen

2) levenscyclus van leverbot. Geef ook aan wanneer die vrijlevend is en wanneer parasitair en met welke gastheer en welke invloed die heeft op de gastheer (cyclus gegeven)

woorden:

- mastax

- endostyl

- amniom

-

-

stellingen:

- vlooien behoren tot de holometabole insecten (juist)

- steuren hebben net als haaien een bovenkaak die los staat van hun schedel, kraakbenig skelet en een kiewdeksel dat de kieuwspleten bedekt. (fout, kieuwdeksel enkel bij steuren)

- spinnen ademen door middel van boekkieuwen (fout, door middel boeklongen en tracheeën)

- de Nematoda moeten vervellen om te kunnen groeien

- iets over excretiestelsel van lancetvisje niet in coeloom zoals bij alle invertebraten, maar bloedsomloop zoals bij alle vertebraten

23 juni 2014 (voormiddag)[]

1) Vergelijk voedingswijze en verteringstelsel bij gastropoden, cephalopoden en bivavia: Er is een hele bundel tekeningen gegeven. Alle structuren die je gebruikt in je uitleg moeten op de juiste tekeningen worden aangeduid. Hij wil ook weten hoe het dier is aangepast aan hun voedingswijze. En hij vraagt naast hun classificatie ook nog soorten en eventueel andere klassen molluscen.

2) Gegeven cyclus Schistosoma. Gevraagd om deze te classificeren + bespreking cyclus waarbij je moet aanduiden of het stadia parasitair of vrijlevend is en welke gastheer. Vraagt dan vaak ook naar de soorten schistosoma, de gastheer en eventuele andere soorten uit de klasse (grote leverbot)

3) 5 woordjes uitleggen (soortenkennis maakt hem altijd tevreden)

- heterocercaal

- urostyl

- protonefrida

- stilet

- cnidocyl

4) juist of fout, verbeter indien nodig. (soortenkennis maakt hem ook hier tevreden)

- Larven van de echinodermata zijn hoofdzakelijk planktonisch. (juist + zal vragen achter soorten larven)

- De cirripedia zijn eigenaardig bij de crustacaea vanwege hun sessiele levenswijze en sommige zijn zelfs parasitair. (juist en vraagt dan vaak achter parasitaire soort = krabbezakje)

- De longvissen komen voor in moerassen in Centraal-Amerika. ( fout, afrika)

- Hemimetabole insecten worden ook exopterygota genoemd ( juist)

- ...

20 juni 2014 (namiddag)[]

Het kan lang duren, je komt in 2 shiften, 1u en 2u. Hoop da ge bij de eerste zit, anders kan het LAAT worden. Ik was al klaar toen de laatste van 9u 's ochtends nog binnen zat. Dus pak echt iets mee waarmee ge u kunt amuseren (lichaamsdelen mogen niet blijkbaar!).

1) Je krijgt doorsnedes gegeven van verschillende echinodermata en je moet het watervatenstelsel van asteroidea, holothuroidea en echinoidea bespreken en juiste tekeningen pakken en aanduiden wat ge nodig hebt. Het is zeer gedetailleerd, ik kan mij zelfs ni herinneren dat alles daarvan in de cursus stond. Maar goe, als ge de meeste dingen kunt zijde er nog steeds op door ze.

2) De cycli van Aurelia en Obelia vergelijken. De cycli zijn gegeven, ma ge moet wel alles aanduiden (ook theca en perisarc enz).

3) Termen:

a) Maxillae

b) Mastax

c) Eusociaal gedrag

d) Atriale holte

e) Amplexus

4) Stellingen:

a) De garnalen (Asticidea) behoren tot de klasse van de Decapoda. (Fout, garnalen zijn Caridea)

b) Lophotrochozoa worden gekenmerkt door een radiale klieving. (

Fout; De Lophophorata hebben een radiale klieving ondanks plaatsing bij protostomia adh van vergelijking van moleculaire kenmerken. De trochozoa hebben echter meestal wel een spiralige klieving zoals men verwacht bij protostomia.

)

c) Krokodillen zijn nauwer verwant met vogels dan met andere Reptilia (Juist, zijn deel van Archosauria samen met vogels, rest van de Reptilia niet. Bijvraagje over uit welke -apsida de Mammalia komen).

d) Enteropneusta hebben epitokie. (Fout, zijn polychaeta)

e) Gymnophiona zijn pootloze hagedissen. (Fout, zijn pootloze salamanders, dus amfibieën, geen reptielen)

20 juni 2014 (voormiddag)[]

1) bespreek aanpassingen aan de parasitische levenswijze bij Platyhelminthes (gegevens zijn figuren van de vier besproken klasses, duidt alle structuren aan!)

