BIOS Wiki
Advertisement

Biosdocumenten[]

16/12/21 Voormiddag tussentijdse toets

wat is dat: lactose maltose saccharose

wat is dat (disaccharide): alpha/beta 1->2 1->4 glucose/fructose/galactose

wat is dat : CMP GMP AMP dCMP dGMP dAMP

we hebben een TLC plaat met een sterk apolair solvent. Welke van die suikers migreert het verst?

rangschik de volgende peptides (3 aminozuren) naar hun Isoelektrisch punt

wat vind ik aan een 5’ einde van een nucleotide

kationenwisselaar daldende ph welke aminozuren elueren het eerst

welk van die suikers (disacchariden) is niet-reducerend

wat is dat: glycosfingolipide lipoproteïne peptide fosfolipide

wat is dat: steroïde terpenoïde amfipatisch

wat is niet waar: suikers zijn apolair

wat bepaald niet de migratiesnelheid van een dna fragment: grootte/lading verhouding conformatie dichtheid van het gel

wat is de correcte grafiek voor transcriptie

we hebben hier een mRNA en deze eene nucleotide wordt verdubbeld. wat gebeurd met de lengte van de keten: wordt 1 langer 2 langer 1 korter

13/06/2021 NM[]

1) suiker tekenen: galactose via een alfa-1,6 binding aan fructose (in furanose vorm), en deze fructose met een alfa 1,2 binding aan ribose

2) termen: desmosoom, snelheidscentrifugatie, apoptosoom, beta-vouwbladstructuur, Gs-proteïne

3) SDS-PAGE bespreken: hoe werkt het, wat kan je ermee scheiden, wat is het resultaat, verschil met native PAGE...

4) vetzuursynthese bespreken: hoe werkt het, waar vindt het plaats, alle stappen uittekenen, wat het je nodig om bv. stearinezuur te maken...

5) oef. op metabolische wegen: hoeveel moleculen ribose-5P kan een gistcel maken van 10 moleculen glutaminezuur? Welke metabolische wegen worden gebruikt, alle reacties uitschrijven en balans van energie en cofactoren in de finale reactievergelijking geven

6) 2 foto's: benoemen en alles aanduiden wat je herkent + functie geven (1 ervan was de foto op p241 van de cursus: celkern met kristallen)

17/08/2020[]

1) teken het suiker: bèta-D-fructose met een bèta-2,4-binding aan bèta-D-galactose en dit met een bèta-1,2-binding aan D-ribose.

2) Leg de verschillende stappen van DNA tot het enzyme fructose - 1,6 bifosfatase uit. maak een tekening en leg op het einde ook uit waar dit enzyme werkt en in welke metabolische weg dit voorkomt.

3) leg uit: zymogeen, elementaire chromatinedraad, peroxisoom, ...

4) leg de verschillende soorten centrifuges uit en zeg hoe je best een polysoom isoleert.

5) hoeveel molecule melkzuur heb je nodig op 6 molecule asparginezuur te maken. geef de verschillende metabolische wegen, heb je zuurstof nodig? hoeveel ATP heb je nodig of komt er vrij?

6) 2 foto's: duidt aan en geef de functie.

14/06/2020 VM[]

1) Teken microtubuli, waarom zijn microtubuli belangrijk bij celdeling planten, geef nog structuren waar microtubuli in voorkomen (6 ptn)

2) Teken celwand, 3D-structuur van de celwand en moleculen waaruit de celwand bestaat van bacteriën. Waarom heeft peniceline wel een effect op GRAM + maar niet op menselijke cellen? (6ptn)

3) Geef het verschil en de gelijkenissen tussen intrinsieke en extrensieke signaalwegen bij apoptose. Waarvoor dient apoptose? (5 ptn)

4) Je wil het molecuulgewicht bepalen van een onbekend eiwit zonder het te denatureren. Hoe doe je dit bij benadering? (3 ptn)

5) Een gistcel wil een nieuwe celwand aanmaken. Hij heeft hiervoor glucose-6-P voor nodig. Hoeveel moleculen glucose-6-P kan hij maken uit 4 moleculen stearinezuur (antwoord: 18). Hoeveel mol ATP is er potentieel over als er zuurstof aanwezig is? (10 ptn)

6) duid de structuur aan op foto's en geef hun functie. (2 ptn)

7/06/2020[]

1) teken de alfa-helix structuur en beschrijf welke bindingen er zijn. Geef een eiwit dat vooral hieruit bestaat

2) Teken trehalose en amylopectine en zeg waar dit vaak voorkomt.

