Wikia


Biosdocumenten Edit

19/6/2020 Edit

30 meerkeuzes

benoem de delen van het hart

definities: protostoom, endoterm, archaea, bilirubine,..

hoofdvraag van het cleidoisch ei

5/6/2020 Edit

Geef alle endocriene klieren+ 1 hormoon geven die deze organen secreteren

excretie en osmoregulatie bij: haai, meeuw, kabeljauw, mug, kikkervisje, platworm en rondworm (met tekeningen)

24/6/2019 NM Edit

Osmoregulatie 

Tegenstroomprincipe 

24 juni 2019 VM Edit

1) 10 definities: gliacel, depolarisatie, kiemcel, somatisch zenuwstelsel, buisjes van Malpighi, ADH, …

2) 10 meerkeuzevragen

3) nieren/ nierkronkelbuisje benoemen en waar glucose wordt gereabsorbeerd.

4) werking van skeletspier uitleggen + tekenen

21 juli 2019 NM Edit

1) 10 definities: gliacel,depolarisate, kiemcel,somatisch zenuwstelsel…

2) 10 meerkeuzevragen

3) geef het basisplan van chordadieren en vergelijk deze met die van de annelida, en geef de verschillen

4) duid de endocrieneorganen aan en geeft 1 hormoon dat ze secreteren en de functie

21 juni 2019 VM Edit

1) 10 begrippen: acrosoomreactie, chorda, autonomisch zenuwstelsel, gastrulatie, adenohypofyse, agglutinogenen, G koppelende proteïnen, myoglobine, spermatofoor, 

2) 10 meerkeuzevragen

3) Cleidoïsch ei: structuren aanduiden en kleine bijvragen

4) Leg bouw en functie van de nieren bij zoogdieren uit met tekeningen max 2 blz

11 juni ochtend 2019 Edit

1) 10 definities: blastula, corpus luteum, Ecdyson, Allantoïs, B-cell, Holoblastische klieving,....

2) 10 meerkeuze vragen (zonder giscorrectie)

3) Bespreek de evolutie van het oog

4) Hoe kan een slang een prooi detecteren? (Infraroodreceptoren)

07 juni 2019 NM Edit

1) 10 definities, leydigcel, stuitklier, lymfocyt, prostaglandine, …

2) 10 meerkeuze vragen (zonder giscorrectie)

3) Op een tekening organen aanduiden (niersysteem), ook zeggen of het een man of vrouw is en waarom

4) Werking neuro-endocrien stelsel bespreken aan de hand van een zelfgekozen voorbeeld

07 juni 2019 VM Edit

1) 10 definities: pepsine, chordine, protostomia, sacromeer, onwikkelingsstadia, …

2) 10 meerkeuze vragen (zonder giscorrectie)

3) 2 mondelinge vragen: - Heeft een goudvis dorst? (Neen, want omgeving is hypotoon)

- Leg uit hoe de actiepotentiaal ontstaat en zich voortplant. (inclusief overdracht naar aangrenzende cellen)

24 augustus namiddag Edit

1) 10 termen: ADH, endometrium, macula, somatisch zenuwweefsel, homolecithaal...

2) Geef de structuur en bouw van de hypofyse en de hormonen die deze produceert.

3) Bespreek de hartcyclus en de bouw van het menselijk hart.

4) Insecten en vogels hebben allebei aanpassingen om waterverlies zo veel mogelijk te beperken. Welke van de twee is het best aangepast? Verklaar je antwoord.

25 juni 2018 namiddag Edit

1) Leg de longen uit van zoogdieren en vogels. Welke zijn de efficiëntste en waarom?

2) Geef de verschillende functies van de huid van zoogdieren. Teken.

3) Is het voordeliger om een placenta te hebben of eieren te leggen? Leg uit.

4) Termen: otoliet, enterocoel, ….

25 juni 2018 voormiddag Edit

1) 10 termen: groeihormoon, pons, rhabdoom, bekercel, leydigcel, erythroblastis fetalis, plantigraad, antigeen, chorion, diploblastica

2) Leg de functie van de bijnieren uit

3) Bespreek de hartcyclus en de bouw van het hart adhv tekeningen.

4) Wat moet je aanpassen aan een beenvis zodat hij permanent op het land zou kunnen leven?

22 juni 2018 Namiddag Edit

1) 10 termen

2) Bespreek de verschillende types van synaptische overdracht.

3) Bespreek de nieren van zoogdieren.

4) Het gen dat codeert voor insuline is gemuteerd, bespreek de moglijke gevolgen voor het individu.

22 juni 2018 Voormiddag Edit

1) 10 termen: ecdyson, membraanpotentiaal, epifyse, acrosoom, urinezuur, fovea, mozaische ontwikkeling, canaliculi..

