Wikia


13/06/16 Edit

1) Wat is perinataliteit (meerkeuze)

2) Het totale vruchtbaarheidscijfer voor het Vlaams gewest bedroeg 1,71. Interpreteer.

3) Voordelen en/of nadelen van periodesterftetafel t.o.v. cohortesterftetafel

4) Migration efficiency ratio van 0.42 voor België. Interpreteer.

5) Wanneer het wereldvruchtbaarheidsniveau tegen volgend jaar onder het vervangingsniveau daalt, zal de aangroei van de wereldbevolking gestopt zijn tegen 2020. Waar of niet waar en waarom?

6) Stelling: Stimulatie van de economische ontwikkeling in Afrika is de enige manier om de migratiedruk van het zuiden naar het noorden van de wereld te doen afnemen. Geef pro en of contra argumenten.

7) Stelling: Stijging van de pensioenleeftijd is de enige manier om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Geef pro- en/of contra-argumenten.

LEES DE READER NIET = TIJDVERSPILLING

15/06/15 Edit

1) wat is perinataliteit (meerkeuze)

2) hoe kan een stijging van de levensverwachting zorgen voor een verjonging van de bevolking

3) het totale vruchtbaarheidscijfer voor het Vlaams gewest bedroeg 1,71. Wat betekend dit?

4) wat is het demografische verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker

5) link de begrippen "populatie momentum", "demografische inertie", "netto reproductiecijfer" en "vruchtbaarheid op vervangingsniveau" met elkaar.

6) Stimulatie van de economische ontwikkeling in Afrika is de enige manier om de migratiedruk van het zuiden naar het noorden van de wereld te doen afnemen. geef pro en of contra argumenten

7)wat is de tweede demografische transitie, wat zijn de kenmerken en waarom spreekt men van een "tweede"

vorige jaren Edit

Vraag 1: leg uit: mortinataliteit, neonatale sterfte en perinatale sterfte!

vraag 2: leg uit wat de totale vruchtbaarheid van een bepaald jaar concreet betekend!

vraag 3: Wat zijn de voordelen van een generatiesterftetafel t.o.v. een periodesterftetafel? Wat zijn de nadelen?

vraag 4: stelling: Dit jaat zijn er minder echtscheidingen, dit is een gevolg van stabielere huwelijken.

vraag 5: Wat is sexratio? Hoe is deze in de meeste landen van Europa in verhouding met de leeftijd?

vraag 6: gegeven: sterftetafel, gevraagd: leg uit wat de levensverwachting e(x) concreet betekend en hoe je die zou berekenen voor de 60-jarigen. (de e(60) is uit de sterftetafel verwijderd, je moet gewoon zeggen hoe je die zou berekenen maar je hebt geen rekenmachine dus je moet geen uitkomst geven) [deze vraag was zeer voorspelbaar, zie dus dat je dat zeker kan]

vraag 7: essayvraag: Wat zijn de kenmerken van de 2de demografische transitie en waarom wordt dit een 'demografische transitie genoemd? (enkel voor deze vraag had je dus de belachelijk grote reader nodig, hoewel de conclusie ook in de slides staat)

TIP: lees de reader NIET! Het is de tijd en moeite niet waard. Je kan het examen perfect oplossen zonder! De conclusies uit de belangrijkste teksten staan in de slides. Zie dus wel dat je naast de cursustekst ook de slides goed doorneemt. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.