3) Leg de volgende 5 termen uit: middellichaampje, mesosoom, chromomeer, protoplast en mycoplasma

4) Leg actief transport uit en hoe kan de fluorocentiemicroscoop worden gebruikt om het celmembraan te bekijken

5) teken en leg de elektronentransportketen uit. + 10 molecule glycerine verademen, hoeveel ATP komt er vrij, ook helemaal tekenen en de cofactoren aanduiden.

6) duid alle structuren aan op volgende foto en geef de functie ervan.

03/09/2019 NM[]

1) Bespreek de secundaire structuur van proteïne. Teken gedetailleerd de verschillende soorten

2) Geef de verschillende stappen, vertrekkend van het DNA van dit enzym, opdat het 1,6 bisfosfatase enzym zijn functie kan uitoefenen op zijn fysische plaats. Wat is de functie van dit enzym? In welke metabolische weg komt het voor?

3) Hoe verloopt de deling van plant en diercellen?

4) Enzymen werken optimaal met cofactoren. Welke soorten cofactoren zijn er? Geef hun functie. Welke terminologie gebruiken we als we spreken van enzymen met cofactor of zonder cofactor? Wat is het verband met vitamine?

5) Bespreek (teken) de lichtreacties. Hoeveel ATP is er nodig om via de Calvincyclus 2 molecule glucose-6-P te maken? Teken de metabolische wegen.

6) Onderdelen foto benoemen en functie geven.

18/06/2019 VM[]

1) Geef het verschil tussen gram + en gram - bacteriën. Teken hun celwand, teken de moleculen waaruit celwand bestaat en geef de driedimensionale structuur weer.

2) Waarom heeft penicilium geen invloed op onze cellen. Heeft dit invloed op de mens?

3) Wat zijn de meest voorkomende covalente modificaties? Geef een enzym waar deze een positief effect op hebben. Geef een enzym waar deze een negatief effect op hebben.

4) hoe kan je een globulair enzym uit een dierlijke cel halen? Geef alle stappen

5) Verklaar volgende begrippen: antiport, lysosoom, periplasmatische ruimte, glyoxisoom

6) Tristearinezuur volledig afbreken, hoeveel ATP komt er vrij?

7) Hoeveel moleculen stearinezuur heeft de mens nodig om 10 glucose moleculen te maken? ( wat volgens mij een strikvraag is omdat bij de mens geen glyoxylzuurcylus voorkomt) A: De mens kan glucose uit vetzuren synthetiseren via: beta-oxidatie => Krebs => gluconeogenese.

8) Benoem 2 fotos en geef functie: golgi-apparaat en bacteriecel

24 augustus 2018[]

1) Bespreek de celwand bij de planten (functies, opbouw, samenstelling)

2) Geef alle soorten lipides: Teken en geef functie

3) Hoe krijgt men het beste een mitochondrie uit de cel zonder beschadigingen.

4) oefening op calvincyclus

5) fotos

27 juni 2018[]

1) palmitinezuur is een belangrijke component in de cel, hoe wordt dit gevormd? Leg de synthese uit en geef de structuren van de relevante moleculen. waar vindt dit proces plaats?

2) Geef een schematische tekening van een spiercel. Hoe verloopt de spierwerking, leg dit uit mbv een gedetailleerde tekening. Waar in dit proces wordt energie verbruikt?

3) blefaroplast, operon, mesosoom, mycoplasma, guanine

4) Hexokinase kan opgezuiverd worden met affinitetschromatografie, hoe? welke stappen zijn nodig voor hte opzuiveren van hexokinase uit bv levercellen tot zuiver hexokinase? welke andere opzuiveringstechnieken kunnen gebruikt worden? leg deze uit.

5) hoeveel glycerol is nodig voor 10 alanine, zonder genoeg oxaalazijnzuur, met genoeg NH3.

6) tabaksmozaiekvirus en vorming van nieuwe celwand bij planten (denk ik?)

19 juni 2018, voormiddag

1) Bespreek de gluconeogenese en geef alle enzymen die nodig zijn. Geef ook alle energierijke moleculen die erbij gevormd of verbruikt worden. Geef weer welke cycli metabolieten kunnen leveren voor de aanvang van de gluconeogenese.

2) een eiwit gegeven; aanduiden welke aminozuren er gefosforyleerd kunnen worden en welke geglycolyseerd en de gefosforyleerde restgroep van 1 van deze AZ tekenen.