2) vergelijk de cyclus van de mensenspoelworm met die van de aarsmade (cyclussen zijn gegeven)

3) termen:

- buisjes van malpighi

- amniont

- megalops larve

- endostyl

- mastax

4) stellingen:

- vlooien zijn holometabole insecten (juist)

- het vogelbekdier, aardarken en vachtegel zijn de enige zoogdieren die eieren kunnen leggen (fout)

- amfibieën zijn amniote vertebraten (fout)

- de aanwezigheid van cherliceren is een belangrijk kenmerk bij schorpioenen (juist)

- de Marsupialia horen bij de Prototheria (fout)

30/08/2013[]

- geef de evolutie van de voedingswijzen en de spijsverteringsstelsels van de hemichordata naar de chordata. (maar echt alles!! van enteropneusta tot reptilia, adhv prenten: enteropneuste, zakpijp, lancetvisjes, prikken, slijmprikken, ...) Zotte vraag!!!

-cyclus runderlintworm en varkenslintworm  

definities:

-ancestrula

-axiale sinus

-metagenese

-periostracum

-pereion


juist/fout

-de prototheria bevatten de marsupialia. Fout: de metatheria. Wat zit dan wel in de prototheria: monotremata. Geef dan nog 2 monotremata (vogelbekdier, vachtegel)

-de dino's zijn uitgestorven in het cambrium , en dat heeft de radiatie van dieren veroorzaakt (niet in cambrium dus)

-duizendpoten hebben gifklauwen, milioenpoten niet (juist)

- radardiertjes behoren tot de pseudocoelomata (juist) Nog een andere pseudocoelomaat benoemen.

- Naupliuslarve komt enkel voor bij de meest geevolueerde crustacea. Fout: minst geevolueerde. Geef dan ook een voorbeeld van een crustacee met naupliuslarve.

19/08/2013 voormiddag[]

- Aanpassing van porifera aan bentische levenswijze

-Geef de cyclus de haakworm

Definities:

 • ancestrula
 • axiale sinus
 • plastron (+ geef 3 schildpadsoorten)
 • urostyl
 • buccaal diverticulum


stellingen:

 • De struisvogel is afkomstig van vliegvogels (+ geef 3 Ratites)
 • vachtegel, stekelvarken en vogelbekdier zijn de enige protheria 
 • De Prototheria bevat de orde van de Marsupialia.
 • Meerdere staartwervels, klauwen aan de voorpoten en de afwezigheid van een borstkam zijn drie hagedisachtige kenmerken van Archaeopterix. (ook drie vogelachtige kenmerken geven)
 • Koraalslangen, cobra's en mamba's zijn de gevaarlijkste slangen. Ze hebben giftanden die naar achter geklapt zijn, wanneer ze niet worden gebruikt.

27/06/2013 voormiddag[]

- Aanpassingen van de Platyhelminthes aan een parasitaire levenswijze

- Geef de cyclus van de mensenspelworm en de aarsmaden en vergelijk

Definities:

 • buisjes van Malphigi 
 • Megalops
 • amnion
 • mastax
 • endostyl

stellingen:

 • Amfibiën hebben behoefte aan een amnioot ei (zoiets)
 • Vlooien zijn holometabole insecten 
 • cheliceren bij de scorpiones zijn speciaal hier omdat ze scharen vormen
 • vachtegel, stekelvarken en vogelbekdier zijn de enige protheria 
 • de protheria herbergen de orde van de marsupialia 

25/06/2013 Namiddag[]

- Geef vertering gastropoden, cephalopoden en bivavia: Er is een hele bundel tekeningen gegeven. Alle structuren die je gebruikt in je uitleg moeten op de juiste tekeningen worden aangeduid. Hij wil ook weten hoe het dier is aangepast aan hun voedingswijze. En hij vraagt naast hun classificatie ook nog soorten.

- levenscyclus Schistosoma. 

- definties:

 • Urostyl
 • Protonefridium
 • Cnidocyl
 • Hetero...(nooit van gehoord)
 • stilet

- stellingen (zijn altijd anders)

 • Longvissen in meren in Amerika. Fout in Afrika 
 • cirripedia zijn eigenaardig in hun klasse tegenover de andere ordes. Juist
 • De larves van echinodermata zijn planktonisch (je krijgt pas het punt als je er ook 3 kan opnoemen)
 • ...

