Wikia


18 juni 2012Edit

Economisch gedeelte: een boer koopt een traktor van 20000 euro die hij 10 jaar zal gebruiken. Na die 10 jaar is de traktor nog 2000 euro waard. Hij financiert deze aankoop met 10000 eur van zijn eigen kapitaal en een lening van 10000 euro. Deze lening betaalt hij op 5 jaar terug met een interest van 10%. Hoe beinvloedt dit de balans.

Tropische systemen: onder welke randvoorwaarden is anorganische bemesting verantwoordt in de tropen?

Bosbouw: bespreek het intensief en extensief bosbouwproductiesysteem in de gematigde streken

Dierproductie: kan dierenwelzijn maximaal zijn in een dierproductiesysteem? Zoja, bespreek.

Serretuinbouw: bespreek hoe de serretuinbouw kan bijdragen tot een duurzame intensifiëring van BPSBosbouw : Bespreek de teeltcyclus van eikenhooghout met fineerproductie als doelstelling
Gewasproductie : Bespreek de duurzaamheid van rozenteelt onder glas (bijvraag maak vgl met tomaten wat betreft totale energie, energie nodig per kg en gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen)
Tropische : Wat zijn de teeltprincipes bij tropische zwerflandbouw?
(bijvraag : waarom juist planten in fasen ; ik had ziekteverspreiding en gelijkmatige oogst en voedselvoorziening)
Dierproductie : Welke productiemodellen bestaan er in de varkenshouderij en motiveer uw keuze voor Vlaanderen
Economische aspect :
Gegeven volgende posten op balans en jaarrekening :
vaste activa=200
vlottende activa=300
eigen vermogen=150
schulden op max 1 jaar=50
schulden op meer dan 1 jaar=350
winst=30
In welke mate is het bedrijf winstgevend (was blijkbaar winst bekeken ten opzichte van eigen vermogen), liquide en solvabel?
andere jaren :
o leg uit: selectief kappen
o wat zijn de problemen bij tomatenteelt in belgie
o als ge zou kiezen voor dierproductie aan de hand van welke keuzes zou ge doen
o bodemvruchtbaarheid tijdens braak en teelt bij zwerflandbouw
o bereken arbeidsinkomen, ondernemersinkomen en winst van bedrijf bij bepaalde gegevens
o Agroforestry. waarom is dit een duurzaam systeem in de hoge amazone.
o Zwerflandbouw, wat is het, en waarom doen de landbouwers in de tropen het.
o Temperatuur-Vochtindex uitleggen en een toepassing vangeven en uitwerken.
o de 3 soorten contracten uitleggen plus voorbeeld uit onze landbouw
o hakhoutsysteem voor energiewinning. Cyclus uitleggen.
o Hoe bij LCA landgebruiksimpact te bepalen?
o voor en nadelen hydrocultuur vlaanderen
o productiefunctie uitleggen, welk optimaal gebied?
o waarom boer niet primitief? (ge moet dus echt al die puntjes kunnen opsommen. Als ge het goed doet vraagt hij over de totale cursus nog van die opsommingen
o Energiebalans dier en hoe via omgeving aanpassen? (Hij vraagt naar inzicht en vraagt stomme bijvragen die niet van belang zijn bij de cursus... hoe wind afkoelend kan werken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.