3) Bespreek volgende termen: cystine, p53, chiasma, desmosoom en N-acetylmuraminezuur

4) Wat is confocale fluorescentiemicrosopie en hoe werkt het? Leg uit m.b.v. een schema en vertel hoe een plasmamembraan in een cel zichtbaar kan worden gemaakt met deze techniek.

5) Hoeveel moleculen tripalmitinezuur zijn er nodig voor 15 moleculen ribose te maken? Teken tripalmitinezuur. Benoem alle cycli die je gebruikt in de juiste volgorde. Schrijf alles schematisch uit.

6) 2 foto's: aanduiden en functie verklaren.

21 augustus 2017, namiddag

1) Teken een fructose molecule in ⍺-1,2 binding met galactose dat op zijn beurt gebonden is aan glucose (zelf β-configuratie) dmv β-1,4 binding.

2) Wat is confocale fluorescentiemicroscopie en hoe kan dit gebruikt worden om bv. glyoxysomen in de cel zichtbaar te maken?

3) Begrippen: operon, cystine en mesosoom

4) Bespreek de lichtreacties van de fotosynthese. Waar vinden deze plaats? Wat zijn de inputs en de outputs? Welke reacties treden er op?

5) Hoeveel sucrose moleculen zijn er nodig om 10 alanine-moleculen te vormen in een cel waarbij de citroenzuurcyclus was stilgevallen? Teken een sucrose molecule. Schrijf schematisch alle stappen van sucrose tot alanine uit en geef de netto reactievergelijking inclusief ATP.

20 juni 2017, voormiddag

1) Welke weg legt een celwandsyntheseproteine af, van DNA tot in de celwand?

2) Leg actief transport uit bij dieren, planten en bacteriën en gebruik glucose als voorbeeld.

3) Begrippen: Apoptosoom, Km, N-acetylglucosamine, proplastide

4)Hoe kan je een mengsel van 6 proteïnen scheiden aan de hand van anionenuitwisselingschromatografie: op welk principe berust dit en welke stappen moet je volgen?

5) Hoeveel glycerol heb je nodig om aeroob 4 tripalmitinezuren te maken? Je hebt nog geen reducerend vermogen beschikbaar. (dit moet je zelf ook maken uit die glycerol) Hoeveel ATP komt hierbij vrij?

6) Foto slijmbekercel en darmepitheel met microvilli, en mitochondrium, chloroplast en peroxisoom met katalasekristal

25 augustus 2016, voormiddag

1) chitine is een bestandeel van de celwand van de funghi. Geef de bouwstenen van chitine en teken drie bouwstenen aan elkaar gebonden.

2) geef de signaal transduc tie weg van het menselijk schrikhormoon. Wat brengt dit te weeg?

3) wat is confocale microscopie en hoe kan men hiermee de peroxisomen mee bestuderen?

4) geef de lichtreacties van de fotosynthese

5) hoeveel mol fructose is er nodig om 1 mol van het neutrale lipide tripalmitinezuur te maken? geef de cycli en de ATP- balans.

16 Augustus 2016, namiddag (14h)

1) Globulaire eiwitten geraken gemakkelijk gedenatureerd. Geef de verschillende technieken die deze eiwitten kunnen doen denatureren en hoe ze werken. (Bijvraag: hoe heeft de pH invloed op de lading van het eiwit?)

2) Teken de overgang van het kernmembraan naar het R.E.R. Wat is de functie van het R.E.R.?(Bijvraag: hoe herkent het R.E.R. dat een bepaald eiwit moet geglycosyleerd worden?)

3) Verklaar de volgende termen: microsoom, beta-mercapto-ethanol, DNA primase, middenlichaampje (bijvraag middenlichaampje: komt dit bij zowel planten als dieren voor?)

4) Leg uit en teken de afbraak en synthese van vetzuren.

5) Hoeveel moleculen glycerol zijn er nodig om 4 moleculen glutamine te vormen, bij een volledig uitgehongerd lichaam qua glucose, dus waarbij de citroenzuurcyclus ontbreekt. (antwoord=8)

6) Foto van een chloroplast en kristalstructuren in nucleus.

17 juni 2016, namiddag (14u)

1) Bespreek de verschillende mechanismen van apoptose.

2) (Vijf polypeptides gegeven) Hoe kun je aan de hand van anionuitwisselingschromatografie de volgende peptides scheiden. Op welke basis doe je dat? In welke volgorde komen ze van de kolom af?

3) Fosfofructokinase is een belangrijk enzyme in de glycolyse. Hoe gaat het vanuit DNA tot de plaats waar het moet werken en hoe wordt de activiteit van dit enzyme gereguleerd?