25/06/2013[]

- Geef de aanpassingen van de regenworm aan een terrestrische levenswijze.

- Levenscyclus van de leverbot

definities:

 • ctenoide schubben
 • mastax
 • capitulum
 • endostyl
 • amnion

stellingen:

 • de vlo is een holometabool insect
 • spinnen ademen door boekkieuwen
 • steuren hebben net als haaien een bovenkaak die los staat van hun schedel, kraakbenig skelet en een kiewdeksel dat de kieuwspleten bedekt.
 • de Nematoda moeten vervellen om te kunnen groeien
 • nog 1

19/06/2013[]

-watervatenstelsel bij zeekomkommer, zeester en zee-egel vergelijken + vorm-functie-relaties. (figuurtjes van slangster, zee-egel, komkommer en zeester) soortenkennis en termsmijterij maakt de prof blij.

-vergelijk de levenscyclus van Obelia geniculata en Aurelia aurita. (cyclustekeningen gegeven)

defenities:

 • mastax
 • eusociaal gedrag
 • amplexus
 • atriaholte(?) 
 • maxillae

stellingen:

 • -krokodil is nauwer verwant met vogels (+geef de groep)
 • -iets met garnalen en malacostraca, foute latijnse naam van garnalen
 • -lophotrochozoa worden gekenmerkt door een radiale klieving.

13/06/2013[]

-Torsie bij de Gastropoden bespreken. Voordelen en nadelen. De gevolgen voor de bouw en functie van de betrokken organen. Hierbij waren veel prentjes gegeven van slakken, de veliger-larve en schelpen (10p)


-De levenscyclus van de Ascidiaceae (zakpijp). Hierbij waren die prentjes van in de cursus gegeven (volwassen zakpijp, de dikkopachtige larve, en die metamorfose waarbij de organen 90° draaien)


-5 definities geven:

 • Corona
 • Eusociaal gedrag
 • Placoide schubben
 • Thyplosolis

-5 Juist/fout stellingen:

 • Vliegspieren van de meeste hexapoden zitten niet aan de vleugels zelf
 • Hexapoden zonder vleugels zijn Endognatha


24/08/12[]

1. Bespreek de aanpassingen van de bij aan een terrestrische, eusociale en nectar- en pollenverzamelende levenswijze.

2. Cylcus van Schistosoma: Geef aan of de stadia vrijlevend of parasitair zijn, waar ze voorkomen (ook welke weefsels), hoe ze overgaan naar het volgende stadia en wat de gevolgen voor de gastheer zijn.

3. Leg uit (geen tekeningen): ammocoete, wielorgaan, urostyl en nog twee andere

4. Geef aan of de stellingen juist of fout zijn, indien ze fout zijn, geef dan de juiste stelling:

-Koraalslangen, cobra's en mamba's zijn de gevaarlijkste slangen. Ze hebben giftanden die naar achter geklapt zijn, wanneer ze niet worden gebruikt.

-Meerdere staartwervels, klauwen aan de voorpoten en de afwezigheid van een borstkam zijn drie hagedisachtige kenmerken van Archaeopterix. (ook drie vogelachtige kenmerken geven)

-De vachtegel, het vogelbekdier en het aardvarken zijn de enige levende vertegenwoordigers van de Prototheria.

-Struisvogelachtigen hebben geen borstkam.

-De Prototheria bevat de orde van de Marsupialia.

15/06/12[]

1. Bespreek torsie bij de Gastropoda (ALLES van de Gastropoda weten, ook classificatie!)

2. Bespreek de cyclus van de Manteldieren (aanduiden typische vertebraten kenmerken)

3. woordjes: Eusociale insecten, amnion,...

4. 5 stellingen

30/06/11[]

1.bespreek aanpassngen van de sprinkhaan aan een terrestrische en kauwend/bijtende levenswijze

2. levenscyclus leverbot

3/ mastax, amnion, ..

4. - de vlo is een holometabool insect

- .. 17/06/11

1. Bespreek het watervatenstelsel voor zee-egels,zeesterren en zeekomkommers.

2.Levenscylcus van oorkwal vergelijken met zeedraad.

3. Leg uit: mastax, maxillae, eusociaal, atriale holte,...

4. 5 stellingen

17.06.2011[]

2 hoofdvragen: (hij vraagt echt door tot het kleinste detail)

1. Geef de aanpassingen van een regenworm aan een terrestrische levenswijze. (je krijgt er een bundel met afbeeldingen bij, niet alles is bruikbaar)

2. Bespreek de levenscyclus van de grote leverbot, geef aan of de stadia parasitair of vrijlevend zijn en geef de gevolgen voor de gastheer.