2) Hoe werkt skeletspier. Teken

3) Bespreek de hormonale werking op de gonaden van man en vrouw.

4) Wie overleeft het langst in de woestijn: salamander, hagedis, muis

21 juni 2018Edit

1) 10 termen o.a. Annelida, rhodopsine, myofilament, antilichaam, schizocoel, hypothalamus, glucocorticoïden, ...

2) 2 theorie vragen: Verschil tussen aangeboren en verworven immuunsysteem en de verschillende bloedsomlopen bij vertebraten tekenen en uitleggen.

3) Wat zou je aan een insect moeten veranderen als je het even groot wilt maken als een mens?

28 augustus 2017 Edit

hetzelfde als 23 juni 2014 enkel eerste vraag anders

• geef de structuur van de huid van vertebrata en welke klieren komen hierin voor leg deze uit ( ook oorsprong huidlagen: ecto,endo, meso )

22 augustus 2016 voormiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 26 juni 2014 namiddag.

23 juni 2016 voormiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 20 juni 2014 voormiddag.

21 juni 2016 voormiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 16 juni 2014 namiddag.

20 juni 2016 namiddag Edit

1) Geef de verschillende groepen hormonen met telkens een voorbeeld. Geef de link tussen hun structuur en hun cellulaire werking.

2) Bespreek de bouw en functie van de nier bij de mens

3) Waarom moeten atleten zowel een goede voeding en een aangepaste training volgen?

4) Woordjes:

 • Rhombencephalon
 • Imaginaalschijf
 • Rhodopsine
 • Secundaire spermatocyt
 • Sarcoplasma
 • Buisje van Malpighi
 • Insuline
 • Procuticula
 • Herbivoor

20 juni 2016 Edit

Helemaal hetzelfde als 17 juni 2013 voormiddag.

17 augustus 2015 Edit

Helemaal hetzelfde als 17 juni 2013 voormiddag.

23 juni 2015 voormiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 24 juni 2013 voormiddag.

19 juni 2015 namiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 19 juni 2012 voormiddag.

19 juni 2015 voormiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 23 juni 2014 namiddag.

8 juni 2015 voormiddag Edit

Helemaal hetzelfde als 20 juni 2014 voormiddag.

22 augustus 2014 Edit

Helemaal hetzelfde als 19 juni 2012 voormiddag.

26 juni 2014 namiddag Edit

1) Leg uit hoe longen bij de vogels en bij de mens werken. Welke zijn het efficiëntst (vogel, want eenrichtingsverkeer, geen vermenging 0² rijke met 0² arme lucht)

2) Leg uit welke reacties er gebeuren bij de bevruchting tot aan de zygote (fast block slow block etc.)

3) vergelijk de metamorfose van de kikker met die van de vlinder en geef de hormonale regeling van beide.

4) Woordjes

 • appendiculair skelet
 • holoblastische klieving
 • taenidia
 • ....

23 juni 2014 namiddag Edit

1) Welke soorten skelet zijn er en geef telkens 2 diersoorten als voorbeeld + verduidelijk met tekeningen

2) Hoe komt de actiepotentiaal tot stand en hoe plant deze zich voort? Geef het proces.

3) Zou een slang, rat of kikker het langste overleven in de woestijn? Verklaar.

4) Woordjes

 • maxillae
 • ecdyson
 • glasachtig lichaam
 • dipoblastica
 • melanoforen
 • acrosoomreactie
 • spermatofoor
 • myofilament
 • zonareactie
 • thrombocyt

20 juni 2014 voormiddag Edit

1) Bespreek de verschillende mogelijkheden bij synaptische transmissie

2) Bespreek de verschillende circulatorische stelsels en ga dieper in op deze bij vissen en insecten

3) Als je van een paard een secundair aquatisch dier wilt maken wat moet dan aangepast worden?

4) Woordjes:

 • operculum
 • dekveer
 • agglutinogeen
 • myoglobine
 • adenohypofyse
 • autonoom zenuwstelsel
 • oötide
 • neurula
 • ...

16 juni 2014 namiddag Edit

1) Geef een schematisch overzicht van het mannelijk voortplantingsstelsel en de rijping van de zaadcellen bij de mens.

2) Hoe onderhoudt een vis zijn drijfvermogen (+ werking gasklier)

3) Vogels kunnen carnivoor, herbivoor, omnivoor en detritivoor zijn. Geef enkel voorbeelden en leg hun aanpassing uit.

4) Woordjes:

 • gewei
 • adrenocorticotropine
 • labrum
 • orgaan van corti
 • klier van Bartholin
 • taenidia
 • vlamcellen
 • kanaal van Havers
 • endocardium
 • myofilament

16 juni 2014 voormiddagEdit

1) Hoe komt kleur bij dieren tot stand? Geef enkele voorbeelden en geef ook de functie van deze kleuren.