4) Bespreek de biosynthese van vetzuren.

5) Hoeveel maltose kan een cel uit 10 moleculen glutaminezuur vormen? Welke biosynthesewegen worden er gebruikt en geef de ATP en cofactor balans.

6) EM foto van celwandsynthese met mitochondriën, Golgi-complex en vesikels (bijvraag: wat is de functie van het Golgi-complex?) en van een centriolenpaar.

6 juni 2016 voormiddag

1) Isocitroenzuur lyase is een belangrijk enzyme in de glyoxylzuurcylus. Waarom gebruikt men dit enzyme en niet gewoon het volgende enzyme uit de Krebscyclus? Hoe kan men glyoxisomen zichtbaar maken met fluorescentiemicroscopie? (bijvraag: Hoe werkt fluorescentie?)

2) Hoe worden aminozuren in een dierlijke cel naar binnen getransporteerd? Aangezien deze geladen zijn kunnen ze niet zomaar door het plasmalemma. (bijvraag: Wat is de functie van het K+-weglekkanaal?)

3) Hoe kan men het molecuulgewicht van proteïnen bepalen zonder deze te denatureren? Leg de werking uit.

4) Hoeveel moleculen fructose heeft een gistcel nodig om 1 molecule tripalmitine aan te maken? Welke metabolische wegen worden gebruikt? Geef de volledige balans met cofactoren en ATP.

5) E.M- foto's van zeefvat en chloroplast. Duid aan wat je ziet + geef de functie

6 Juni 2016 nammidag

1) bespreek de structuur van vetzuren en lipiden

2) DNA sequentie omzetten in eiwit + stappen uitleggen

3) Wat gebeurt er met adrenaline in de lever

4) Bespreek SDS PAGE

5) Hoeveel mol ATP komt er vrij bij oxidatie van 1 mol tristearinezuur + geef de metabolische wegen

6) Foto van golgi apparaat en jonge plantcel, duid aan wat je ziet + geef de functie

27 augustus 2015 vm

1) Verschillende plastiden, geef functie en structuur.

2) DNA sequentie omzetten in eiwit

3) Bespreek een operon van een bacterie een geef een voorbeeld van gen-inductie en gen-expressie.

4) Hoe kan je twee 2 proteïnen scheiden en hoe bepaal je hun moleculen gewicht?

5) Hoeveel mol atp komt vrij bij oxidatie 2mol tripalmitine + metabolische wegen

6) foto : golgi apparaat en jonge plantencel, duid aan wat je ziet en geef de functie

17 Augustus 2015 namiddag

1) Biosynthese en afbraak van glycogeen (afbraak= met adrenaline)

2) Gaschromatografie uitleggen

3) Bespreek de bacteriële celwand

4) Bespreek de vetzuren en lipiden

5) Oefening metabolisme

6) Foto's: bacterie en fragmoplast


17 Augustus 2015 voormiddag

1) Wat hebben proteïnen die gesecreteerd worden gemeen?

2) Hoe neemt een gistcel galactose op uit het medium?

3) Leg kort uit: Apoptosoom, Extensinen, Beta-vouwbladstructuur en Vitaminen

4) Wat is het verschil tussen gewone en confocale microscopie?

5) Hoeveel moleculen fructose heeft een gistcel nodig om één molecule tripalmitine lipide te maken? Welke zijn de energieverbruikende en de energieproducerende reacties?

6) Foto: zeefplaat + chloroplast, Wat is hun functie en duid de verschillende delen aan?

23 juni 2015 namiddag

1) Bespreek enkelvoudige en meervoudige suikers, op basis van wat worden ze onderscheiden. Teken de belangrijkste suikers.

2) Hoe werkt apoptose?

3) Wat zijn peniciline en Chloramfenicol? Wat is het verschil?

4) Afbraak en synthese van vetzuren, leg uit. En waar speelt het zich af?

5? Hoeveel moleculen asparaginezuur kunnen er geproduceerd worden met 12 ribose-5-p moleculen? Welke metabolische wegen worden hiervoor gebruikt? Wat is de mogelijke netto ATP-productie?

6) 2 Foto's benoemen. Zeefvat met zeefplaat. Glyoxisomen met vetdruppels.

19 juni 2015 namiddag

1) bespreek nucleïnezuren en de structuren van RNA en DNA

2) oefening bepalen welke aminozuren gevormd worden uit een gegeven DNA-streng (aminozurenkadertje is gegeven)

3) welke sturcturen/factoren beïnvloeden het metabolisme.

