BIOS Wiki

Bioveiligheid bestaat uit een taak en een mondelinge bespreking van deze taak voor de examen periode

Radioprotection (mondeling):

21/01/2021[]

  1. 3 grafieken van de dose/depth in tissue, zeggen welke soort straling hierbij hoorde en uitleggen waarom de grafiek juist zo loopt.
  2. persoonlijke dosiemetrie. leg protection dose quantities uit en hoe dit wordt gemeten (weet de vraag niet meer precies)
  3. second cancers can be reduced with low dose radiation. geef commentaar op deze stelling
  4. oefening zoals in de powerpoints over the effective dose met de Wt gegeven. bereken het risico.
  5. 10 meerkeuzenvragen van prof Nikki Bergmans

10/01/2019 vm[]

1) Massa attentuation factor tegen over Energie in keVvan lood grafiek gegeven. Bespreek en leg uit en hoe dit praktisch toegepast wordt.

2) Hoe kan men de dose monitoren bij een persoon, welke quantitie gebruiken we hiervoor? Geef een voorbeeld van een dosimeter en leg uit.

3)Vrouw is zwanger, blootgesteld aan 1.6mSv. Kind geboren met genetische defecten. ... Wat moet je hier tegen zeggen (stochastisch effect, kan door de straling zijn, maar geruststellen, achtergrondradiatie is ook in die hoeveelheid, dus niet perse daardoor)

4) 2 oefening, van Dose bereken (gewoon formule invullen) en HVL

5) Radiokamer, veiligheidsmaatregelen

12/01/2017 vm[]

https://wiki.wina.be/examens/index.php/Radiation_Protection (site waar je extra examen vragen kan afhalen)

1)Geef het verschil tussen beta stalen en gamma stralen? Interactie met materie en weefsels (hoofdvraag dus uitgebreide uitleg)

2) Grafiek bespreken met LNT dus alles daarbij uitleggen + geven (x-as geabsorbeede dosis met 1Sv geeft op y-as incident van 15%)

3) Twee kleine vraag stukken: Rangschik van hoog naar laag LET (alfa> protonen> elektronen (18 keV> 8meV)) + Een verpleegster heeft incident opgelopen met bepaalde dosis. Bereken hoeveel dosis heeft ze gekregen? (gegeven tissue weighting factor en Dosis : E= wR * wT * DT,R) wR moet je zelf kennen voor alfa, beta, gamma, protonen, X-stralen. Zo bereken je effectieve dosis en vergelijk deze met algemeen dosis die kanker kan veroorzaken bv x-as 1Sv en y-as 15% kand op kanker en vergelijk deze met de dosis die verpleegster heeft opgelopen.

4) Denk vraag: Een kamer heeft een pomp en valva systeem en dan moet je uit 4 situaties kiezen welke het beste was als controle kamer.

5) Vraag van Prof Nikki: Welke veiligheids maatregelen kan men nemen in het fluoroscopy kamer. Voor personeel, gebouw infrastructuur en patient.

12/01/16[]

1)een personeelslid wordt inwendig besmet door een I bron die zowel beta als gamma stralen uitzend. Bespreek:

a) hoe de blootstelling van de schildklier berekend zou kunnen worden

b) de dosis waaraan personen in de buurt worden blootgesteld door deze besmette persoon

2) bespreek de beschermingsmaatregelen die genomen worden in een radiotherapie kamer

3) Bespreek de figuur, wat kan je hieruit afleiden (de figuur was deze van additief/multiplicatief risicomodel en je moest deze 2 modellen kort bespreken, waarvoor ze gebruikt worden en opv de figuur ook de dosislimieten geven)

4) Bespreek: lage dosis straling kan positieve effecten hebben op het lichaam (hormesis bespreken maar duidelijk zeggen dat dit nog niet wordt aangenomen en dat het een controversiële uitspraak is!)

5) oefening:

a)De HVL voor lood bedraagt 0,65cm en je hebt een bron met intensiteit 662KeV. Hoe dik moet de shielding zijn om de intensiteit te reduceren tot 3% van de oorspronkelijke sterkte?

b) orden in toenemende LET: 1MeV alfa straling, 500KeV protonen, 200KeV elektronen, 1MeV elektronen

(correct is 1MeV elektronen<200KeV elektronen<protonen< alfa)