2) Bespreek de bouw en functie van de nier bij de mens

3) Waarom moeten atleten zowel een goede voeding en een aangepaste training volgen?

4) Woordjes:

 • Rhombencephalon
 • Imaginaalschijf
 • Rhodopsine
 • Secundaire spermatocyt
 • Sarcoplasma
 • Buisje van Malpighi
 • Insuline
 • Procuticula
 • Herbivoor

13 juni 2014 namiddagEdit

Helemaal hetzelfde als 17 juni 2013 voormiddag.

13 juni 2014 voormiddagEdit

Helemaal hetzelfde als 10 juni 2013.

6 juni 2014 voormiddagEdit

Helemaal hetzelfde als 24 juni 2013 voormiddag.

24 juni 2013 voormiddagEdit

1) Verschil tussen niet-specifiek & specifieke afweer + leg kort onderdelen van elk uit (barriéres & humoraal-celgedemieerd) 

2) Teken het menselijk oog schematisch en geef de werking

3) Antilope en leeuw leven beiden in de savanne, toch zijn ze verschillend. Hoe verschillen ze en leg uit waarom.

4) Woordjes:

 • prosencephalon
 • histamine
 • endopepsine
 • vitellarium
 • sarcomeer
 • protostomia
 • ...

17 juni 2013 voormiddagEdit

1) Leg de werking van de dwarsgestreepte spier uit aan de hand van een tekening.

2) Hoe ademen vissen? Bespreek de gasuitwisseling.

3) Hoe vinden slangen hun prooi? Leg uit.

4) Woordjes:

 • ecdyson
 • somatisch zenuwstelsel
 • humorale immuunrespons
 • rennine
 • ovovivipariteit
 • stuitklier
 • sacculus
 • ovaal lichaam
 • regulatieve ontwikkeling

10 juni 2013 Edit

1) Leg uit welke hormonen de bijnieren produceren en waar ze werkzaam zijn.

2) Geef schematisch het spijsverteringsstelsel van insecten en geef van elk onderdeel de belangrijkste functie(s).

3) Zeedieren zouden niet lang leven op het land, leg uit en geef voorbeelden

4) Woordjes:

 • chondrine
 • uterus duplex utricullus
 • indirecte ontwikkeling
 • melanotropine
 • squaleen
 • MSH
 • metenchepahlon
 • ...

19 juni 2012 voormiddagEdit

1) Hoe is de hypofyse opgebouwd en geef de verschillende hormonen die ze secreteert. (en welk is het tegenhangde orgaan bij insecten of zoiets)

2) Leg aan de hand van een tekening de werking van het hart uit.

3) Geef aan de hand van concrete voorbeelden weer hoe de evolutie naar minder waterafhankelijkheid bij vertebraten verloopt. (voortplanting, nieren, ledematen,...)

4) Woordjes

 • telencephalon
 • mesobronchus
 • parthenogenese
 • homolecithaal
 • ampulla receptor
 • aldosteron
 • schizocoel
 • rhesusfactor
 • oligodendrocyt
 • thryroxine

15 juni 2012 voormiddagEdit

1) Bespreek schematisch het vrouwelijk voortplantingsstelsel en rijping van eicellen bij de mens.

2) Vergelijk schematisch schubben van beenvissen en kraakbeenvissen? Hoe worden ze genoemd? En wat met de schubben van reptielen?(ofzo)

3) Indien je van een rund een effectieve carnivoor zou maken, wat zou er aangepast moeten worden?

4) Woordjes:

 • cretinisme
 • stratum corneum
 • psysoclist
 • ...

20 juni 2011 namiddagEdit

1) Geef een schematisch overzicht van het mannelijk voortplantingsstelsel en de rijping van de zaadcellen bij de mens + spermatogenese + spermiogenese

2) Hoe onderhoudt een vis zijn drijfvermogen (+ werking gasklier)

3) Waarin verschilt een worm van een slang. Vergelijking maken tussen slang en regenworm (huidademhaling vs longademhaling etc)

4) Woordjes:

8 september 2011 namiddagEdit

1) Bespreek het pentadactyl stelsel en geef enkele voorbeelden van aanpassingen hieraan in verband met een specifieke levenswijze.

2) Leg uit hoe een actiepotentiaal ontstaat.

3) ???

4) Woordjes:


RestEdit

Bespreek het oor (gehoor én evenwicht) incl maken van tekening

Bespreek en vergelijk het circulatorisch systeem bij de mens en bij insecten

Welke hormonen kunnen sporters nemen om hun prestaties te verbeteren? Welke negatieve effecten zijn hieraan verbonden?

Leg het bloedgroepsysteem uit. Op welke andere factoren moeten we letten bij bloedtransfusie

Welke aanpassingen moeten aan een kip gedaan worden zodat ze constant IN het water kan leven

een vogel is geen vis

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.