4) bespreek exclusiechromatografie

5) hoeveel Ribose-5-P kan men maken van 7 glutaminezuurmoleculen? Hoeveel ATP wordt er gevormd? +cofactoren geven

foto's (+bespreken) = golgi-apparaat met vesikeltjes, tabaksmozaïkvirus

19 juni 2015 voormiddag

1) Geef de rol van enzymen als katalysator bij metabolische wegen

2) Bespreek de verschillende centrifugatietechnieken

3) bespreek de verschillende soorten lipiden en geef hun functie

4) De weg van DNA in de kern tot fosfofructokinase

5) Hoeveel mol glycerol nodig voor de synthese van 2 mol stearinezuur

6) 2 foto's benoemen

18 juni 2015 voormiddag

1) Bespreek aminozuren en de structuur van de proteïnen die zij vormen.

2) Bespreek het transport van voedingsstoffen over het celmembraan.

3) Bespreek de glyoxylzuurcyclus. Waar en wanneer komt deze voor? Waarin verschilt deze van de Krebscyclus?

4) Wat zijn restrictie-enzymen? Bespreek hun belangrijkste functies en toepassingen.

5) Hoeveel moleculen glycerol kan een metabolisch actieve cel vormen vanuit 10 moleculen alanine? Welke metabolische wegen worden hiervoor gebruikt? Hoeveel energie en reducerend vermogen vraagt dit proces?

6) Foto's benoemen en bespreken qua structuur en functie. Chloroplast en fragmoplast.

16 juni 2015 voormiddag

1) Bespreek de structuur, functie en moleculaire samenstelling van de celwand bij bacteriën en schimmels. (bijvraag: werking penicilline)

2) Hoe wordt de celcyclus gereguleerd? Welke experimenten hebben geleid tot deze conclusie? Leg uit. (bijvraag: wat heeft dit te maken met kanker)

3) Bespreek kort: Allosterisch, Gs-proteïne, Km (enzymen), Prion

4) Bespreek gewone en confocale fluorescentiemicroscopie

5) Hoeveel moleculen pyrodruivenzuur kan een gistcel halen uit 2 mol tristearine? Geef ook de balans van ATP en de balans van de cofactoren.

6) 2 foto's waarbij je moest benoemen en aanduiden + de functies geven:

- Golgi-apparaat met vesikels langs beide kanten

- glyoxisomen en vetdruppels

15 juni 2015 voormiddag

1) Bespreek de weg van een celwandproteïne. (van het DNA tot in de celwand)

2) Welk transportmechanisme dient een cel te gebruiken indien het een Aminozuur uit het milieu wilt opnemen? Leg uit. (actief transport)

3) Wat is intrinsieke en extrinsieke apoptose. Leg de verschillen en gelijkenissen uit.

4) Hoeveel mol maltose heb je nodig om 1 mol tristearinezuur te maken? ATP-balans? Welke metabolische wegen worden gebruikt? (via pentosefosfaatweg, NADH nodig)

5) Foto van een slijmbekercel en cilia.

25 augustus 2014 namiddag

1) Bespreek de weg van DNA tot protease in een lysosoom(transcriptie-translate-ER)

2) Bespreek de verschillende manieren van transport van voedingstoffen over de plasmamembraan.

3) Wat is confocale fluorescentiemicroscopie en hoe kan je hiermee glyoxysomen zichtbaar maken?(enzymen die voorkomen in glyoxysomen voorkomen met GFP merken, namen van de enzymen moet je niet kunnen geven)

4) Hoeveel maltose kan een gistcel aanmaken met de afbraak van 2 moleculen stearinezuur? UTP is aanwezig in de cel. Welke metabolische wegen worden er gebruikt?

5) Foto: - slijmbekercel

- Cilia: bijvraag: hoe is deze opgebouwd (9+2, alpha-beta,.)

18 augustus 2014 namiddag

1) aminozuren bespreken + opbouw eiwitten

2) wat is de oorsprong van en het metabolisme dat plaatsvindt in de peroxisomen en glyoxysomen

3) voor - en nadelen van de microscopische technieken

4) bespreek de verschillende reacties die tussenkomen bij het metabolisme

5) hoeveel fructose heb je nodig voor de vorming van 2 mol stearinezuur

6) foto kern met kristallen, foto centriolen

18 augustus 2014 voormiddag

1) plantencelwand uitleggen

2) lichtreacties

3) blefaroplast, tubuline, hofstippel

4) metabolische wegen vraag ivm glycerol, reactie glycerol van wz kennen! (is gedrukt in boek bij oefeningen)

5) SDS page

6) foto zeefplaat, foto lysosomen

25 juni 2014 namiddag

1) Bespreek de structuur van de cellulaire membraan bij eukaryoten.