+ 5 termen definiëren en 5 stellingen beoordelen.


Oudere vragen:[]

Hoofdvragen

1. Vergelijk spijsvertering van gastropoda, bivalven en cephalopoda

2. Classificatie arachnida (vooral ademhaling en excretiestelsel van de beesten

zijn belangrijk)

3. Cyclus schistosoma

4. 5 fyla plaatsen op die figuur van blz 3 (porifera is nen instinker!!)

5. Vergelijk Turbellaria en Nematoda

6. Bespreek de 5 manieren waarop spinnen zijde gebruiken

7. Cyclus van de aarsmade

8. Classificatie van de Cnidaria

9. Ademhalingssystemen vergelijken bij insecta,crustacea en chelicerata

10. Vergelijken vd kolonievorm bij bijen en de zeedraad

11. Cyclus v bilharziose

12. Malacostraca bespreken

13. Belangrijkste overeenkomsten en verschillen in inwendige en uitwendige

structuur tussen Brachiopoda en Bivalvia (met tekeningen gegeven).

14. Bespreek structuur en functie van het hydroskelet voor voedings- en/of

voortbewegingsfunctie bij drie organismen, telkens behorend tot een ander

phylum (geen tekeningen).

15. Cyclus Schistosoma, verwekker van schistosomiasis of bilharziose (stadia

benoemen, vrijlevend of niet, waar ze voorkomen, gevolgen voor gastheer,...)

(tekening cyclus gegeven)

16. Vier orden van de Malacostraca geven met hun belangrijkste kenmerken

en enkele vertegenwoordigers

17. De verschillen tussen Tubellaria en Rondwormen, op elk gebied: a) leefwijze

(Rondwormen parasitisch ´en terrestrisch!) b) excretie, voortplanting,

lichaamsbouw, voortbeweging, enzoverder. Hij geeft tekeningen van beiden

erbij


Definities

1. liefdespijl (waar bevind het zich?)

2. binomiale naamgeving (door wie ist uitgevonde?)

3. corona

4. spoorferomoon

5. hectocotylus arm (hoe gebeurt de bevruchting)

6. parasito¨ıd

7. pereion

8. periostracum (waarvoor dient het?)

9. fylogenie

10. mastax

11. rhynchocoel

12. epitokie

13. zoea-larve

14. amoebo¨ıde beweging

15. cnidocyl

16. trichocyst

17. protonefridium

18. lophophoor


Stellingen

Als de stelling juist is krijgt ge sowieso een verwante bijvraag en als die fout is

krijgt ge 0,5/1 ipv 1/1 (als gem goe beantwoord krijgde gewoon 1/1) bij ’fout’:

geen bijvragen /10

1. Trypanosoma plant zich voort tussen de bloedcellen van de gastheer Juist:

welke parasiet plant zich dan in de bloedcellen voort?

2. Pycnorida (of zoiet) ook zeehazen genoemd behoren net zoals de ... tot

de ... Fout: Pycnorida (of zoiet) = zeespinnen!

3. Classe is hoger dan de Orde Juist: wat is er dan hoger dan de classe:

Fylum!

4. Oligochaeta en polychaeta behoren samen tot de clitellia Fout: Oligochaeta

en Hirudinea

5. De decapoda zijn een orde binnen de classe van de malacostracawaaronder

de garnalen Juist: Geef nog een orde binnen de Malacostraca

6. Annelida behoren tot de protostome pseudocoelomata Fout: Behoren tot

de protostome coelomata

7. Cnidaria hebben een spiralige klieving Fout: Cnidaria hebben een radiale

klieving

8. Rotifera zijn pseudocoelomaten.

9. Bijen hebben een gladde angel en kunnen hierdoor meermaals steken, i.t.t.

wespen die een angel met weerhaken hebben.

10. De larvala stadia van Echinodermata zijn vooral planktonisch.

11. De runderlintworm heeft haken op de scolex, de varkenslintworm niet.

12. Buisjes van Malpighi en trachee¨en komen voor bij Chelicerata en Uniramia,

het zijn homologe structuren.

13. Een naupliuslarve is typisch voor de meest gevorderde Crustacea.

14. In cladistiek werkt men vooral met synapomorfie¨en.

15. Een synoniem voor Hemimetabola is Exopterygota.

16. Turbellaria en Nematoda hebben beide een groot regeneratievermogen.

17. Porifera zijn de eerste dieren met cellen die verenigd zijn tot weefsels.

Advertisement