Wikia


Hier is geen lijst van examenvragen voor, omdat (helaas) alles examenstof is.

Wel is onderstaande een goed voorbeeld van de structuur van een examen.


Maandag 16 juni 2014

- Bespreek ( adhv tekeningen) de histologie van het epiderma (huid), melanocyten en keratinocyten

- Bespreek ( adhv tekeningen) het kraakbeenweefsel, de histologie en de groeimechanismen

- Practicum: preparaat van corpus luteum en maagfundus

Woensdag 13 juni 2012


-Bespreek ( adhv tekeningen) het onstaan, diktegroei en lengtegroei van de lange botten.

-Bespreek anatomie van de oogbol en histologie van de cornea en lens (ook adhv tekeningen) .

- Practicum: Bespreek dunne darm( anatomie,functie,aanpassingen aan functie,soorten epitheelcellen). Ook hierbij 2 tekekningen: anatomie en oppervlaktevergroting( microvilli enterocyten,plooien mucosa en submucosa).2011:
1) epiderma & melanocyt bespreken
2) histologie skeletspierweefsel
3) slide borst
4) wz hart + knie

======1) beschrijf de tanden adhv tekeningen en leg uit 2) beschrijf fovea; blinde vlek, gele vlek, + leg uit adhv tekenigen 3) slide van histologie vd fotoreceptoren en die kanttekening geven 4) hart en knie====== ======1) Histologie trachea, intrapulmonale bronchus, alveolen en stemplooien 2) Anatomie wervels, articulatie wervels onderling, articulatie wervels met botten 3) Slide heup ventraal zicht 4) Hart en nier (practicum)====== ======1) ontstaan van botten, lengte- en diktegroei van lange botten 2) anatomie en histologie van stemplooien, histologie van de trachea 3) slide van lanrynx, pharynx, neus enzv (30 pnten in vullen en helemaal hetzelfde) 4) wz hart (achterkant alles wt je ziet kunne aanduide) en knie (doorsnede zodat laterale zijde zichtbaar is)====== ====== 1) histologie van skeletspierweefsel 2) histologie van crista ampullaris, macula vestibuli 3) 2e slide van het oor 4) wz van hart en knie====== ======1)Slide van Testis en tubuli seminiferi met spermatozoa bespreken 2)Neuroanatomie en algemene anatomie van ruggenmerg en terugschietreflex 3)WZ knie en hart======

‎1)Stijgende en dalende banen, ruggenmerg - hersenen
2)Follikels, Corpus liteum en Endometrium
3)Slide 33, Vrouwelijk stelsel
4)WZ: Knie, lateraal zicht en Hart

1)Stijgende en dalende banen;
2)Bespreek neuro-anatomie en histologie van de cerebellaire cortex ;
3)bespreek embryologische ontwikkeling oog, anatomie oog, histologie oogbol.
4)WZ knie en hart.

2009:

1)geef anatomie en histologie van de prostaat 2)geen tekening en bespreek : epiderma, haar, merocriene zweetklier 3)WZ: tekening van hart + glomerulus

1)bespreek de exocriene en endocriene lipidensecreterende kliercellen en de glycolipidensecreterende 2)bespreek de anatomie en de histologie van het oog, de lens en de cornea 3)slide: het hart en doorsnede van het hoofd (met de concha nasalis enz)

1)ontstaan en indeling klieren (subepitheliaal,etc..) met glycoproteinensereterende klieren en aminesecreterende klieren 3)inwendige anatomie longen 4)histologie trachea en gasgeleidingsstelsel (bronchus en bronchiolen dus denk ik) 5)WZ:de knie en onderkant hart

1) Bespreek mbv een tekening de histologie van de lever en leg bondig de functie van de verschillende cellen uit. 2) Teken de anatomie van het ruggenmerg en bespreek + Teken en bespreek de spinale reflexen. 3) slide van het hart en de knie.

1)Bespreek a.d.h.v. tekeningen : epiderma, het haar en merocriene zweetklieren (1 kant tekeningen, 2 kanten geschreven + 1 kant extra tekeningen) 2)Bespreek a.d.h.v. tekeningen : de hefboomwerking van skeletspieren + kauwspieren, nekspieren en halsspieren.
3)slide van het dorsale hart + slide van de glomerulus.

1)geef tekening + bespreek : haar, melanocyten en mercocriene zweetkleiren 2)geef tekening + bespreek : wervel, articulatie wervels, articulatie wervel-ribben 3)werkzitting : aanduiden hart + glomerulus.

1)bespreek onstaan en structuur klieren, exocriene enzymensecreterende kliercellen en endocriene lipidensecreterende kliercellen. (met tekeningen) 2)bespreek anatomie hart en histologie hartspierweefsel (met tekeningen) 3)slides: glomerulus (gespiegeld t.o.v. die in cursus) + dorsaal aanzicht hart.