2) Bespreek de Calvin-cyclus.

3) Bespreek SDS-PAGE.

4) hoeveel mol asparaginezuur kan er gevormd worden vertrekkende van 4 mol glucose? Welke metabolische wegen komen hierbij tussen? Wat is de ATP en cofactor balans?

5) 2 foto's, wat herken je en wat zijn de functies? Ten eerste desmosoom, kanaaljunctie en ten tweede golgi-apparaat en peroxisoom met kristal (dit laatste leek heel hard op een nucleus, was niet zo'n erge fout)

24 juni 2014 voormiddag

Bespreek de structuur, bouw functie en moleculaire samenstelling van de celwand bij bacteriën en fungi.

Bespreek de regulatie van de celcyclus. Door welke experimenten hebben ze dit ontdekt?

Welke reacties gebeuren overdag in de plant?

Bespreek alle vormen van elektronenmicroscopie

Oefening: Hoeveel mol glucose heb je nodig om 1 mol palmitinezuur te maken? Geef de gevolgde wegen en de hoeveelheid ATP en cofactoren.

2 foto's: (naam+functie)

- Vetdruppeltje + Glyoxisoom

- Golgi-apparaat

23 juni 2014 voormiddag

1. Bespreek en teken de ruimtelijke structuur van DNA, RNA, Chromatine

2. Endoplastmatisch reticulum, leg structuur en functies uit

3. Confocale fluorescentiemicroscopie uitleggen + toepassing glyoxisomen

4. Uit 10 mol melkzuur, hoeveel mol glutamine? metabolische wegen+ zonder zuurstof mogelijk

5. Foto bacterie + slijmbekercel

19 juni 2014 voormiddag

1) Rol van enzymes als katalysator bij metabolische reacties

2) Werking van adrenaline uitleggen

3) Weg van DNA tot plaats waar katalase werkt uitleggen (peroxisomen)

4) Ionenuitwisselaarschromatografie uitleggen

5) Hoeveel mol maltose heb je nodig om 2 mol stearinezuur te maken ? welke wegen gebruik je ? welke zijn energie verbruikend en welke energie makend ?

6) Twee foto's en verklaren wat je allemaal ziet


17 juni 2014 namiddag

1. Bespreek de structuur en functie van de verschillende juncties tussen cellen.

2. Bespreek de verschillende centrifugatiemethoden.

3. Bespreek de geninductie en genrepressie bij E. coli.

4. Bespreek de rol van de cofactoren en vitaminen bij de werking van enzymen. Welke voorbeelden ken je?

5. Hoeveel mol ethanol is er nodig opdat gistcellen 4 mol ribose-5-P kunnen aanmaken. Welke metabolische wegen komen hierbij tussen? Hoeveel ATP blijft er over?

6. Wat herken je op volgende foto's? Wat is de functie en duidt aan.

  • Slijmbekercel + microvilli (lumen van een darm)
  • Centriolenpaar

17 juni 2014 voormiddag

1. Virussen, indeling, vermenigvuldiging, hoe tellen?

2. Glyoxylzuurcyclus uitleggen

3. Prion en basaalkorrel uitleggen

4. 7 glutaminezuur , hoeveel ribose 5 fosfaat kan je vormen en hoeveel ATP

5. 2-dimensionale electroforese bepsreken

6 foto van huidmondje en van celkern met kristallen (dus geen peroxisoom)


16 juni 2014 namiddag

1. Bespreek microtubuli en de structuren waar ze in voorkomen.

2. Waarom zijn de zusterchromatiden niet identiek in de meiose? Wat zijn de verschillende fasen van meiose (en leg uit natuurlijk).

3. Bespreek de biosynthese van palmitinezuur vanuit acetyl-CoA.

4. Hoe scheid je de volgende 4 peptiden m.b.v. een kationenwisselaar? In welke volgorde komen ze uit de kolom?

5. Hoeveel mol ATP moet er gemaakt worden in de lichtreacties om 6 mol glucose te synthetiseren in de Calvincyclus?  

16 juni 2014 voormiddag

1 bespreek de secretieweg van een cel, vertrekkende van een gen tot een gesecreteerd proteine

2 bespreek geprogrammeerde celdood en is er een verband met kanker

3 bespreek het B galactosidase operon bij E coli

4 bespreek SDS PAGE

5 hoeveel mol maltose kan een gistcel maken uit 2 moleculen palmitinezuur. Er is al UTP aanwezig. geef de ATP balans

6 foto chloroplast en meristematische plantencel


10 juni 2014 namiddag

1. Bespreek de structuur, samenstelling en functies van de bacteriële celwand

2. Vraag met DNA --> aminozuurvolgorde geven en alle stappen die je doet (transcriptie, translatie..)

3. Waar halen planten de chemische energie vandaan doe ze nodig hebben in de donkerreacties?

4. Bespreek de moleculaire exlusiechromatografie en wat je daar mee kan doen.

5. Hoeveel mol glycerol heeft een gistcel die zich in de g0 fase van de celcyclus bevindt nodig om via de ademhaling 80 mol ATP te maken (g0 fase: kerbs cyclus werkt nog niet --> anapleurotische reactie nodig om oxaalazijnzuur te maken!)

6. foto's: een slijmbekercel en foto met kern, mitochondrion, chloroplast en peroxysoom (beide niet duidelijk)


10 juni 2014 voormiddag

1. Bespreek de verschillende lipiden, hun structuur en functie.

2. Bespreek de regulatie van de celcyclus.

3. Bespreek de donkerreacties van de fotosynthese

4. Hoeveel moleculen ribose-5-P kunnen er uit 2 moleculen stearinezuur gemaakt worden? Welke metabolische wegen moeten doorlopen worden? Hoeveel ATP komt hier vrij?

5. Foto van een zeefvat met begeleidende cel en een bekercel.

20 juni 2013 voormiddag

  1. Bespreek de nucleotiden en de structuur en de opbouw van eukaryoot DNA
  2. Bespreek de verschillende centrifugatiemethoden om celorganellen te scheiden
  3. Bespreek de rol va, enzymen bij het metabolisme. Hoe werken ze en hoe worden hun activiteit gereguleerd?
  4. A: bereken hoeveel ATP er vrijkomt bij het verademen van 4 mol glycerol en 2 mol glucose tot CO2 en H2O
  5. B: hoeveel mol glutamine kan gevormd worden uit 4 mol glycerol en 2 mol glucose, als er voldoende ammonium aanwezig is
  6. foto van een delende plantencel en een zeefvat

18 juni 2013 Namiddag

1. Bespreek de elektronen transportketen

2. Bespreek de microtubuli en de structuren die er uit zijn opgebouwd

3. Hoe kan je in een oplossing tellen hoe veel cellen er in zitten en hoe doe je dit voor bacteriofagen

4. In een cel wordt glucose toegevoegd waar van de c1 radiactief gemerkt is. Na een tijdje is ook de c6 van fructose 1,6 bisfosfaat gemerkt. Hoe kan dit?

5. Foto van een spiercel en een fragmoplast


18 juni 2013 voormiddag

1. bespreek virussen: classificatie en vermenigvuldiging

2. vergelijk cytokinese bij dieren en bij planten

3. gelfiltratie en hoe MW bepalen?

4. hoe maak je 6 mol ribose 5 P uit glutaminezuur? Hoeveel ATP wordt er geproduceerd?

5. foto stomata en uitlopers zenuwcellen


17 juni 2013 voormidag

1 Teken de overgang van de celkern naar de RER en bespreek de functie van dit laatste.

2 Op welke manier(en) kan je proteïnen scheiden op basis van hun landing. Bespreek kort.

3 Bespreek de werking van geprogrammeerde celdood.

4 Bespreek de werking van beta-galactosidase operon bij Escherichia coli.

5 Hoeveel mol glucose kan een gistcel vormen uit 3 mol palmiteerzuur. Welke metabolische wegen worden hiervoor gebruikt en hoeveel potentiële ATP kan hieruit worden gevormd?

6 2 foto's: chloroplast in plantencel en glycogeenkorrels in levercel.


10 Juni 2013 voormiddag

1 Bespreek functie, samenstelling en bouw van de celwand bij planten en hoe hij is aangepast bij gedifferentieerde plantencellen en op die manier bijdraagt aan hun functie.

2 bespreek transport van voedingstoffen naar cellen 3 maak vanuit glycerol stearinezuur. Geef hierbij de atp en cofactor balans en geef alle reacties en metabolische wegen die tussenkomen. Hoeveel mol glycerol heb je nodig voor 3mol stearinezuur? Kan de cel groeien zonder zuurstof? 

4 hoe kan je meten hoeveel faagpartikels er in een proefbuis per ml zitten? 

5 twee fotos van 1 een delende plantencel die een celplaat vormt 2 een slijmbekercel die zijn inhoud vrijgeeft


31 Augustus 2012 voormiddag

1. Leg de elektronentransportketen uit.

2. Bespreek microtubuli en waar het allemaal in voorkomt.

3. Wat is de functie van glyoxisomen? Hoe kan je glyoxisomen zichtbaar maken in een cel? ( met het enzyme te kleuren ofzo als je in de cyclus naar glyoxylzuur gaat was dat zoiets)

4. Oef: hoeveel fructose moleculen heb je nodig om 6 mol alanine te krijgen? + Geef de energiebalans + welke mechanismen hebben we hiervoor nodig?

5. Bespreek de verschillende centrifugatietechnieken.

6.Foto van gobletcel en zeefvat met begeleidende cel


22 Augustus 2012 namiddag

1: Geef de nucleotiden en de opbouw van DNA en RNA

2: Geef schematisch de pentosefosfaatweg en de functie hiervan

3: Hoevoel mol glycerol moet een gistcel omzetten om 3 mol glucose te bekomen. Welke mechanisme gebruik je? En kan het onder anaerobe toestand omgezet worden?

4: Hoe kan je een bepaalde hoeveelheid bacteriofagen per mm berekenen?

5: foto van kern en zeefvat


20 Augustus 20012 namiddag

1: bespreek de celwand van planten (functie, opbouw,...)Geef ook de verschillende soort gespecialiseerde cellen op basis van een specialisatie van hun celwand (xyleem, floeem,kollenchym,sklerenchym,....)

2: bespreek anionen-uitwisselingschromatografie

3:bespreek het transport van voedingstoffen over de celmembraan

4:gistcellen kunnen van glycerol vetzuren make. hoeveel mol glycerol nodig om 4 mol palmitinezuur te maken? welke cyclussen komen hierbij te pas?

5: foto's: vorming fragmoplast en slijmcel en microvilli (darmlumen)


25juni 2012 voormiddag

1: Aminozuren en peptiden.

2. Hoe kan je glyoxisomen in een cel zichtbaar maken

3. Bespreek en teken de celwand van bacteriën

4.Bespreek Pentosefosfaatweg

5.Op glucose is de C1 radioactief gemerkt. Hoe kan het dat in een cel na een tijdje ook de C6 van fructose 1,6 bisfosfaat gemerkt is?

6.Spiervezel en celkern met kristallen


20 juni 2012-namiddag

1. teken de overgan van het kernmembraan naar het RER en bespreek hiervan de functie.

2. geef de bouw en de functie van centriolen

3. bespreek de ademhaling van de mitochondriën

4. oef: hoeveel fructosemoleculen moet een uitgehongerd dier opnemen voor de vorming van 4 glutaminezuurmoleculen en 2 aspartaatmoleculen?

5. foto's: chloroplast en kristal in de kern


20 juni 2012 - voormiddag

1. Geninductie en -repressie adhv Escherichia coli.

2. AZ en proteïnen bespreken.

3. Glyoxylzuurcyclus + manieren om glyoxisomen zichtbaar te maken.

4. 4 mol palmitinezuur maken, hoeveel mol fructose nodig. (via welke metabolische wegen en geef de reacties)

5. foto's: floeemcel en vorming van fragmoplast.


Microtubuli (functie, toepassingen, opbouw,...)

Bespreek de Krebs cyclus

Bespreek de centrifugatie methodes

Rangschikken van AZ volgens IEP

Bespreek de celwand van bacteriën

bespreek scheidingstechnieken

bespreek suikers (mono, poly)

bespreek gemedieerd transport.

welke soorten transport zijn er om voedingstoffen van buiten naar binnen de cel te brengen

bespreek enkelvoudige suikers en polysacharieden

bespreek virussen, hoe worden ze geclassificeerd en planten ze zich voort

Bespreek de celwand bij de planten (functies, opbouw, samenstelling)

Bespreek de lichtreacties van de fotosynthese

Bespreek SDS-PAGE

Hoeveel acetaat is er nodig om 5 mol glucose te vormen in een gistcel, als je weet dat er genoeg glyoxylzuur aanwezig is. (of het was toch iets in die aard)

Duid de structuren aan (2 foto's: golgi, kern)

hoeveel mol ATP kan je bekomen uit 3mol tripalmitinezuur en welke cyclussen komen hier bij aan bod

Advertisement